ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 189                                               

Dizaj (Malekan)

                                               

Bagh-e Soltaniyeh

Bagh-e Soltaniyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu.

                                               

Shureh-ye Bala

                                               

Chah-e Mirza Hasan

Chah-e Mirza Hasan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad (Delijan)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Saveh Kūn Tiong-iong Koān Taraznahid Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad (Tafresh)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khondab Kūn Tiong-iong Koān Khondab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Masumiyeh

Masumiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Arak Kūn Tiong-iong Koān Masumiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.101 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 625 hō͘ jîn-ke.

                                               

Parkak

Parkak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Komijan Kūn Milajerd Koān Milajerd Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Safiabad (Shahsavan Kandi)

Safiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Saveh Kūn Tiong-iong Koān Qareh Chay Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Farahan)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abbasabad (Mahallat)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Zarandieh Kūn Tiong-iong Koān Hakimabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shamsabad

Shamsabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khomeyn Kūn Tiong-iong Koān Rostaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mansur Khvajeh

Mansur Khvajeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khomeyn Kūn Tiong-iong Koān Hamzehlu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sanjeh Bashi

Sanjeh Bashi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Ashna Khvor)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Saveh Kūn Tiong-iong Koān Nur Ali Beyk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Laklar (Malekan)

Laklar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Malekan Kūn Tiong-iong Koān Gavdul-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.284 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq-e Sardar

Qeshlaq-e Sardar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Saveh Kūn Tiong-iong Koān Nur Ali Beyk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ab Garm-e Bala

Ab Garm-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Allah Kandi

Allah Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Tiong-iong Koān Charuymaq-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 33 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Soleyman Qeshlaq

Soleyman Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Meyaneh Kūn Kaghazkonan Koān Kaghazkonan-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kani (Mazandaran)

                                               

Chak (Mazandaran)

                                               

Ahmadabad (Mazandaran)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Sari Kūn Kolijan Rostaq Koān Kolijan Rostaq-e Olya Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 37 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 17 hō͘ jîn-ke.

                                               

Par Kuh (Mazandaran)

Par Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Sari Kūn Dodangeh Koān Farim Hiong ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 800 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 22 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kuhestan Hiong (Behshahr Kūn)

Kuhestan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Behshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.453 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 17.420 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Kiakola Hiong

Kiakola Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Simorgh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.114 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.217 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Ahlamerestaq-e Shomali Hiong

Ahlamerestaq-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Mahmudabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.592 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.927 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng ...

                                               

Panj Hezareh Hiong

Panj Hezareh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Behshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 839 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.653 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Barik Rud Hiong

Barik Rud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Fereydunkenar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.277 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.506 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Babolrud Hiong

Babolrud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babolsar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.126 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.644 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Kelardasht-e Sharqi Hiong

Kelardasht-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Chalus Kūn Kelardasht Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 916 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.103 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Kuhdasht-e Sharqi Hiong

Kuhdasht-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Miandorud Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.539 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.179 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Mir Shams ol Din Hiong

Mir Shams ol Din Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Tonekabon Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.402 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.270 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Kuhsaran Hiong

Kuhsaran Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Qaem Shahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.625 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.486 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Fifal

                                               

Saheli Hiong

Saheli Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babolsar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.082 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.695 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Anjil Si

                                               

Kolbad-e Gharbi Hiong

Kolbad-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Galugah Kūn Kolbad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.204 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.805 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Kolbad-e Sharqi Hiong

Kolbad-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Galugah Kūn Kolbad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.135 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.951 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Natel Kenar-e Sofla Hiong

Natel Kenar-e Sofla Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nur Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 818 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.975 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

                                               

Lati (Babol)

                                               

Qassab Kola

                                               

Sang Cheshmeh

                                               

Azizak Hiong

Azizak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babolsar Kūn Bahnemir Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.040 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.860 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 1 ê chng-thâu.

                                               

Saray Dasht

                                               

Bagh-e Vahsh

Bagh-e Vahsh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Miandorud Kūn Tiong-iong Koān Miandorud-e Bozorg Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Industrial Estate (Amol)

Industrial Estate sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Tiong-iong Koān Bala Khiyaban-e Litkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Larim

Larim sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Juybar Kūn Gil Khuran Koān Larim Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.768 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.243 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gilas

Gilas sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Larijan Koān Bala Larijan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh (Sari)

Qaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Sari Kūn Chahardangeh Koān Chahardangeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →