ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 181                                               

Zahrud

                                               

Amirabad (Mahan)

                                               

Goraghan

                                               

Mehdiabad (Baghin)

                                               

Ahmadabad-e Kahnuj

                                               

Deh-e Now (Shahdad)

                                               

Deh Qoli

                                               

Hojjatabad-e Kahnuj

                                               

Mian Nahr

                                               

Hoseynabad-e Do (Rayen)

                                               

Sar Chit-e Pain

                                               

Mazraeh-ye Simorgh

Mazraeh-ye Simorgh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Tiong-iong Koān Sar Asiab-e Farsangi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Gavdari-ye Fareh Bakhsh

Gavdari-ye Fareh Bakhsh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Mahan Koān Qanatghestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mohammadabad (Rayen)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Rayen Koān Rayen Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 8 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad-e Robat

Aliabad-e Robat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Tiong-iong Koān Baghin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh-ye Hoseyn Ali

Qaleh-ye Hoseyn Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Rayen Koān Hoseynabad-e Goruh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jangu

                                               

Chaleh (Jiroft)

                                               

Chenzuiyeh

                                               

Darbid (Kermanshah)

                                               

Jujar (Kermanshah)

Jujar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Osmanvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Namdar (Kermanshah)

Namdar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Osmanvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chenar (Kermanshah)

Chenar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Sar Firuzabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kahriz-e Olya (Kermanshah)

Kahriz-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Sar Firuzabad Hiong ê chng-thâu.

                                               

Khorramabad (Kermanshah)

                                               

Kalleh (Kermanshah)

                                               

Khosravi (Kermanshah)

Khosravi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Qasr-e Shirin Kūn Tiong-iong Koān Alvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh-ye Ali (Kermanshah)

                                               

Haft Khaneh (Kermanshah)

Haft Khaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kangavar Kūn Tiong-iong Koān Khezel-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shuhan-e Olya (Kermanshah)

Shuhan-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Eslamabad-e Gharb Kūn Homeyl Koān Homeyl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 35 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sorkh Darreh

                                               

Hoseynabad (Qarah Su)

                                               

Murchi

                                               

Sagari

Sagari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Jalalvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Poshtaleh

Poshtaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Osmanvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cheshmeh Kabud (Firuzabad)

Cheshmeh Kabud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Sar Firuzabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darband Zard

Darband Zard sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Sar Firuzabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 28 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Firuzabad)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Sar Firuzabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cheshmeh Kabud-e Olya

Cheshmeh Kabud-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Jalalvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 42 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shiveh Sar Hiong

Shiveh Sar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Paveh Kūn Bayangan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.133 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.026 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Shamshir Hiong

Shamshir Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Paveh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.138 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.680 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Mansur-e Aqai Hiong

Mansur-e Aqai Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Ravansar Kūn Shahu Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.150 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.088 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Kavus

                                               

Balutestan

                                               

Chafteh-ye Olya

Chafteh-ye Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Salas-e Babajani Kūn Ozgoleh Koān Sarqaleh Hiong ê chng-thâu.

                                               

Margir

                                               

Tang-e Hammam

Tang-e Hammam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sarpol-e Zahab Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Zahab Hiong ê chng-thâu.

                                               

Biameh

Biameh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Dalahu Kūn Tiong-iong Koān Bivanij Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tappeh Kabud (Ozgoleh)

Tappeh Kabud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Salas-e Babajani Kūn Ozgoleh Koān Jeygaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 33 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq-e Vosta

Qeshlaq-e Vosta sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sahneh Kūn Tiong-iong Koān Khodabandehlu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →