ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 145                                               

Peñarroya de Tastavins

                                               

Tírig

                                               

Cedillo

                                               

Pozuelo del Páramo

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Roperuelos del Páramo, La Antigua, Matilla de Arzón, San Adrián del Valle, Maire de Castroponce, Alija del Infantado.

                                               

Tiab (Minab)

Tiab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Tiong-iong Koān Gowharan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.330 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 465 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pish Qaleh

Pish Qaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Maneh kap Samalqan Kūn Maneh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.001 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 465 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tazeh Kand (Tabriz)

Tazeh Kand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Tabriz Kūn Khosrowshahr Koān Tazeh Kand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.778 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 465 hō͘ jîn-ke.

                                               

Butkūnai (Panevėžys)

Butkūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Velžio Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Cañizal

                                               

Bu ol Kheyr

Bu ol Kheyr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Tangestan Kūn Delvar Koān Bu ol Kheyr Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.940 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 466 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kushk-e Hezar

Kushk-e Hezar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Sepidan Kūn Beyza Koān Kushk-e Hezar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.898 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 466 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pavyžintys (Utena)

Pavyžintys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Utena Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

                                               

Didžialaukis (Utena)

Didžialaukis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Utena Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Kharrazan Hiong

Kharrazan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Tafresh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 467 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 1.102 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Khmelyovka

Khmelyovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Astrakhan Chiu Kamyzyaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 467 ê lâng tòa. Hia ū 7 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Darband (Lorestan)

Darband sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Azna Kūn Tiong-iong Koān Silakhor-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.037 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 467 hō͘ jîn-ke.

                                               

Any-Martin-Rieux

Tī Any-Martin-Rieux ê sì-ûi ū Aubenton, Leuze, Logny-lès-Aubenton, Watigny, Fligny, La Neuville-aux-Joûtes, kap Signy-le-Petit téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Yeskino

Yeskino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Gorokhovetsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 9 ê lâng tòa.

                                               

Obrashchikha

Obrashchikha sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Kovrovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 4 ê lâng tòa.

                                               

Saint-Germain-des-Prés (Dordogne)

                                               

Sludka

Sludka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Chernushinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 572 ê lâng tòa. Hia ū 10 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Villedieu-les-Poêles

                                               

Benimantell

                                               

Chehel Cheshmeh-ye Gharbi Hiong

Chehel Cheshmeh-ye Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Saqqez Kūn Sarshiv Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 468 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.624 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Meydavud-e Sofla

Meydavud-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Meydavud Koān Meydavud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.331 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 468 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mediniai (Utena)

Mediniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Leliūnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Vaidatoniai (Tauragė)

Vaidatoniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Tauragė Koān Skaudvilė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Saint-Gilles-du-Mené

                                               

Kenar Sar

Kenar Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Kuchesfahan Koān Kenar Sar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.578 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 469 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gol Tappeh (Hamadan)

Gol Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Gol Tappeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.237 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 469 hō͘ jîn-ke.

                                               

Vadokliai

Vadokliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Vadokliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 519 ê lâng tòa.

                                               

Kartena

Kartena sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Kretinga Koān Kartena Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 931 ê lâng tòa.

                                               

Blaisy-Bas

                                               

Stasiūnai

Stasiūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaišiadorys Koān Žiežmariai Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 732 ê lâng tòa.

                                               

Waynesville (North Carolina)

                                               

Efzar

Efzar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Qir kap Karzin Kūn Efzar Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.657 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 470 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zafaran (Kermanshah)

Zafaran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sarpol-e Zahab Kūn Tiong-iong Koān Howmeh-ye Sarpol Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.262 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 470 hō͘ jîn-ke.

                                               

Titaguas

                                               

Villalcampo

                                               

Pailgis (Utena)

Pailgis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Leliūnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

                                               

Kyvonys

Kyvonys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Šalčininkai Koān Turgeliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Dęblin

                                               

Samboal

                                               

Sakmar

Sakmar sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Baymaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 472 ê lâng tòa. Hia ū 7 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Khvormiz-e Olya

Khvormiz-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Mehriz Kūn Tiong-iong Koān Isar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.870 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 472 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cormaranche-en-Bugey

                                               

Miškiniai (Kavarskas)

Miškiniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Anykščiai Koān Svėdasai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 0 ê lâng tòa.

                                               

Villanueva de Huerva

                                               

Venialbo

                                               

Dastgerd (Kohgiluyeh)

Dastgerd sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Dehdasht-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 473 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 85 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →