ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 164                                               

Przasnysz

                                               

Hon-Hergies

                                               

Borodkino

Borodkino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Dobryansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 5 ê lâng tòa.

                                               

Boyanovo

Boyanovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Dobryansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Helechosa de los Montes

                                               

Moallem Kalayeh

Moallem Kalayeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Sharqi Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.223 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 684 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dehram

Dehram sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Farashband Kūn Dehram Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.468 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 684 hō͘ jîn-ke.

                                               

Murmuri

Murmuri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Abdanan Kūn Kalat Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.768 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 684 hō͘ jîn-ke.

                                               

                                               

Padumblė (Utena)

Padumblė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Kuktiškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

                                               

Cabezuela

                                               

Skemai

Skemai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Rokiškis Koān Rokiškis Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 685 ê lâng tòa.

                                               

Hajjiabad (Najafabad)

Hajjiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Najafabad Kūn Tiong-iong Koān Sadeqiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.449 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 686 hō͘ jîn-ke.

                                               

Llanos del Caudillo

                                               

Wałcz

                                               

Peñalba

                                               

Nogales (Badajoz)

                                               

Mehregan Hiong

Mehregan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Parsian Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 688 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.091 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

El Picazo

                                               

Banesh

Banesh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Sepidan Kūn Beyza Koān Banesh ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.904 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 688 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saint-Maurice-de-Gourdans

Tī Saint-Maurice-de-Gourdans ê sì-ûi ū Balan, Béligneux, Loyettes, Saint-Jean-de-Niost, Anthon, kap Villette-dAnthon téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Likančiai (Utena)

Likančiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Užpaliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Bèlgida

                                               

Darjazin (Hamadan)

Darjazin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Razan Kūn Qorveh-e Darjazin Koān Darjazin-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.629 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 689 hō͘ jîn-ke.

                                               

Fuenterrobles

                                               

Gholaman

Gholaman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Bojnord Kūn Raz kap Jargalan Koān Gholaman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.665 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 690 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahrak-e Bahram

Shahrak-e Bahram sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shush Kūn Tiong-iong Koān Ben Moala Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.320 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 690 hō͘ jîn-ke.

                                               

Le Haut-Corlay

                                               

Rumiani

Rumiani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Rumeshkhan Kūn Suri Koān Rumiani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.360 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 691 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hafteh

Hafteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Qarah Kahriz Koān Qarah Kahriz Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.500 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 691 hō͘ jîn-ke.

                                               

Vaiskūnai (Utena)

Vaiskūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Užpaliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2018 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Aliaguilla

                                               

Balvard

Balvard sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Balvard Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.534 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 692 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pakapė (Panevėžys)

Pakapė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Miežiškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Asiab Hiong

Asiab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Omidiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 693 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.496 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Paberžiai (Kelmė)

Paberžiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Kelmė Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Darreh Doran Hiong

Darreh Doran Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 695 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.493 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Bahmanshir-e Shomali Hiong

Bahmanshir-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Abadan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 695 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.017 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Majdabad (Marvdasht)

Majdabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong-iong Koān Majdabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.143 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 695 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nevėžninkai

Nevėžninkai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Naujamiestis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Férez

                                               

Alija del Infantado

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Roperuelos del Páramo, Pozuelo del Páramo, Maire de Castroponce, Coomonte, Villaferrueña, Arrabalde, Alcubilla de Nogales, San Esteban de Nogales, Quintana del Marco.

                                               

Sarapiniškė

Sarapiniškė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Kukečiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Kowal

                                               

Laguna Dalga

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Valdefuentes del Páramo, Santa María del Páramo, Bercianos del Páramo, Pobladura de Pelayo García, Zotes del Páramo.

                                               

Lalehzar (Kerman)

Lalehzar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bardsir Kūn Lalehzar Koān Lalehzar Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.429 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 697 hō͘ jîn-ke.

                                               

Fahraj (Yazd)

Fahraj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Yazd Kūn Tiong-iong Koān Mehrabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.694 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 697 hō͘ jîn-ke.

                                               

Paežeriai (Anykščiai)

Paežeriai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Anykščiai Koān Skiemoniai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 15 ê lâng tòa.

                                               

Kéty

                                               

Girėnai

Girėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Šakiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 698 ê lâng tòa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →