ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177                                               

Kolahi

Kolahi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Tiong-iong Koān Jask Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.537 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 886 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qil

Qil sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Qeshm Kūn Shahab Koān Kangan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tarbuyeh

Tarbuyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Fin Koān Tarom Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Seh Shah

Seh Shah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Tiong-iong Koān Siyahu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bagh Jafar

Bagh Jafar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Rudkhaneh Koān Rudkhaneh Bar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Berentin

Berentin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Bikah Koān Kushk-e Nar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.971 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.002 hō͘ jîn-ke.

                                               

Salehabad (Hajjiabad)

Salehabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Tiong-iong Koān Band-e Zarak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pol-e Sharqi

Pol-e Sharqi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Khamir Kūn Tiong-iong Koān Fin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.585 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 901 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahrak-e Gabrik

Shahrak-e Gabrik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Jask Kūn Tiong-iong Koān Salakh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sar Kamar (Ilam)

                                               

Kalak (Ilam)

                                               

Cham Sar

                                               

Borj Ali

                                               

Alishervan Hiong

Alishervan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Ilam Kūn Sirvan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 952 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.812 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Deh Pain Hiong

Deh Pain Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Ilam Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.529 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.888 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Keshvari Hiong

Keshvari Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Ilam Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.321 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.215 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Ghib

                                               

Shileh

                                               

Cham Kabud Hiong

Cham Kabud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Abdanan Kūn Sarab Bagh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.108 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.424 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Jaber-e Ansar Hiong

Jaber-e Ansar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Abdanan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 910 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.527 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Emamzadeh Akbar

                                               

Kulkani

Kulkani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Darreh Shahr Kūn Majin Koān Kulkani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dalpari

Dalpari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Dehloran Kūn Musian Koān Nahr-e Anbar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 28 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sajadiyeh (Isfahan)

                                               

Ab Garm (Isfahan)

                                               

Mehrabad (Isfahan)

                                               

Manuchehrabad (Isfahan)

                                               

Kheyrabad (Isfahan)

                                               

Zefreh (Isfahan)

                                               

Mazraeh-ye Aliabad (Isfahan)

                                               

Eshqabad (Isfahan)

Eshqabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Kuhpayeh Koān Tudeshk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Karimabad (Isfahan)

Karimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Kuhpayeh Koān Jabal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Musaabad (Isfahan)

Musaabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Kuhpayeh Koān Jabal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shamsabad (Isfahan)

Shamsabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Kuhpayeh Koān Tudeshk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Seyyedabad (Isfahan)

Seyyedabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Kuhpayeh Koān Tudeshk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dastgerd (Isfahan)

Dastgerd sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Kuhpayeh Koān Tudeshk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mahmudabad (Isfahan)

Mahmudabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Tiong-iong Koān Mahmudabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.811 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.197 hō͘ jîn-ke.

                                               

Yazdabad (Isfahan)

Yazdabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Kuhpayeh Koān Tudeshk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sadeqabad (Isfahan)

Sadeqabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Tiong-iong Koān Keraj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Isfahan)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Tiong-iong Koān Qahab-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahabad (Isfahan)

Shahabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Tiong-iong Koān Qahab-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad Hiong (Isfahan Séng)

Hoseynabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Najafabad Kūn Mehrdasht Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.372 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.440 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Kavir Hiong (Isfahan Séng)

Kavir Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Aran va Bidgol Kūn Kavirat Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.056 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.001 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Kachali (Isfahan)

                                               

Deh Now (Isfahan)

                                               

Abdollahabad (Isfahan)

Abdollahabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Aran va Bidgol Kūn Tiong-iong Koān Sefiddasht Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mohammad Hoseyn Jafari

Mohammad Hoseyn Jafari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Jarqavieh Sofla Koān Jarqavieh Sofla Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mazraeh-ye Hajj Ali

                                               

Now Bahar (Isfahan)

Now Bahar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Baharestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gavkhuni Hiong

Gavkhuni Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Bon Rud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.760 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.833 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →