ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 186                                               

Sheykh Khvajeh

Sheykh Khvajeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Gachsaran Kūn Tiong-iong Koān Emamzadeh Jafar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mohammadabad-e Salehan

Mohammadabad-e Salehan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Dana Kūn Kabgian Koān Kabgian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 42 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mangezur

Mangezur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Bahmai Kūn Bahmai-ye Garmsiri Koān Sar Asiab-e Yusefi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Safi Khani

Safi Khani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Landeh Kūn Tiong-iong Koān Olya Tayeb Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Seyyedabad (Kurdistan)

                                               

Qaleh (Kurdistan)

Qaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Qorveh Kūn Tiong-iong Koān Badr Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.029 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 995 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baba Gorgor (Kurdistan)

Baba Gorgor sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Qorveh Kūn Tiong-iong Koān Delbaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Panjeh Ali-ye Jonubi Hiong

Panjeh Ali-ye Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Qorveh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.510 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.762 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

                                               

Shalyar Hiong

Shalyar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Uraman Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.220 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.574 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Dezli Hiong

Dezli Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.108 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.914 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Arandan Hiong

Arandan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sanandaj Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 946 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.012 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Paygelan Hiong

Paygelan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.680 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.975 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Bisaran Hiong

Bisaran Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.276 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.251 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Uraman Takht Hiong

Uraman Takht Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Uraman Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.140 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.926 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Kalkeh

                                               

Cherush

                                               

Majidabad (Qorveh)

Majidabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Qorveh Kūn Chaharduli Koān Chaharduli-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Gorg-e Abi

                                               

Qeshlaq Khaneh

Qeshlaq Khaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Tiong-iong Koān Khvor Khvoreh Hiong ê chng-thâu.

                                               

Inchekeh (Saqqez)

Inchekeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Saqqez Kūn Tiong-iong Koān Torjan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Bolagh (Bijar)

Qarah Bolagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dul Bagh

Dul Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sanandaj Kūn Tiong-iong Koān Naran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pir Bagh

Pir Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Kamyaran Kūn Muchesh Koān Gavrud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baba Karam

Baba Karam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Chang Almas Koān Babarashani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq-e Molla

Qeshlaq-e Molla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Saqqez Kūn Sarshiv Koān Zu ol Faqr Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gol Bolagh-e Sofla

Gol Bolagh-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rahmanabad (Lorestan)

                                               

Sharif (Lorestan)

                                               

Rostamabad (Lorestan)

Rostamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Nurabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gholam Ali (Lorestan)

Gholam Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Ziba (Lorestan)

Ziba sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Zaz va Mahru Koān Zaz-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ali Khan (Lorestan)

                                               

Ali Hoseyn (Lorestan)

                                               

Meleh Kabud (Lorestan)

                                               

Tang Chenar (Lorestan)

                                               

Bang (Lorestan)

Bang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Zaz va Mahru Koān Zaz-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sheykhali (Lorestan)

Sheykhali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tiong-iong Koān Kuhdasht-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 44 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Barzeh (Lorestan)

Barzeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Zaz va Mahru Koān Zaz-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 44 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chenareh (Lorestan)

Chenareh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ab Bid (Lorestan)

Ab Bid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Dorud Kūn Tiong-iong Koān Dorud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cham Kabud (Lorestan)

Cham Kabud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Mamulan Koān Mamulan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chenar-e Sofla (Lorestan)

Chenar-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Dowreh Kūn Chegeni Koān Teshkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tarhan-e Gharbi Hiong

Tarhan-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tarhan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.703 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.847 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 22 ê chng-thâu.

                                               

Rumiani Hiong

Rumiani Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Rumeshkhan Kūn Suri Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.635 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.068 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Suri Hiong

Suri Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Rumeshkhan Kūn Suri Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.715 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.194 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Bazvand Hiong

Bazvand Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Rumeshkhan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.317 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.931 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Durak (Besharat)

                                               

Ri Ru

                                               

Mohseni

                                               

Tabreh

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →