ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 188                                               

Abbasabad (Tabas)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Tabas Kūn Deyhuk Koān Kavir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abbasabad (Qaen)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Qaen Kūn Tiong-iong Koān Qaen Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rahmatabad (Ferdows)

Rahmatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Ferdows Kūn Tiong-iong Koān Baghestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jannatabad (Sarbisheh)

Jannatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Sarbisheh Kūn Tiong-iong Koān Momenabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khanik (Boshruyeh)

Khanik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Boshruyeh Kūn Tiong-iong Koān Ali Jamal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah Kam

Chah Kam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Tabas Kūn Dastgerdan Koān Dastgerdan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Reg (Iran)

Reg sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Qaleh Zari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Khusf)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Barakuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pesteh

Pesteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Qaleh Zari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseyn Rostam

Hoseyn Rostam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Nehbandan Kūn Tiong-iong Koān Meyghan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Kuh

Qaleh Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Birjand Kūn Tiong-iong Koān Kahshang Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mehdiabad (Boshruyeh)

Mehdiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Boshruyeh Kūn Tiong-iong Koān Ali Jamal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 9 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalateh-ye Now (Darmian)

Kalateh-ye Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Darmian Kūn Tiong-iong Koān Darmian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shah Mahmud (Iran)

Shah Mahmud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Jolgeh-e Mazhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah-e Mazar

Chah-e Mazar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Sarayan Kūn Seh Qaleh Koān Dokuheh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah-e Dahaneh

Chah-e Dahaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Qaen Kūn Nimbeluk Koān Nimbeluk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalateh-ye Baba

Kalateh-ye Baba sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Birjand Kūn Tiong-iong Koān Baqeran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalateh-ye Hoseyn

Kalateh-ye Hoseyn sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Birjand Kūn Tiong-iong Koān Baqeran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tangal-e Bala

Tangal-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Birjand Kūn Tiong-iong Koān Alqurat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad-e Alam

Hoseynabad-e Alam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Jolgeh-e Mazhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mazraeh-ye Hoseynabad (Markazi)

Mazraeh-ye Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khomeyn Kūn Kamareh Koān Khorram Dasht Hiong ê chng-thâu.

                                               

Tappeh (Markazi)

Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Sarband Koān Malmir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Savarabad (Markazi)

Savarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Zalian Koān Nahr-e Mian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mahajeran (Markazi)

Mahajeran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Zalian Koān Pol-e Doab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darband (Markazi)

Darband sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Zarandieh Kūn Tiong-iong Koān Rudshur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jahanabad (Markazi)

Jahanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Guney-ye Markazi Hiong

Guney-ye Markazi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.109 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.189 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Shirin Bolagh (Markazi)

Shirin Bolagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Zarandieh Kūn Tiong-iong Koān Rudshur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Siyavashan Hiong

Siyavashan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Ashtian Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 826 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.610 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Moshkabad Hiong

Moshkabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Arak Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.150 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.339 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Amiriyeh Hiong

Amiriyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Arak Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.054 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.532 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Hoseynabad (Khomeyn)

                                               

Jahan Qaleh

                                               

Davudabad Hiong

Davudabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Arak Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 865 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.039 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Mahmudabad (Rostaq)

                                               

Abbasabad (Kharqan)

                                               

Aliabad (Galehzan)

                                               

Aq Gol

                                               

Mehdiabad (Delijan)

                                               

Hoseynabad (Arak)

                                               

Qelich

                                               

Safiabad (Qareh Chay)

                                               

Ahmadabad (Saveh)

                                               

Hajjiabad (Arak)

                                               

Shamsabad (Amiriyeh)

                                               

Zalu

                                               

Hoseynabad (Farahan)

                                               

Ahmadabad (Arak)

                                               

Aliabad (Khoshkrud)

                                               

Do Dehak

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →