ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 116                                               

Nowdeh (Rasht)

Nowdeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Lasht-e Nesha Koān Aliabad-e Ziba Kenar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 918 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 296 hō͘ jîn-ke.

                                               

Now Deh Bam

Now Deh Bam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Esfarayen Kūn Bam kap Safiabad Koān Bam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 985 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 296 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bandar-e Moqam

Bandar-e Moqam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Lengeh Kūn Shibkaveh Koān Moghuyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.537 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 296 hō͘ jîn-ke.

                                               

Matafelon-Granges

Tī Matafelon-Granges ê sì-ûi ū Bolozon, Corveissiat, Izernore, Samognat, Sonthonnax-la-Montagne, Coisia, kap Thoirette téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Maxilly-sur-Saône

Tī Maxilly-sur-Saône ê sì-ûi ū Talmay, Pontailler-sur-Saône, Saint-Sauveur, Drambon, Heuilley-sur-Saône, kap Perrigny-sur-lOgnon téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Watertown (Minnesota)

                                               

Franxault

                                               

Kiemėnai

Kiemėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Pasvalys Koān Namišiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 399 ê lâng tòa.

                                               

Aukštadvaris (Panevėžys)

Aukštadvaris sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Ramygala Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 333 ê lâng tòa.

                                               

Louvres

Tī Louvres ê sì-ûi ū Marly-la-Ville, Chennevières-lès-Louvres, Épiais-lès-Louvres, Fontenay-en-Parisis, Goussainville, Puiseux-en-France, Roissy-en-France, kap Villeron téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Cerecinos de Campos

                                               

Hontanaya

                                               

Santo Domingo de Silos

                                               

Ab Barik (Fars)

Ab Barik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Eqlid Kūn Tiong-iong Koān Shahr Meyan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.405 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 297 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gaz Kuh

Gaz Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Faruj Kūn Khabushan Koān Titkanlu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.063 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 297 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bideh

Bideh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Semirom Kūn Padena Koān Padena-ye Olya Hiong ê bidrah. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê bidrah ū 1.245 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 297 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dughayi

Dughayi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Tiong-iong Koān Dughayi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.086 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 297 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chézy-en-Orxois

Tī Chézy-en-Orxois ê sì-ûi ū Brumetz, Dammard, La Ferté-Milon, Gandelu, Macogny, Montigny-lAllier, Saint-Gengoulph, kap Marolles téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Amant-de-Bonnieure

Tī Saint-Amant-de-Bonnieure ê sì-ûi ū Saint-Angeau, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Sainte-Colombe, Saint-Front, Valence, kap Saint-Mary téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Pasmilgys (Kėdainiai)

Pasmilgys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kėdainiai Koān Kėdainiai Siâⁿ-chhī Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

                                               

Atalaya (Badajoz)

                                               

Deh Beh

Deh Beh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Qir kap Karzin Kūn Tiong-iong Koān Fathabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.264 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 298 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qiasabad (Razavi Khorasan)

Qiasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong-iong Koān Radkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.190 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 298 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tabar (Iran)

Tabar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Jajrom Kūn Jolgeh Shoqan Koān Tabar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.025 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 298 hō͘ jîn-ke.

                                               

Brissay-Choigny

Tī Brissay-Choigny ê sì-ûi ū Anguilcourt-le-Sart, Brissy-Hamégicourt, Mayot, Moÿ-de-lAisne, Renansart, kap Vendeuil téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Voulaines-les-Templiers

                                               

Būdvietis (Kazlų Rūda)

Būdvietis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Kazlų Rūda Jankai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Béon (Ain)

                                               

Plan (Aragon)

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū La Fueva, El Pueyo de Araguás, Laspuña, Tella-Sin, Gistaín, San Juan de Plan, Chía, Seira, Foradada del Toscar.

                                               

Cañaveras

                                               

Ghuri

Ghuri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Neyriz Kūn Poshtkuh Koān Deh Chah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.095 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 299 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tall-e Kushk

Tall-e Kushk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Chenar Shahijan Koān Anarestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.413 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 299 hō͘ jîn-ke.

                                               

Astaneh Sar

Astaneh Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Juybar Kūn Tiong-iong Koān Siyahrud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.278 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 299 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hasan Qeshlaq

Hasan Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Bahar Kūn Salehabad Koān Deymkaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.322 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 299 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bavaleh

Bavaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sonqor Kūn Tiong-iong Koān Bavaleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.320 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 299 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lybiškiai

Lybiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Jurbarkas Koān Eržvilkas Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 299.0 ê lâng tòa.

                                               

Navas de San Antonio

                                               

Auge-Saint-Médard

                                               

Santa María de Huerta

                                               

Cortes de Arenoso

                                               

Villafranca del Campo

                                               

Brazuelo

                                               

Tugayevo

Tugayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Buzdyaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 300 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Shuy (Kurdistan)

Shuy sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Baneh Kūn Tiong-iong Koān Shuy Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.424 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 300 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dasturan

Dasturan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Joghatai Kūn Tiong-iong Koān Dastouran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.300 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 300 hō͘ jîn-ke.

                                               

Balaskaleh

Balaskaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Khomam Koān Chukam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.077 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 300 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dabudasht

Dabudasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Dabudasht Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.758 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 300 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baba Rostam (Hamadan)

Baba Rostam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Tiong-iong Koān Shaban Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.137 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 300 hō͘ jîn-ke.

                                               

Najaf (Iran)

Najaf sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Maneh kap Samalqan Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.238 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 300 hō͘ jîn-ke.

                                               

Villariezo

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →