ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 101                                               

Shahr Kola

Shahr Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nur Kūn Tiong-iong Koān Natel Kenar-e Olya Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.025 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 240 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pasak (Iran)

Pasak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Qasr-e Qand Kūn Tiong-iong Koān Holunchekan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.084 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 240 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eslamabad-e Bala

Eslamabad-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān Mazraeh-ye Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.251 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 240 hō͘ jîn-ke.

                                               

Yazdanabad-e Sofla

Yazdanabad-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Tiong-iong Koān Quchan Atiq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 979 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 240 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chauvry

Tī Chauvry ê sì-ûi ū Villiers-Adam, Saint-Leu-la-Forêt, Baillet-en-France, Béthemont-la-Forêt, Bouffémont, Montsoult, kap Saint-Prix téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Tugny-et-Pont

                                               

Rozet-Saint-Albin

Tī Rozet-Saint-Albin ê sì-ûi ū Billy-sur-Ourcq, Chouy, Montgru-Saint-Hilaire, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-la-Ville, kap Vichel-Nanteuil téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Ciers-sur-Bonnieure

Tī Saint-Ciers-sur-Bonnieure ê sì-ûi ū Mouton, Nanclars, Puyréaux, Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, kap Saint-Front téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Elbeuf-en-Bray

Tī Elbeuf-en-Bray ê sì-ûi ū Avesnes-en-Bray, Beauvoir-en-Lyons, Brémontier-Merval, Cuy-Saint-Fiacre, kap Gournay-en-Bray téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Jean-de-Thurigneux

                                               

Armuña

                                               

Matadeón de los Oteros

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Santa Cristina de Valmadrigal, Valverde-Enrique, Matanza, Villabraz, Pajares de los Oteros, Gusendos de los Oteros, Santas Martas.

                                               

Ibrayevo

Ibrayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Alsheyevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 241 ê lâng tòa. Kui-ê chng-thâu ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Sharipovo

Sharipovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Abzelilovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 241 ê lâng tòa. Hia ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Mohammadan (Iran)

Mohammadan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Kaleybar Kūn Abish Ahmad Koān Abish Ahmad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 241 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 34 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sofla (Shiraz)

Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kharameh Kūn Tiong-iong Koān Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.089 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 241 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eslamabad (Bakhtajerd)

Eslamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Darab Kūn Tiong-iong Koān Bakhtajerd Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.028 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 241 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tashan (Bushehr)

Tashan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Jam Kūn Riz Koān Tashan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.099 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 241 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tombi Golgir

Tombi Golgir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Golgir Koān Tombi Golgir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 241 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 38 hō͘ jîn-ke.

                                               

Emam Abdollah

Emam Abdollah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Minudasht Kūn Tiong-iong Koān Chehel Chay Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 241 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 81 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kuchu

Kuchu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Qasr-e Qand Kūn Talang Koān Talang Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 241 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 51 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abd Bayan

Abd Bayan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ramshir Kūn Tiong-iong Koān Abdoliyeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 241 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 42 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darreh Kal

Darreh Kal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Doshman Ziari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 241 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 41 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ganjineh

Ganjineh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Borujerd Kūn Tiong-iong Koān Shirvan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 946 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 241 hō͘ jîn-ke.

                                               

Golam Bahri

Golam Bahri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Nurali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.048 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 241 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dehlor (Kermanshah)

Dehlor sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kangavar Kūn Tiong-iong Koān Khezel-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.047 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 241 hō͘ jîn-ke.

                                               

Banestan-e Sadat Mahmudi

Banestan-e Sadat Mahmudi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Dana Kūn Pataveh Koān Sadat Mahmudi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.204 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 241 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bagh-e Keshmir-e Olya

Bagh-e Keshmir-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Salehabad Koān Bagh-e Keshmir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.041 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 241 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nyugotszenterzsébet

                                               

Millencourt-en-Ponthieu

Tī Millencourt-en-Ponthieu ê sì-ûi ū Neuilly-lHôpital, Agenvillers, Caours, Drucat, Gapennes, Neufmoulin, kap Saint-Riquier téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Palluaud

Tī Palluaud ê sì-ûi ū Montignac-le-Coq, Saint-Séverin, Salles-Lavalette, Bouteilles-Saint-Sébastien, kap Nanteuil-Auriac-de-Bourzac téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Padubysys (Raseiniai)

Padubysys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Raseiniai Koān Raseiniai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Dapkiškiai

Dapkiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Tauragė Koān Tauragė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 361 ê lâng tòa.

                                               

Groslée

                                               

Fort-Moville

                                               

Fuentesaúco de Fuentidueña

                                               

Žvirgždaičiai

Žvirgždaičiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Žvirgždaičiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 242 ê lâng tòa.

                                               

El Piñero

                                               

Valdelacasa

                                               

Canalejas de Peñafiel

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Campaspero, Fompedraza, Torre de Peñafiel, Peñafiel, Rábano, Laguna de Contreras, Aldeasoña, Membibre de la Hoz, Olombrada.

                                               

Pozoantiguo

                                               

Kohol (Tang Azerbaijan)

Kohol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Sufian Koān Rudqat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 242 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 63 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darb-e Astaneh

Darb-e Astaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Dorud Kūn Tiong-iong Koān Heshmatabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 242 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 50 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gaz (Pak Khorasan)

Gaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Bojnord Kūn Raz kap Jargalan Koān Jargalan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.217 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 242 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baraghush

Baraghush sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Sarab Kūn Mehraban Koān Alan Baraghush Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 974 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 242 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Kandi

Qarah Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Chaypareh Kūn Tiong-iong Koān Bastam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.018 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 242 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bar Aftab-e Sardasht

Bar Aftab-e Sardasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān Sardasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.371 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 242 hō͘ jîn-ke.

                                               

Meursanges

Tī Meursanges ê sì-ûi ū Ruffey-lès-Beaune, Sainte-Marie-la-Blanche, Chevigny-en-Valière, Combertault, Corgengoux, Marigny-lès-Reullée, kap Saint-Loup-Géanges téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Largny-sur-Automne

                                               

Bors, Canton of Montmoreau-Saint-Cybard

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →