ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 162                                               

Ceyzérieu

Tī Ceyzérieu ê sì-ûi ū Artemare, Béon, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Marignieu, Saint-Martin-de-Bavel, Talissieu, kap Vongnes téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Highland Heights (Ohio)

                                               

Sanet y Negrals

                                               

Hoseynabad-e Kordehha Hiong

Hoseynabad-e Kordehha Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Aradan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 649 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.219 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Naserabad (Qazvin)

Naserabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Tiong-iong Koān Eqbal-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.748 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 649 hō͘ jîn-ke.

                                               

Seyyed Shahab (Hamadan)

Seyyed Shahab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong-iong Koān Seyyed Shahab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.933 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 649 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qoli Tappeh

Qoli Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong-iong Koān Yanqaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.660 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 649 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lokinė (Vilnius)

Lokinė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Lavoriškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Petkaičiai

Petkaičiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Jurbarkas Koān Eržvilkas Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 40.0 ê lâng tòa.

                                               

Almunia de San Juan

                                               

Dyoma

Dyoma sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Kochyovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 17 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Ampudia

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Villalba de los Alcores, Villerías de Campos, Torremormojón, Pedraza de Campos, Santa Cecilia del Alcor, Quintanilla de Trigueros, Trigueros del Valle, Corcos.

                                               

Püski

                                               

Aldea del Cano

                                               

Teresa de Cofrentes

                                               

Ohanes

                                               

Villamuelas

                                               

Amangildino

Amangildino sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Abzelilovsky Koān ê chi̍t ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū jîn-kháu 651 lâng. Hia ū 10 tiâu ke-lō͘.

                                               

Esbu Kola (Babol)

Esbu Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Tiong-iong Koān Esbu Kola Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.544 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 651 hō͘ jîn-ke.

                                               

Trébrivan

                                               

Vaideginė (Panevėžys)

Vaideginė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Miežiškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 5 ê lâng tòa.

                                               

Trakas (Panevėžys)

Trakas sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Karsakiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Morets

Morets sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Volgograd Chiu Yelansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 652 ê lâng tòa. Hia ū 9 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Fal (Fars)

Fal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mohr Kūn Galleh Dar Koān Fal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.368 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 652 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kuh Sabz

Kuh Sabz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong-iong Koān Ramjerd-e Yek Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.906 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 652 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qatur

Qatur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Khoy Kūn Qatur Koān Qatur Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.147 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 652 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saint-Projet-Saint-Constant

                                               

Nowdezh Hiong

Nowdezh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Manujan Kūn Aseminun Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 653 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.030 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Patrakiai

Patrakiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Karsakiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 9 ê lâng tòa.

                                               

Aukštieji (Vilnius)

Aukštieji sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Buivydžiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

                                               

Casas de Ves

                                               

Saint-Pierre-de-Chignac

                                               

Navamorcuende

                                               

Vasilyevka (Sterlitamaksky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Vasilyevka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Sterlitamaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 655 ê lâng tòa. Hia ū 9 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Nowa Ruda

                                               

Talant

                                               

Beneixida

                                               

Csányoszró

                                               

Trasierra

                                               

Beržynė (Panevėžys)

Beržynė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Karsakiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Butvilai

Butvilai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Kražiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Nowy Targ

                                               

Pasarón de la Vera

                                               

Dezh Gah Hiong

Dezh Gah Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Farashband Kūn Dehram Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 657 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.232 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Mobarakeh (Bafq)

Mobarakeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Bafq Kūn Tiong-iong Koān Mobarakeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.417 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 657 hō͘ jîn-ke.

                                               

Confrançon

                                               

Papartynė

Papartynė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Rokiškis Koān Rokiškis Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Rubielos de Mora

                                               

Mal-e Khalifeh

Mal-e Khalifeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Falard Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.024 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 658 hō͘ jîn-ke.

                                               

Fontaine-Française

Tī Fontaine-Française ê sì-ûi ū Chaume-et-Courchamp, Pouilly-sur-Vingeanne, Sacquenay, Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Saint-Seine-sur-Vingeanne, Bourberain, Chazeuil, Licey-sur-Vingeanne, Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, Attricourt, kap Fo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →