ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127                                               

Najafabad (Qazvin)

Najafabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Tiong-iong Koān Eqbal-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.348 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 347 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darya Kenar

Darya Kenar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong-iong Koān Gel-e Sefid Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.021 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 347 hō͘ jîn-ke.

                                               

Goli (Charuymaq)

Goli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Tiong-iong Koān Charuymaq-e Jonubegharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 348 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 56 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sheykh Mahmud

Sheykh Mahmud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Ardal Kūn Tiong-iong Koān Poshtkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 348 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 81 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aboksar (Sari)

Aboksar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Sari Kūn Tiong-iong Koān Mazkureh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.286 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 348 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eshqabad (Razavi Khorasan)

Eshqabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Miyan Jolgeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.993 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 348 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ali Khvajeh

Ali Khvajeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Bonab Kūn Tiong-iong Koān Benajuy-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.418 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 348 hō͘ jîn-ke.

                                               

Amirabad-e Now

Amirabad-e Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Tiong-iong Koān Sagezabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.285 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 348 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gonneville-sur-Scie

Tī Gonneville-sur-Scie ê sì-ûi ū Beauval-en-Caux, Belmesnil, Criquetot-sur-Longueville, Heugleville-sur-Scie, Notre-Dame-du-Parc, kap Saint-Crespin téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

La Neuville-lès-Dorengt

                                               

Sulignat

Tī Sulignat ê sì-ûi ū LAbergement-Clémenciat, Châtillon-sur-Chalaronne, Illiat, Neuville-les-Dames, Saint-Julien-sur-Veyle, kap Vonnas téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Cohiniac

                                               

Rogulichny

Rogulichny sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Pervomaysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 414 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Mozhary

Mozhary sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Krasnokamsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 393 ê lâng tòa. Hia ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Yudikha

Yudikha sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Tyumentsevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 483 ê lâng tòa. Hia ū 7 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Poperechnoye

Poperechnoye sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Kamensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 783 ê lâng tòa. Hia ū 11 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Savinka

Savinka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Aleysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 418 ê lâng tòa. Hia ū 10 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Shubinka

Shubinka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Yegoryevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 540 ê lâng tòa. Hia ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Allak

Allak sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Kamensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 974 ê lâng tòa. Hia ū 13 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Kharitonovo

Kharitonovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Zavyalovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1048 ê lâng tòa. Hia ū 11 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Akulovo

Akulovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Pervomaysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 731 ê lâng tòa. Hia ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Stolbovo

Stolbovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Kamensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 841 ê lâng tòa. Hia ū 8 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Peschany (Altai Pian-kiong-khu)

Peschany sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Rubtsovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 4 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Tolstovsky

Tolstovsky sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Kamensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 615 ê lâng tòa. Hia ū 8 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Altay Pian-kiong-khu)

Altay sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Kalmansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 883 ê lâng tòa. Hia ū 13 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Ogni (Altai Pian-kiong-khu)

Ogni sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Ust-Kalmansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1184 ê lâng tòa. Hia ū 12 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Sudeikiai

Sudeikiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Sudeikiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 349 ê lâng tòa.

                                               

Csép

                                               

Jasonys

Jasonys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Leliūnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 349 ê lâng tòa.

                                               

Ayoó de Vidriales

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Fuente Encalada, Santibáñez de Vidriales, Brime de Sog, San Pedro de Ceque, Uña de Quintana, Cubo de Benavente, Castrocontrigo, Castrocalbón.

                                               

Cepeda (Salamanca)

                                               

Esmaili Sofla (Kerman)

Esmaili Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Anbarabad Kūn Esmaili Koān Esmaili Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.601 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 349 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kardar (Minab)

Kardar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Tiong-iong Koān Ramkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.592 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 349 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sarab (Ilam)

Sarab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Eyvan Kūn Tiong-iong Koān Sarab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.522 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 349 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kia Kalayeh

Kia Kalayeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Amlash Kūn Tiong-iong Koān Amlash-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.161 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 349 hō͘ jîn-ke.

                                               

Confort

                                               

La Rochebeaucourt-et-Argentine

                                               

Palnyčia (Kalvarija)

Palnyčia sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Kalvarija Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 5 ê lâng tòa.

                                               

Letux

                                               

Marbin-e Vosta Hiong

Marbin-e Vosta Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Khomeyni Shahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 350 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 1.272 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

                                               

Qaleh Cham

Qaleh Cham sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Salafchegan Koān Qomrud Hiong ê chng-thâu. Tī 2017 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 775 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 350 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bezanjerd

Bezanjerd sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khalilabad Kūn Tiong-iong Koān Rostaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.289 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 350 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gheyzaniyeh-ye Bozorg

Gheyzaniyeh-ye Bozorg sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ahvaz Kūn Tiong-iong Koān Gheyzaniyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.121 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 350 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cserdi

                                               

Parshino

Parshino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Volgograd Chiu Chernyshkovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 5 ê lâng tòa.

                                               

Balandino

Balandino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Permsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Lipyagi

Lipyagi sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Starooskolsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 19 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Corral-Rubio

                                               

Villaverde y Pasaconsol

                                               

Baba Monir

Baba Monir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mamasani Kūn Mahvarmilani Koān Mahur Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.379 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 351 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →