ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 121                                               

Magnac-Lavalette-Villars

Tī Magnac-Lavalette-Villars ê sì-ûi ū Dignac, Fouquebrune, Gardes-le-Pontaroux, Juillaguet, Ronsenac, kap Villebois-Lavalette téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Gojus (Varėna)

                                               

Labergement-lès-Auxonne

                                               

Plyoso

Plyoso sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Arkhangelsk Chiu Vinogradovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 9 ê lâng tòa.

                                               

Klenovka

Klenovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Bolshesosnovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 341 ê lâng tòa. Hia ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Perebor

Perebor sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Beryozovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 516 ê lâng tòa. Hia ū 11 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Penki

Penki sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Dobryansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 29 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Tishinka

Tishinka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Rubtsovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 454 ê lâng tòa. Hia ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Isar (Burgos)

                                               

Candasnos

                                               

Qurtan

Qurtan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Bon Rud Koān Gavkhuni Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.177 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 318 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sinava

Sinava sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Chalus Kūn Tiong-iong Koān Kelarestaq-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.342 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 318 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lalaklu

Lalaklu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Miandoab Kūn Tiong-iong Koān Marhemetabad-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.397 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 318 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saint-Jean-de-Côle

                                               

Alcocer

                                               

Kárász

                                               

Bellús

                                               

Gel Berenji

Gel Berenji sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Khafr Koān Gel Berenji Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.421 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 319 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Koshkuiyeh)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Koshkuiyeh Koān Sharifabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.370 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 319 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mehdiabad (Rafsanjan)

Mehdiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Ferdows Koān Ferdows Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.177 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 319 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hakimabad (Markazi)

Hakimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Zarandieh Kūn Tiong-iong Koān Hakimabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.228 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 319 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kohneh Jolgeh

Kohneh Jolgeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Maneh kap Samalqan Kūn Maneh Koān Shirin Su Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.422 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 319 hō͘ jîn-ke.

                                               

La Ferté-Saint-Samson

Tī La Ferté-Saint-Samson ê sì-ûi ū Argueil, Forges-les-Eaux, Le Fossé, Mésangueville, Roncherolles-en-Bray, Rouvray-Catillon, kap Sigy-en-Bray téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Madison Lake (Minnesota)

                                               

Kowary

                                               

Dampierre-les-Bois

                                               

Chêng Liâng

                                               

Almendral de la Cañada

                                               

Plasencia de Jalón

                                               

Valakėliai

Valakėliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Pasvalys Koān Pasvalys Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 320 ê lâng tòa.

                                               

Burón

                                               

Baghak-e Jonubi

Baghak-e Jonubi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Tangestan Kūn Tiong-iong Koān Baghak Hiong ê chng-thâu. Tī 2011 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.210 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 320 hō͘ jîn-ke.

                                               

Daran (Tang Azerbaijan)

Daran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Jolfa Kūn Tiong-iong Koān Daran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 947 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 320 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mehdiabad (Hamadan)

Mehdiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān Alvandkuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.303 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 320 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baba Kalan

Baba Kalan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Gachsaran Kūn Tiong-iong Koān Bibi Hakimeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.431 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 320 hō͘ jîn-ke.

                                               

Viarmes

                                               

Saint-Pierre-du-Val

                                               

Navafría

                                               

Armuña de Almanzora

                                               

Daugėlaičiai

Daugėlaičiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Radviliškis Koān Radviliškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 321 ê lâng tòa.

                                               

Kundryak

Kundryak sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Sterlibashevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 321 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Deh-e Abdollah (Sistan kap Baluchestan)

Deh-e Abdollah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 321 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 51 hō͘ jîn-ke.

                                               

Esfandan (Markazi)

Esfandan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Komijan Kūn Tiong-iong Koān Esfandan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.394 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 321 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chehel Hesar

Chehel Hesar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Esfarayen Kūn Tiong-iong Koān Rezqabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.396 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 321 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dampierre-en-Bray

Tī Dampierre-en-Bray ê sì-ûi ū Brémontier-Merval, Cuy-Saint-Fiacre, Doudeauville, Gancourt-Saint-Étienne, kap Ménerval téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Guise

Tī Guise ê sì-ûi ū Audigny, Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Lesquielles-Saint-Germain, Macquigny, Proix, kap Vadencourt téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Azuébar

                                               

Herguijuela

                                               

Labardžiai

Labardžiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Rietavas Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 322 ê lâng tòa.

                                               

Vileikiškiai

Vileikiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Musninkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 322 ê lâng tòa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →