ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 176                                               

Korzan Rud Hiong

Korzan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.514 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.032 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Tork-e Sharqi Hiong

Tork-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.492 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.003 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Garin Hiong

Garin Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Zarrin Dasht Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.829 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.438 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Raheb Hiong

Raheb Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 5.780 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 22.626 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Aliabad (Malayer)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Zand Koān Kamazan-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qilab

Qilab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Khezel Koān Khezel-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qasemabad (Asadabad)

Qasemabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Asadabad Kūn Tiong-iong Koān Seyyed Jamal ol Din Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad-e Nazem

Hoseynabad-e Nazem sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.326 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 869 hō͘ jîn-ke.

                                               

Biatan-e Sofla

Biatan-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Zand Koān Kamazan-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 46 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad-e Bahar

Hoseynabad-e Bahar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Bahar Kūn Tiong-iong Koān Simineh Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.300 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 810 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sargodar (Hormozgan)

                                               

Mehragan (Hormozgan)

                                               

Shahrak (Hormozgan)

                                               

Biduiyeh (Hormozgan)

                                               

Tar (Hormozgan)

                                               

Dazan (Hormozgan)

                                               

Karian (Hormozgan)

Karian sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Tiong-iong Koān Abnama Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.340 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 818 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abad (Hormozgan)

Abad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Tiong-iong Koān Mosaferabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sarkhun (Hormozgan)

Sarkhun sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Qaleh Qazi Koān Rudkhaneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.870 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 896 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah Anjir (Hormozgan)

                                               

Kuh Sefid (Hormozgan)

Kuh Sefid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bashagard Kūn Gowharan Koān Siyahu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Now (Hormozgan)

Qaleh Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Ahmadi Koān Jaghin-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                               

Faramarzan Hiong

Faramarzan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bastak Kūn Jenah Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.105 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.720 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Jaghin-e Shomali Hiong

Jaghin-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Jaghin Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.482 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.171 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Berentin Hiong

Berentin Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Bikah Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.700 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.328 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Jenah Hiong

Jenah Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bastak Kūn Jenah Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.180 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.760 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Mazegh

                                               

Zehi

                                               

Daski (Jask)

                                               

Banu (Bandar Abbas)

                                               

Bon Shahr

                                               

Jaghin-e Jonubi Hiong

Jaghin-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Jaghin Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 847 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.083 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Chahu (Hajjiabad)

                                               

Razdar (Hajjiabad)

                                               

Ghayeb

                                               

Suza Hiong

Suza Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Qeshm Kūn Shahab Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.095 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.450 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Harang Hiong

Harang Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bastak Kūn Kukherd Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.469 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.251 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Bikah Hiong

Bikah Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Bikah Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.966 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 14.204 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Hajjiabad-e Tang Salehi

Hajjiabad-e Tang Salehi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Tiong-iong Koān Karian Hiong ê chng-thâu.

                                               

Sarkhun Hiong

Sarkhun Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Qaleh Qazi Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.197 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.184 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Buchir Hiong

Buchir Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Parsian Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 996 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.401 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Gachu

                                               

Marhun (Rudan)

                                               

Baghun

                                               

Sharbati

                                               

Bikh (Bandar Abbas)

                                               

Posht-e Tal

                                               

Ab Mohammadi

                                               

Tang-e Salehi

                                               

Sarab-e Pain

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →