ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 104                                               

Qanatghestan

Qanatghestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Mahan Koān Qanatghestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 902 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 249 hō͘ jîn-ke.

                                               

Siahkalrud

Siahkalrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Chaboksar Koān Siahkalrud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 793 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 249 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad (Shahrud)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Shahrud Kūn Beyarjomand Koān Kharturan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 844 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 249 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajji Bekandeh

Hajji Bekandeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Khoshk-e Bijar Koān Hajji Bekandeh-ye Koshk-e Bijar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 838 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 249 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ali Sadr

Ali Sadr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Gol Tappeh Koān Ali Sadr Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 999 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 249 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pir Bala

Pir Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Marand Kūn Tiong-iong Koān Mishab-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 858 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 249 hō͘ jîn-ke.

                                               

Soltanali

Soltanali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gonbad-e Qabus Kūn Tiong-iong Koān Soltanali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.405 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 249 hō͘ jîn-ke.

                                               

Apušotas (Panevėžys)

Apušotas sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Ramygala Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2001 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Saint-Martin-aux-Chartrains

Tī Saint-Martin-aux-Chartrains ê sì-ûi ū Canapville, Coudray-Rabut, Reux, Saint-Étienne-la-Thillaye, Saint-Gatien-des-Bois, kap Tourville-en-Auge téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Michel-de-Plélan

                                               

Moutiers-Saint-Jean

                                               

Ramoniškiai

Ramoniškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Vilkaviškis Koān Pilviškiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 250 ê lâng tòa.

                                               

Velefique

                                               

La Vid y Barrios

                                               

Kalateh-ye Zeynal

Kalateh-ye Zeynal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Firuzeh Kūn Taghenkoh Koān Taghenkoh-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 250 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 53 hō͘ jîn-ke.

                                               

Piveshk

Piveshk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Jask Kūn Lirdaf Koān Piveshk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.056 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 250 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gerdu (Hormozgan)

Gerdu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Byaban Koān Abnama Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.555 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 250 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eslamabad (Minab)

Eslamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Tiong-iong Koān Dar Pahn Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.310 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 250 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tall Shur

Tall Shur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Meydavud Koān Saroleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.229 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 250 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajji Hasan (Miandoab)

Hajji Hasan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Miandoab Kūn Tiong-iong Koān Mokriyan-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.098 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 250 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Eslamabad-e Gharb)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Eslamabad-e Gharb Kūn Tiong-iong Koān Howmeh-ye Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.086 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 250 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nizy-le-Comte

Tī Nizy-le-Comte ê sì-ûi ū Dizy-le-Gros, Lappion, Lor, La Malmaison, La Selve, Sissonne, Saint-Quentin-le-Petit, Sévigny-Waleppe, kap Le Thour téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Vandeins

                                               

Taratino

Taratino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Alexandrovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 4 ê lâng tòa.

                                               

Mordvinovo

Mordvinovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Gus-Khrustalny Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Grigorevo

Grigorevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Suzdalsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Novozhilovo

Novozhilovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Kosinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 5 ê lâng tòa.

                                               

Penkino

Penkino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Arkhangelsk Chiu Vilegodsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 3 ê lâng tòa.

                                               

Krutoye

Krutoye sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Astrakhan Chiu Volodarsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 754 ê lâng tòa. Hia ū 9 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Cabañas de Yepes

                                               

Šiaudiniai

Šiaudiniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Vyžuonai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 251 ê lâng tòa.

                                               

Lukonys

Lukonys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Kupiškis Koān Subačius Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 251 ê lâng tòa.

                                               

Hermisende

                                               

Torrecilla de la Jara

                                               

Arcos de la Polvorosa

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Milles de la Polvorosa, Santa Cristina de la Polvorosa, Benavente, Santa Colomba de las Monjas, Barcial del Barco, Villaveza del Agua.

                                               

Gol Darreh (Isfahan)

Gol Darreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Najafabad Kūn Mehrdasht Koān Eshen Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.093 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 251 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tash (Iran)

Tash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong-iong Koān Pir Bazar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 964 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 251 hō͘ jîn-ke.

                                               

Owmal

Owmal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Neka Kūn Tiong-iong Koān Peyrajeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 950 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 251 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pašaltuonys

Pašaltuonys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Jurbarkas Koān Eržvilkas Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 251.0 ê lâng tòa.

                                               

Frías (Burgos)

                                               

Villaines-en-Duesmois

Tī Villaines-en-Duesmois ê sì-ûi ū Coulmier-le-Sec, Fontaines-en-Duesmois, Chemin-dAisey, Étais, Magny-Lambert, Puits, Semond, kap Touillon téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Baigneux-les-Juifs

Tī Baigneux-les-Juifs ê sì-ûi ū Quemigny-sur-Seine, Poiseul-la-Ville-et-Laperrière, La Villeneuve-les-Convers, Ampilly-les-Bordes, Duesme, Étormay, Jours-lès-Baigneux, kap Orret téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Crécy-au-Mont

Tī Crécy-au-Mont ê sì-ûi ū Bagneux, Coucy-le-Château-Auffrique, Épagny, Jumencourt, Juvigny, Leuilly-sous-Coucy, kap Pont-Saint-Mard téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Richmond (Missouri)

                                               

Grant City (Missouri)

                                               

West Jefferson (North Carolina)

                                               

Kiskassa

                                               

Villamoronta

                                               

Šilai (Panevėžys)

Šilai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Raguva Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 252 ê lâng tòa.

                                               

Dargužiai

Dargužiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Varėna Koān Valkininkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 252 ê lâng tòa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →