ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 187                                               

Kalleh Jub (Bayravand)

Kalleh Jub sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Bayravand Koān Beyranvand-e Jonubi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Posht Bisheh

Posht Bisheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Besharat Koān Zalaqi-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Posht Qala

                                               

Ali Abdal

Ali Abdal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tiong-iong Koān Kuhdasht-e Shomali Hiong ê chng-thâu.

                                               

Dalab

                                               

Sari Kuh

                                               

Dul Mishan

Dul Mishan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Tarveh

                                               

Karimabad (Borujerd)

                                               

Darreh Ahmad

                                               

Ahmadabad (Azna)

                                               

Yarabad (Delfan)

                                               

Asadabad (Delfan)

                                               

Firuzabad (Aligudarz)

Firuzabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Tiong-iong Koān Borborud-e Gharbi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Deh-e Kadkhoda

                                               

Heydarabad-e Nurali

Heydarabad-e Nurali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Nurali Hiong ê chng-thâu.

                                               

Azizabad-e Bala

                                               

Abdolabad (Delfan)

Abdolabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Mirbag-e Jonubi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Sar Qaleh Olya

Sar Qaleh Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Besharat Koān Zalaqi-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Dasht-e Khani

Dasht-e Khani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Zaz va Mahru Koān Zaz-e Sharqi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Cham Kabud-e Sofla

Cham Kabud-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tiong-iong Koān Kuhdasht-e Jonubi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Abbasabad (Delfan)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Mirbag-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh Mohammad Hoseyn

Deh Mohammad Hoseyn sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Zaz va Mahru Koān Zaz-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tang-e Khushab

Tang-e Khushab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tazehabad (Delfan)

Tazehabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Itivand-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tudar (Iran)

Tudar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Kakavand-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmad Hasan

Ahmad Hasan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Besharat Koān Zalaqi-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh Sefid (Khorramabad)

Deh Sefid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Papi Koān Sepiddasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Kakavand)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Itivand-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cheshmeh Kamareh

Cheshmeh Kamareh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Nurabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Meleh Sorkheh

Meleh Sorkheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Zagheh Koān Razan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mohammad Kal

Mohammad Kal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Papi Koān Tang-e Haft Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Masur (Iran)

Masur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Tiong-iong Koān Koregah-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15.037 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.093 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darreh Deh

Darreh Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Itivand-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 33 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darvishabad (Selseleh)

Darvishabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Selseleh Kūn Tiong-iong Koān Qaleh-ye Mozaffari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 28 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad Jadid

Aliabad Jadid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Nurali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cheshmeh Kalan

Cheshmeh Kalan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Itivand-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darreh Tarik

Darreh Tarik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Besharat Koān Zalaqi-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh-e Seyyed

Deh-e Seyyed sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Besharat Koān Pishkuh-e Zalaqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kaveh-ye Olya

Kaveh-ye Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Kakavand-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajjiabad-e Jadid

Hajjiabad-e Jadid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Kakavand-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahrak-e Almahdi

Shahrak-e Almahdi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Azna Kūn Tiong-iong Koān Pachehlak-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 958 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ab Barik (Aligudarz)

Ab Barik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Tiong-iong Koān Borborud-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darreh Seyyed

Darreh Seyyed sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Mamulan Koān Miyankuh-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 45 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14 hō͘ jîn-ke.

                                               

Guri Sabz

Guri Sabz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 37 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sheykh Morad

Sheykh Morad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darreh Bagh (Pol-e Dokhtar)

Darreh Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Jelogir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bagh Bisheh

Bagh Bisheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Mamulan Koān Miyankuh-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Seyyedabad (Qohestan)

Seyyedabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Darmian Kūn Qohestan Koān Qohestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nuk (Birjand)

Nuk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Birjand Kūn Tiong-iong Koān Kahshang Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →