ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 182                                               

Sar Pan

Sar Pan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Salas-e Babajani Kūn Tiong-iong Koān Khaneh Shur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jangal Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Jangal Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Roshtkhar Kūn Jangal Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.080 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.066 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Meshkan Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Meshkan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Meshkan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.113 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.702 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Bostan Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Bostan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Sangan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.509 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.316 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Zarrin Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Zarrin Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Jowayin Kūn Atamalek Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 814 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.156 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Kavir Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Kavir Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khalilabad Kūn Sheshtaraz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.637 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.171 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Salami Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Salami Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Salami Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.469 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.324 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Tatar (Pak Khorasan)

                                               

Moinabad (Razavi Khorasan)

                                               

Raz (Razavi Khorasan)

Raz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Jowayin Kūn Tiong-iong Koān Bala Jowayin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.057 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.043 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baghu (Razavi Khorasan)

                                               

Padeh (Razavi Khorasan)

Padeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Tiong-iong Koān Bala Velayat Hiong ê chng-thâu.

                                               

Cheshmeh Sefid (Razavi Khorasan)

                                               

Shahrah (Razavi Khorasan)

Shahrah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān Kakhk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Meshkan (Razavi Khorasan)

Meshkan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Meshkan Koān Meshkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.004 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 929 hō͘ jîn-ke.

                                               

Meymand (Razavi Khorasan)

Meymand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān Kakhk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahabad (Razavi Khorasan)

Shahabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Rivand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khalaj (Razavi Khorasan)

Khalaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Torqabeh Koān Torqabeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mansurabad (Pak Khorasan)

Mansurabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Maneh kap Samalqan Kūn Tiong-iong Koān Jeyransu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalateh-ye Reza (Razavi Khorasan)

Kalateh-ye Reza sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Tiong-iong Koān Dughayi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Deh Rud (Razavi Khorasan)

Deh Rud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Tabadkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 7.062 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.689 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh Bagh (Razavi Khorasan)

Deh Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong-iong Koān Chenaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Su (Razavi Khorasan)

Qarah Su sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Kalat Kūn Tiong-iong Koān Kabud Gonbad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 46 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bagh-e Now (Razavi Khorasan)

Bagh-e Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Nasrabad Koān Bala Jam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 42 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 16 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shandiz Hiong

Shandiz Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Shandiz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.132 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 15.431 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 22 ê chng-thâu.

                                               

Karizan Hiong

Karizan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Nasrabad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.444 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 19.182 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

                                               

Jolgeh-ye Musaabad Hiong

Jolgeh-ye Musaabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.661 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.728 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê c ...

                                               

Zangelanlu Hiong

Zangelanlu Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Dargaz Kūn Lotfabad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.226 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.180 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Barzanun Hiong

Barzanun Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Sarvelayat Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.437 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.032 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Shabeh Hiong

Shabeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Roshtkhar Kūn Jangal Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 834 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.328 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Karrab Hiong

Karrab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.106 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.335 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Darband Hiong

Darband Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Jajrom Kūn Jolgeh Sankhvast Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 839 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.530 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Zavarom Hiong

Golian Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Shirvan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.773 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.174 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Karat Hiong

Karat Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Taybad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.977 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 14.411 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Qushkhaneh-ye Pain Hiong

Qushkhaneh-ye Pain Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Shirvan Kūn Qushkhaneh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.194 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.771 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Almeh Hiong

Almeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Maneh kap Samalqan Kūn Samalqan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.980 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.517 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Takab Hiong (Kashmar Kūn)

Takab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Kuhsorkh Kūn Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.482 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.772 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Takab-e Kuhmish Hiong

Takab-e Kuhmish Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Sheshtomad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.435 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.000 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Bayg Hiong

Bayg Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Bayg Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.465 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.327 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Shamkan Hiong

Shamkan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Sheshtomad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.453 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.947 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Barrud Hiong

Barrud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Kuhsorkh Kūn Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.411 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.684 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Miyan Dasht Hiong

Miyan Dasht Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Jajrom Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.421 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.010 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Markuhak

                                               

Abgineh

                                               

Siyah Ab

                                               

Sheshtaraz Hiong

Sheshtaraz Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khalilabad Kūn Sheshtaraz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.775 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.352 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Howmeh Hiong (Mahvelat Kūn)

Howmeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mahvelat Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.171 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.696 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Howmeh Hiong (Khalilabad Kūn)

Howmeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khalilabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.738 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.231 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Zozan Hiong

Zozan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Jolgeh Zozan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.264 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.972 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Kuhsangi Hiong

Kuhsangi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Taybad Kūn Miyan Velayat Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.694 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.614 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →