ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 152                                               

Zarzuela del Monte

                                               

Ashar (Iran)

Ashar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Mehrestan Kūn Ashar Koān Ashar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.676 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 529 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahrak-e Shamsabad

Shahrak-e Shamsabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Tiong-iong Koān Shamsabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.863 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 529 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pakalniškiai (Kražiai)

Pakalniškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Kražiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

                                               

Traulėnai

Traulėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Telšiai Koān Luokė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

                                               

Garbayuela

                                               

Pozuelo

                                               

Gur Abjir

Gur Abjir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Khomam Koān Chapar Khaneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.698 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 531 hō͘ jîn-ke.

                                               

Valverde del Majano

                                               

Beauregard (Ain)

                                               

Karkažiškiai (Utena)

Karkažiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Užpaliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Lekiškė

Lekiškė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Šilutė Koān Švėkšna Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

                                               

Amfreville-la-Mi-Voie

Tī Amfreville-la-Mi-Voie ê sì-ûi ū Bonsecours, Belbeuf, Le Mesnil-Esnard, Saint-Étienne-du-Rouvray, kap Sotteville-lès-Rouen téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Gachi (Fars)

Gachi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Shiraz Kūn Tiong-iong Koān Qarah Bagh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.226 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 532 hō͘ jîn-ke.

                                               

Blangy-le-Château

Tī Blangy-le-Château ê sì-ûi ū Les Authieux-sur-Calonne, Bonneville-la-Louvet, Le Brévedent, Le Faulq, Fierville-les-Parcs, Le Mesnil-sur-Blangy, kap Saint-Philbert-des-Champs téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Goux-les-Usiers

                                               

Raguva

Raguva sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Raguva Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 533 ê lâng tòa.

                                               

Mahdiyeh (Fars)

Mahdiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Shiraz Kūn Tiong-iong Koān Derak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.206 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 533 hō͘ jîn-ke.

                                               

Alan (Tang Azerbaijan)

Alan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Sarab Kūn Mehraban Koān Alan Baraghush Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.373 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 533 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nalus

Nalus sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Oshnavieh Kūn Nalus Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.973 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 533 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saint-Joseph-de-Rivière

Tī Saint-Joseph-de-Rivière ê sì-ûi ū Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Miribel-les-Échelles, Saint-Aupre, Saint-Étienne-de-Crossey, kap Saint-Julien-de-Raz téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Aukštkalniai (Kaunas)

Aukštkalniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Vilkija Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

                                               

Prádena

                                               

Solontsy

Solontsy sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Veydelevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 741 ê lâng tòa. Hia ū 9 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Samarka

Samarka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Loktevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 590 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Bernardos

                                               

Akbarabad (Fasa)

Akbarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Sheshdeh and Qarah Bulaq Koān Sheshdeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.230 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 534 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abdol Rahim

Abdol Rahim sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Shara Koān Shur Dasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.156 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 534 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zeh-e Kalut

Zeh-e Kalut sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rudbar-e Jonubi Kūn Jazmurian Koān Jazmurian Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.835 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 534 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mers-les-Bains

                                               

Motilleja

                                               

Umetbayevo

Umetbayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Baymaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 535 ê lâng tòa. Hia ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Latgah

Latgah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Bahar Kūn Lalejin Koān Mohajeran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.973 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 535 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dizaj-e Olya

Dizaj-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Marand Kūn Tiong-iong Koān Mishab-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.752 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 535 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zoshk

Zoshk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Shandiz Koān Shandiz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.171 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 535 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mikališkis (Panevėžys)

Mikališkis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Vadokliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Gomené

                                               

Cormelles-le-Royal

                                               

Benicolet

                                               

Tatarestaq Hiong

Tatarestaq Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nur Kūn Baladeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 536 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 1.535 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Hasanabad-e Kalej

Hasanabad-e Kalej sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Abyek Kūn Basharyat Koān Basharyat-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.090 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 536 hō͘ jîn-ke.

                                               

Su Kahriz

Su Kahriz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Khorramdarreh Kūn Tiong-iong Koān Zanjanrud-e Pain Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.206 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 536 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kavoliškis

Kavoliškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Rokiškis Koān Rokiškis Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1212 ê lâng tòa.

                                               

Slabada (Kaišiadorys)

Slabada sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaišiadorys Koān Kaišiadorys Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 0 ê lâng tòa.

                                               

Saidabad (Alborz)

Saidabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Savojbolagh Kūn Tiong-iong Koān Saidabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.175 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 537 hō͘ jîn-ke.

                                               

San Pedro Manrique

                                               

Radžiūnai (Utena)

Radžiūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Utena Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

                                               

Pörböly

                                               

Sanzoles

                                               

Burly

Burly sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Gafuriysky Koān ê chi̍t ê chng-thâu. Tī 2010 nî ê sî-chūn, chng-thâu ê jîn-kháu ū 539 ê lâng. Hia ū 10 tiâu ke-lō͘.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →