ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 149                                               

Oshya

Oshya sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Kuyedinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 820 ê lâng tòa. Hia ū 14 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Smorodino

Smorodino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Grayvoronsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 633 ê lâng tòa. Hia ū 11 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Novaya Zarya

Novaya Zarya sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Shebekinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 10 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Povalikha

Povalikha sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Pervomaysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 3089 ê lâng tòa. Hia ū 37 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Veršiai

Veršiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Sintautai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 501 ê lâng tòa.

                                               

Aramu (Ilam)

Aramu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Darreh Shahr Kūn Tiong-iong Koān Aramu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.408 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 501 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chehr

Chehr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Harsin Kūn Bisotun Koān Shizar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 501 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baušiškės (Vilnius)

Baušiškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Medininkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Balatonőszöd

                                               

Acheux-en-Vimeu

                                               

Cormoz

                                               

Cevico de la Torre

                                               

Valverde de la Vera

                                               

Sheykhdarabad Hiong

Sheykhdarabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Meyaneh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 503 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.372 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Khosrow Shirin

Khosrow Shirin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān Khosrow Shirin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.835 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 503 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nir (Yazd)

Nir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Nir Koān Bafruiyeh Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.740 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 503 hō͘ jîn-ke.

                                               

Villequier-Aumont

Tī Villequier-Aumont ê sì-ûi ū Caumont, Chauny, Flavy-le-Martel, Frières-Faillouel, La Neuville-en-Beine, Ugny-le-Gay, kap Viry-Noureuil téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Užupiai (Vilnius)

Užupiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Šatrininkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

                                               

Bény

                                               

Center City (Minnesota)

                                               

Bayguzino

Bayguzino sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Ishimbaysky Koān ê chi̍t ê chng-thâu. Tī 2010 nî ê sî-chūn, chng-thâu ê jîn-kháu ū 504 ê lâng. Hia ū 9 tiâu ke-lō͘.

                                               

Ferreruela

                                               

Kusekeyevo

Kusekeyevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Birsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 504 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 11 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Kheyrud Kenar

Kheyrud Kenar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nowshahr Kūn Tiong-iong Koān Kheyrud Kenar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.856 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 504 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lescheroux

Tī Lescheroux ê sì-ûi ū Cormoz, Foissiat, Jayat, Mantenay-Montlin, Saint-Julien-sur-Reyssouze, kap Saint-Nizier-le-Bouchoux téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Vaitkūnai (Utena)

Vaitkūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Leliūnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

                                               

Pouilly-sur-Serre

                                               

Lędziny

                                               

Villamiel

                                               

Villalba de la Sierra

                                               

Cabezarrubias del Puerto

                                               

Faryab Hiong

Faryab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 505 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.495 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Villanueva de las Manzanas

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Vega de Infanzones, Villaturiel, Mansilla Mayor, Mansilla de las Mulas, Santas Martas, Corbillos de los Oteros, Cabreros del Río, Campo de Villavidel.

                                               

Posyolok Ilyicha

Posyolok Ilyicha sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Pervomaysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 505 ê lâng tòa. Hia ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Pilisszentiván

                                               

Mediniai (Leliūnai)

                                               

Chandrexa de Queixa

                                               

Fash

Fash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kangavar Kūn Tiong-iong Koān Fash Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.925 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 506 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hanza (Rabor)

Hanza sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rabor Kūn Hanza Koān Hanza Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.452 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 506 hō͘ jîn-ke.

                                               

Alfara de la Baronia

                                               

Darva (Fars)

Darva sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān Khosuyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.225 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 507 hō͘ jîn-ke.

                                               

Changi (Iran)

Changi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pakdasht Kūn Tiong-iong Koān Hesar-e Amir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.837 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 507 hō͘ jîn-ke.

                                               

Esmailabad (Tus)

Esmailabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Tus Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.057 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 507 hō͘ jîn-ke.

                                               

Castrillo del Val

                                               

Arc-sous-Cicon

                                               

Cabañas de Ebro

                                               

Villaescusa de Haro

                                               

Urdiales del Páramo

                                               

Rukainiai

Rukainiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Rukainiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 770 ê lâng tòa.

                                               

Kalinauka (Utena)

Kalinauka sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Vyžuonai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →