ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 156



                                               

Kojur

Kojur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nowshahr Kūn Kojur Koān Tavabe-e Kojur Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 570 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chichaklu (Tehran)

Chichaklu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Eslamshahr Kūn Ahmadabad-e Mostowfi Koān Chichaklu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.196 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 570 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lotfabad

Lotfabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Dargaz Kūn Lotfabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.865 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 570 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shigayevo

Shigayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Beloretsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 571 ê lâng tòa. Hia ū 12 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Galand

Galand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong-iong Koān Daland Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.485 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 571 hō͘ jîn-ke.

                                               

Vladislava

Vladislava sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Trakai Koān Aukštadvaris Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 9 ê lâng tòa.

                                               

Trouville-la-Haule

                                               

Repenka

Repenka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Alexeyevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 572 ê lâng tòa. Hia ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Sufi (Sai Azerbaijan)

Sufi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Showt Kūn Tiong-iong Koān Qarah Quyun-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.523 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 572 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kaltyayevo

Kaltyayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Tatyshlinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 573 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Banafsh Tappeh Hiong

Banafsh Tappeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Now Kandeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 573 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.114 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

                                               

Shahrud Hiong

Shahrud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Shahrud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 574 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 1.864 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Abu ol Verdi Hiong

Abu ol Verdi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Pasargad Kūn Hakhamanish Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 574 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.451 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

                                               

Kharaju

Kharaju sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Maragheh Kūn Saraju Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.824 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 574 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hameh Kasi (Bahar)

Hameh Kasi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Bahar Kūn Salehabad Koān Salehabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.436 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 574 hō͘ jîn-ke.

                                               

Frières-Faillouël

                                               

Zabalina (Utena)

Zabalina sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Daugailiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Dumbrava

Dumbrava sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Užpaliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Marion (North Carolina)

                                               

Juragiai

Juragiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Garliava Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 575 ê lâng tòa.

                                               

Kharaqan-e Gharbi Hiong

Kharaqan-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Avaj Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 575 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.081 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Langar (Kerman)

Langar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Mahan Koān Mahan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.312 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 575 hō͘ jîn-ke.

                                               

Subačiai

Subačiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Lazdijai Koān Kapčiamiestis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Nagykorpád

                                               

Azuara

                                               

Alavi (Hamadan)

Alavi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Tork-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.509 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 576 hō͘ jîn-ke.

                                               

Faucogney-et-la-Mer

Tī Faucogney-et-la-Mer ê sì-ûi ū Amont-et-Effreney, Écromagny, Esmoulières, Servance, Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, kap La Voivre téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Bitola

                                               

Ruidera

                                               

Fretigney-et-Velloreille

Tī Fretigney-et-Velloreille ê sì-ûi ū Le Pont-de-Planches, Les Bâties, Bourguignon-lès-la-Charité, Cordonnet, Frasne-le-Château, Maizières, Neuvelle-lès-la-Charité, Oiselay-et-Grachaux, La Romaine, Recologne-lès-Rioz, Vaux-le-Moncelot, Vezet, kap ...

                                               

Vajasiškis (Utena)

Vajasiškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Daugailiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

                                               

Vėriškės

Vėriškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Daugailiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Pereruela

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū El Perdigón, Casaseca de Campeán, Villanueva de Campeán, Cabañas de Sayago, Peñausende, Fresno de Sayago, Bermillo de Sayago, Moral de Sayago, Villaseco del Pan, Almaraz de Duero, Zamora.

                                               

Khayan

Khayan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Borujerd Kūn Tiong-iong Koān Shirvan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.096 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 579 hō͘ jîn-ke.

                                               

Staromusino

Staromusino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Karmaskalinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 580 ê lâng tòa. Hia ū 8 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Espinosa de Henares

                                               

Gausson

                                               

Las Tres Villas

                                               

La Almolda

                                               

Qohrud Hiong

Qohrud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Kashan Kūn Qamsar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 581 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 1.627 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Qezel Gechilu Hiong

Qezel Gechilu Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Mahneshan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 581 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.348 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Aliabad (Iranshahr)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Iranshahr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.984 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 581 hō͘ jîn-ke.

                                               

Castellanos de Villiquera

                                               

Roperuelos del Páramo

                                               

San Xoán de Río

                                               

Entrín Bajo

                                               

Poshteh (Razavi Khorasan)

Poshteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Taybad Kūn Tiong-iong Koān Karat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.544 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 583 hō͘ jîn-ke.

                                               

Užpaliai

Užpaliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Užpaliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 758 ê lâng tòa.

                                               

Khotmyzhsk

Khotmyzhsk sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Borisovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1.076 ê lâng tòa. Hia ū 26 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Buranovo (Kalmansky Koān, Altai Pian-kiong-khu)

Buranovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Kalmansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1039 ê lâng tòa. Hia ū 9 tiâu ke-á-lō͘.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →