ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 172                                               

Taheri Hiong

Taheri Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Kangan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 810 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.886 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Asaluyeh Hiong

Asaluyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.763 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 27.228 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Bagh-e Ali

Bagh-e Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Deyr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Badamestan (Chaharmahal kap Bakhtiari)

Badamestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Ardal Kūn Miankuh Koān Shalil Hiong ê chng-thâu.

                                               

Ab Darreh (Chaharmahal kap Bakhtiari)

                                               

Badam Shirin (Chaharmahal kap Bakhtiari)

Badam Shirin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Bazoft Koān Doab Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mohammadabad (Chaharmahal kap Bakhtiari)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān Lar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh Tall (Lordegan)

Deh Tall sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān Sardasht Hiong ê chng-thâu.

                                               

Dasht-e Deraz

Dasht-e Deraz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān Sardasht Hiong ê chng-thâu.

                                               

Hureh Hiong

Hureh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.854 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.280 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Lar Hiong

Lar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.159 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 13.824 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Vardanjan Hiong

Vardanjan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kūn Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.668 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.014 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Mazraeh-ye Mohammad Ali

Mazraeh-ye Mohammad Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Zarrin Hiong ê chng-thâu.

                                               

Zayandeh Rud-e Jonubi Hiong

Zayandeh Rud-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kūn Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.247 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.018 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Taqanak Hiong

Taqanak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.283 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.035 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng- ...

                                               

Kiar-e Sharqi Hiong

Kiar-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.041 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.540 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng- ...

                                               

Mizdej-e Sofla Hiong

Mizdej-e Sofla Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 5.358 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 23.944 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê c ...

                                               

Gavrah

                                               

Karsang

                                               

Robat Kuh

                                               

Cham Bala

Cham Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Ardal Kūn Tiong-iong Koān Dinaran Hiong ê chng-thâu.

                                               

Tang Gahrab

Tang Gahrab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān Sardasht Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mehdiabad (Kuhrang)

Mehdiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Zarrin Hiong ê chng-thâu.

                                               

Deh-e Kal

                                               

Abbas-e Aliabad

Abbas-e Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Zarrin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Barez

Qaleh Barez sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Manj Koān Barez Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Laveh

Laveh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Tiong-iong Koān Miankuh-e Moguyi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh Cheshmeh

Deh Cheshmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong-iong Koān Mizdej-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.699 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 989 hō͘ jîn-ke.

                                               

Katak-e Sofla

Katak-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Borujen Kūn Gandoman Koān Gandoman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 37 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darreh Shur (Ardal)

Darreh Shur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Ardal Kūn Tiong-iong Koān Poshtkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 33 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shuru (Fars)

                                               

Bostan (Fars)

                                               

Bidestan (Fars)

                                               

Dulab (Fars)

                                               

Chahar Rah (Fars)

                                               

Mazraeh-ye Shurab (Fars)

                                               

Tasuj (Fars)

Tasuj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kavar Kūn Tiong-iong Koān Tasuj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.814 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.243 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mazraeh-ye Aliabad (Fars)

                                               

Tolombeh-ye Karimi (Fars)

Tolombeh-ye Karimi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān Dowbaran Hiong ê chng-thâu.

                                               

Chah Dozdan (Fars)

                                               

Mazraeh-ye Abbasabad (Fars)

Mazraeh-ye Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Qir kap Karzin Kūn Tiong-iong Koān Hangam Hiong ê chng-thâu.

                                               

Rostam-e Seh Hiong

Rostam-e Seh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.777 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.525 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

                                               

Sahray-ye Bagh Hiong

Sahray-ye Bagh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray-ye Bagh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.418 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.576 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

                                               

Mazraeh (Darab)

                                               

Gowd Gol

                                               

Shakestan

                                               

Siahan

                                               

Posht Ab

                                               

Mazraeh-ye Gurki

                                               

Tolombeh-ye Jowkar

Tolombeh-ye Jowkar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Banaruiyeh Koān Banaruiyeh Hiong ê chng-thâu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →