ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 170                                               

Yowla Galdi

Yowla Galdi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Showt Kūn Tiong-iong Koān Yowla Galdi Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.590 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 789 hō͘ jîn-ke.

                                               

Goruia

                                               

Khak-e Ali

Khak-e Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Abyek Kūn Basharyat Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.148 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 790 hō͘ jîn-ke.

                                               

Montederramo

                                               

Santa Magdalena de Polpís

                                               

Aldeanueva del Camino

                                               

Lora de Estepa

                                               

Bėčiai

Bėčiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Švenčionys Koān Pabradė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Becerril de Campos

                                               

Kenevist

Kenevist sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Kenevist Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.218 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 792 hō͘ jîn-ke.

                                               

Monfarracinos

                                               

Granátula de Calatrava

                                               

Guadalmez

                                               

Hureh (Chaharmahal kap Bakhtiari)

Hureh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn Hureh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.829 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 794 hō͘ jîn-ke.

                                               

Liuliškiai

Liuliškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Musninkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Šarkinė (Panevėžys)

Šarkinė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Smilgiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

                                               

Lanfains

                                               

Tábara

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Faramontanos de Tábara, Moreruela de Tábara, Pozuelo de Tábara, Ferreruela, Riofrío de Aliste, Ferreras de Arriba, Ferreras de Abajo, Villanueva de las Peras, Pueblica de Valverde, Friera de Valverde.

                                               

Kahak (Qom)

Kahak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Kahak Koān Kahak Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.837 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 797 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baghshan

Baghshan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Zeberkhan Koān Zeberkhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.769 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 797 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gomesende

                                               

Haft Juy Hiong

Haft Juy Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Qods Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 799 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.924 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

                                               

Polop

                                               

Hō͘-tek (soán-kí-khu)

                                               

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Tiō-kang Ko-kip Hō͘-lí Ka-sū Chit-gia̍p Ha̍k-hāu

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Tiō-kang Ko-kip Hō͘-lí Ka-sū Chit-gia̍p Ha̍k-hāu, kán-chheng Tiō-kang Hō͘-ka, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu ê ko-tiong.

                                               

Hajjiabad (Qom)

Hajjiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Tiong-iong Koān Neyzar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Amirabad (Abhar)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Abhar Kūn Tiong-iong Koān Anguran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rudin (Rafsanjan)

Rudin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Tiong-iong Koān Sarcheshmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh-e Abdollah (Kerman)

Deh-e Abdollah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Chatrud Koān Kavirat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 28 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nasrabad (Kerman)

Nasrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Tiong-iong Koān Derakhtengan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khvajeh (Isfahan)

Khvajeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Kuhpayeh Koān Jabal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Murdan (Hormozgan)

Murdan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bashagard Kūn Tiong-iong Koān Dar Agah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shamsabad (Varamin)

Shamsabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Varamin Kūn Javadabad Koān Behnamvasat-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 8 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Razakan

Razakan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Shahriar Kūn Tiong-iong Koān Razakan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.675 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.452 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ki Geh

Ki Geh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Sardasht Koān Sardasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajjiabad (Ahmadabad)

Hajjiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Ahmadabad Koān Piveh Zhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 8 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lakabad

Lakabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Chelo Koān Chelo Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Talali

Talali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rigan Kūn Tiong-iong Koān Gavkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajji Hoseyn

Hajji Hoseyn sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong-iong Koān Garizat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Alimorad

Alimorad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Behbahan Kūn Tashan Koān Tashan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jan Aliabad

Jan Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Otaqvar Koān Otaqvar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ali Yaqub

Ali Yaqub sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Javanrud Kūn Tiong-iong Koān Palanganeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū ê lâng tòa, chóng-kiōng ū hō͘ jîn-ke.

                                               

Amirabad (Aliabad)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong-iong Koān Bahadoran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shamsabad (Ray)

Shamsabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Ray Kūn Qaleh Now Koān Qaleh Now Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hasanabad (Taft)

Hasanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong-iong Koān Kezab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cheshmeh (Bushehr)

Cheshmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Ganaveh Kūn Tiong-iong Koān Hayat Davud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Allahabad (Taft)

Allahabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong-iong Koān Fathabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mohammad Jani

Mohammad Jani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Nir Koān Nasrabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hóe-thòaⁿ (soán-kí-khu)

                                               

Timimoun

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →