ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 171                                               

Rezaabad (Alborz)

Rezaabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong-iong Koān Ahmadabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Najmabad (Alborz)

Najmabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong-iong Koān Najmabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2011 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.757 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 939 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sharifabad Hiong (Qazvin Séng)

Sharifabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Alborz Kūn Mohammadiyeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.367 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 16.988 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

                                               

Mazraeh-ye Nazarabad

Mazraeh-ye Nazarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tankaman Koān Tankaman Hiong ê chng-thâu.

                                               

Pir Yusefian Hiong

Pir Yusefian Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Alborz Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.237 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.427 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Kamalabad Hiong

Kamalabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Karaj Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.090 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.836 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Nosratabad (Qazvin)

Nosratabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Alborz Kūn Tiong-iong Koān Nosratabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13.090 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.359 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pir Yusefian

Pir Yusefian sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Alborz Kūn Tiong-iong Koān Pir Yusefian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.816 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 890 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hesar Kharvan

Hesar Kharvan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Alborz Kūn Mohammadiyeh Koān Hesar Khorvan Hiong ê chng-thâu. Tī 2011 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.036 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.156 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hasanabad (Savojbolagh)

Hasanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Savojbolagh Kūn Chendar Koān Baraghan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mahmudabad Hiong (Ardabil Séng)

Mahmudabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Parsabad Kūn Tazeh Kand Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.169 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.579 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Kahlik (Ardabil)

Kahlik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān Khvoresh Rostam-e Shomali Hiong ê chng-thâu.

                                               

Rezaabad (Ardabil)

Rezaabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq-e Jonubi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Qeshlaq (Ardabil)

Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Germi Kūn Tiong-iong Koān Ojarud-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq-e Bakhtiar (Ardabil)

Qeshlaq-e Bakhtiar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq-e Sharqi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mohammadlu (Ardabil)

Mohammadlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Arshaq Koān Arshaq-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gol Qeshlaq (Ardabil)

Gol Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Kowsar Kūn Tiong-iong Koān Sanjabad-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sardabeh

Sardabeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Tiong-iong Koān Sardabeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq-e Owch Bolagh

Qeshlaq-e Owch Bolagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Tiong-iong Koān Arshaq Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 9 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khvoresh Rostam-e Jonubi Hiong

Khvoresh Rostam-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.365 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.775 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê ch ...

                                               

Palanga Hiong

Palanga Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Shahrud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.202 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.067 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Minabad Hiong

Minabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Namin Kūn Anbaran Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 874 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.625 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Vilkij-e Jonubi Hiong

Vilkij-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Namin Kūn Vilkij Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 888 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.229 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Qeshlaq-e Qarqoli

Qeshlaq-e Qarqoli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq-e Sharqi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Qeshlaq-e Hajj Ahmad Khan

Qeshlaq-e Hajj Ahmad Khan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Tiong-iong Koān Anjirlu Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mir Ab

                                               

Aqdash-e Olya

                                               

Qarah Khanlu

Qarah Khanlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Arshaq Koān Arshaq-e Markazi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Qeshlaq-e Asghar

Qeshlaq-e Asghar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq-e Sharqi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Gug Tappeh Hiong

Göktepe Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.335 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.391 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 13 ê chng-thâu.

                                               

Qeshlaq-e Hajji Siab

Qeshlaq-e Hajji Siab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq-e Hajj Dowlat Ahmad

Qeshlaq-e Hajj Dowlat Ahmad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Parsabad Kūn Tiong-iong Koān Qeshlaq-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tappeh (Namin)

Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Namin Kūn Tiong-iong Koān Dowlatabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tak Dam (Germi)

Tak Dam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Germi Kūn Tiong-iong Koān Ojarud-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Haram (Iran)

Haram sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Moradlu Koān Yaft Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Afshar-e Olya

Afshar-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Kowsar Kūn Firuz Koān Sanjabad-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 28 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq-e Alish

Qeshlaq-e Alish sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Tiong-iong Koān Anjirlu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq-e Tumar

Qeshlaq-e Tumar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq-e Chenar

Qeshlaq-e Chenar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ali Shansuyi

Ali Shansuyi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Arshaq Koān Arshaq-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq-e Jafar Qoli

Qeshlaq-e Jafar Qoli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Poshtkuh Hiong (Bushehr Séng)

Poshtkuh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Bushkan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.325 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.896 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Ziba (Bushehr)

                                               

Nargesi (Bushehr)

                                               

Soheyli

                                               

Boneh-ye Reza

                                               

Yakh

                                               

Bushkan Hiong

Bushkan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Bushkan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 960 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.409 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Hajji Mehdi

                                               

Chah-e Mobarak Hiong

Chah-e Mobarak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah-e Mobarak Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.081 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.809 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →