ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 175                                               

Anzan-e Gharbi Hiong

Anzan-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.542 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.022 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Livan Hiong

Livan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Now Kandeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.489 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.418 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Mohammadabad (Aliabad)

                                               

Tajabad (Sirjan)

                                               

Abbasabad (Sirjan)

                                               

Chah Anjir (Sirjan)

                                               

Ahmadabad-e Baradaran

Ahmadabad-e Baradaran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu.

                                               

Tolombeh-ye Beyglari

Tolombeh-ye Beyglari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ashayiri Shomareh-ye Yek

Ashayiri Shomareh-ye Yek sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah-e Bahman Shomareh-ye Do

Chah-e Bahman Shomareh-ye Do sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu.

                                               

Aqqala

Aqqala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 35.116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.811 hō͘ jîn-ke.

                                               

Azadshahr

Azadshahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 43.760 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.944 hō͘ jîn-ke.

                                               

Galikash

Galikash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23.394 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.829 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ramian

Ramian sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12.426 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.831 hō͘ jîn-ke.

                                               

Minudasht

Minudasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Minudasht Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30.085 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.472 hō͘ jîn-ke.

                                               

Daland

Daland sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 8.184 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.981 hō͘ jîn-ke.

                                               

Yanqaq

Yanqaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong-iong Koān Yanqaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.600 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.013 hō͘ jîn-ke.

                                               

Maraveh Tappeh

Maraveh Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Maraveh Tappeh Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 8.671 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.147 hō͘ jîn-ke.

                                               

Meymanat Hiong

Meymanat Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Baharestan Kūn Golestan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.691 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.107 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

                                               

Alang (Iran)

Alang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Kordkuy Kūn Tiong-iong Koān Sadan Rostaq-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.541 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 963 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khvajeh Nafas

Khvajeh Nafas sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Torkaman Kūn Gomishan Koān Jafarbay-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.390 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 892 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kaj Bid

Kaj Bid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Jajrom Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 9 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah-e Bahman (Sirjan)

Chah-e Bahman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hasanabad (Hamadan)

                                               

Hajjiabad (Hamadan)

                                               

Qasemabad (Hamadan)

Qasemabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān Hegmataneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.661 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.447 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pol Shekasteh (Hamadan)

Pol Shekasteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān Sangestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Almahdi Hiong (Hamadan Séng)

Almahdi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.860 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 12.081 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Fazl Hiong (Hamadan Séng)

Fazl Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Zarrin Dasht Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.068 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.268 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Sarab Hiong (Hamadan Séng)

Sarab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Giyan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.591 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.486 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Gol Tappeh Hiong (Hamadan Séng)

Gol Tappeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Gol Tappeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.272 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.741 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Gol Darreh (Hamadan)

                                               

Alvandkuh-e Gharbi Hiong

Alvandkuh-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.523 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 17.276 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Qabaq Tappeh (Hamadan)

Qabaq Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Tiong-iong Koān Raheb Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.653 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 889 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gol Hamadan)

Gol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong-iong Koān Jowzan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Alvandkuh-e Sharqi Hiong

Alvandkuh-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.719 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.448 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Zia ol Din

                                               

Abaru Hiong

Abaru Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.486 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.329 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Chenar-e Sofla (Hamadan)

Chenar-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Asadabad Kūn Tiong-iong Koān Darbandrud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.890 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.002 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sheverin

Sheverin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān Sangestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.870 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.034 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad-e Posht Shahr

Aliabad-e Posht Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān Hegmataneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.453 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.137 hō͘ jîn-ke.

                                               

Haram Rud-e Sofla Hiong

Haram Rud-e Sofla Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.405 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.194 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

                                               

Mohajeran Hiong

Mohajeran Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Bahar Kūn Lalejin Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.709 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.536 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Avarzaman Hiong

Avarzaman Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.623 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.337 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Kamazan-e Vosta Hiong

Kamazan-e Vosta Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Zand Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.083 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.163 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Sofalgaran Hiong

Sofalgaran Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Bahar Kūn Lalejin Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.469 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.587 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Sefidkuh Hiong

Sefidkuh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.331 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.234 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Pirsalman Hiong

Pirsalman Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Asadabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.617 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.835 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Hajjilu Hiong

Hajjilu Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.614 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 15.543 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Mehraban-e Olya Hiong

Mehraban-e Olya Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Shirin Su Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.216 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.413 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →