ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 113                                               

Saint-Preuil

                                               

Saint-Martin-de-Bavel

                                               

Béréziat

                                               

Klebiškis

Klebiškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Prienai Koān Šilavotas Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 283 ê lâng tòa.

                                               

Pajares de los Oteros

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Valencia de Don Juan, Fresno de la Vega, Cubillas de los Oteros, Corbillos de los Oteros, Gusendos de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Villabraz.

                                               

Seyyed Hoseyn (Kazerun)

Seyyed Hoseyn sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Tiong-iong Koān Shapur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.446 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 283 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khorramabad (Torbat-e Jam)

Khorramabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Nasrabad Koān Bala Jam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.178 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 283 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khvostovo

Khvostovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Kirzhachsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Vysokovo

Vysokovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Vyaznikovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 3 ê lâng tòa.

                                               

Saryevo

Saryevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Vyaznikovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 641 ê lâng tòa.

                                               

Novo (Vladimir Chiu)

Novo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Vyaznikovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 8 ê lâng tòa.

                                               

Zarya (Vladimir Chiu)

Zarya sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Kovrovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Petrakovo

Petrakovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Alexandrovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 8 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Ivanovka (Astrakhan Chiu)

Ivanovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Astrakhan Chiu Yenotayevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 731 ê lâng tòa. Hia ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Vlasyevo

Vlasyevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Kiōng-hô-kok Ust-Koksinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 11 ê lâng tòa.

                                               

Gonokhovo

Gonokhovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Zavyalovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1787 ê lâng tòa. Hia ū 20 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Plotava

Plotava sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Aleysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 469 ê lâng tòa. Hia ū 14 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Campo de San Pedro

                                               

Naujoji Ūta

Naujoji Ūta sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Prienai Koān Naujoji Ūta Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 284 ê lâng tòa.

                                               

Villalazán

                                               

Karkazai

Karkazai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Garliava Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 284 ê lâng tòa.

                                               

Sudachye

Sudachye sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Astrakhan Chiu Limansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 284 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Eypak Hiong

Eypak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Eshtehard Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 284 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 1.174 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Hoseyni (Nishapur)

Hoseyni sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Darbqazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 284 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 71 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Dalgan)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Tiong-iong Koān Dalgan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.429 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 284 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saint-Pierre-Bénouville

Tī Saint-Pierre-Bénouville ê sì-ûi ū Val-de-Saâne, Auzouville-sur-Saâne, Beauval-en-Caux, Lestanville, Saint-Mards, kap Saint-Ouen-le-Mauger téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Venarey-les-Laumes

Tī Venarey-les-Laumes ê sì-ûi ū Mussy-la-Fosse, Alise-Sainte-Reine, Grésigny-Sainte-Reine, Grignon, Massingy-lès-Semur, kap Ménétreux-le-Pitois téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Survilliers

                                               

Samarino

Samarino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Blagovarsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 285 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Chaghal

Chaghal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Rak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 285 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 52 hō͘ jîn-ke.

                                               

Farsesh

Farsesh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Tiong-iong Koān Farsesh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.445 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 285 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh-ye Aqa

Qaleh-ye Aqa sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Shahrud Kūn Bastam Koān Kharqan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.045 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 285 hō͘ jîn-ke.

                                               

Palangabad (Alborz)

Palangabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Eshtehard Kūn Palangabad Koān Palangabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.026 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 285 hō͘ jîn-ke.

                                               

Siyavashan

Siyavashan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Ashtian Kūn Tiong-iong Koān Siyavashan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 826 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 285 hō͘ jîn-ke.

                                               

Meshkin (Zanjan)

Meshkin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Qareh Poshtelu Koān Shivanat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.321 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 285 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sarab (Gilan-e Gharb)

Sarab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Gilan-e Gharb Kūn Tiong-iong Koān Cheleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.224 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 285 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Hasanlu (Sai Azerbaijan)

Qarah Hasanlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Tiong-iong Koān Rowzeh Chay Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.002 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 285 hō͘ jîn-ke.

                                               

Naghan-e Sofla

Naghan-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān Milas Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.486 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 285 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tataf

Tataf sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Mirza Kuchek Janghli Koān Gurab Zarmikh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.142 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 285 hō͘ jîn-ke.

                                               

La Plata (Missouri)

                                               

Veikšiai

Veikšiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Joniškis Koān Kriukai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 9 ê lâng tòa.

                                               

Turmantas

Turmantas sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Zarasai Koān Turmanto Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 286 ê lâng tòa.

                                               

Gorainiai

Gorainiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Šilutė Koān Vainuto Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 286 ê lâng tòa.

                                               

Panoviai

Panoviai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Kudirkos Naumiestise Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 286 ê lâng tòa.

                                               

San Martín de la Virgen de Moncayo

                                               

Mesones de Isuela

                                               

Malfejan

Malfejan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Tiong-iong Koān Malfejan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 992 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 286 hō͘ jîn-ke.

                                               

Limak

Limak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Ramsar Kūn Tiong-iong Koān Chehel Shahid Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.010 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 286 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mari (Khuzestan)

Mari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dasht-e Azadegan Kūn Tiong-iong Koān Howmeh-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.611 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 286 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saint-Laurent-de-Belzagot

Tī Saint-Laurent-de-Belzagot ê sì-ûi ū Courgeac, Juignac, Montboyer, Montmoreau-Saint-Cybard, Saint-Eutrope, Saint-Martial, Bors, Canton of Montmoreau-Saint-Cybard, kap Saint-Amant-de-Montmoreau téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →