ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19                                               

San Giorgio della Richinvelda

San Giorgio della Richinvelda sī Italia Friuli-Venezia Giulia Tōa-khu Pordenone Séng ê chi̍t-ê comune.

                                               

Italia ê séng

Pesaro kap Urbino Séng Pescara Séng Avellino Séng Frosinone Séng Fermo Séng Viterbo Séng Bari Séng Trapani Séng Livorno Séng Oristano Séng Bergamo Séng Forlì-Cesena Séng Udine Séng Massa-Carrara Séng Ancona Séng Sassari Séng Biella Séng Milano Sé ...

                                               

Héricourt-sur-Thérain

Tī Héricourt-sur-Thérain ê sì-ûi ū Campeaux, Ernemont-Boutavent, Fontenay-Torcy, Saint-Samson-la-Poterie, kap Villers-Vermont téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Gancourt-Saint-Étienne

Tī Gancourt-Saint-Étienne ê sì-ûi ū Bazancourt, Saint-Quentin-des-Prés, Villers-Vermont, Cuy-Saint-Fiacre, Dampierre-en-Bray, Doudeauville, kap Molagnies téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Samson-la-Poterie

Tī Saint-Samson-la-Poterie ê sì-ûi ū Campeaux, Canny-sur-Thérain, Héricourt-sur-Thérain, Villers-Vermont, kap Haussez téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Lewis Kūn (Washington)

Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Pierce Kūn, Cowlitz Kūn, Skamania Kūn, Wahkiakum Kūn, Thurston Kūn, Yakima Kūn, Grays Harbor Kūn, Pacific Kūn.

                                               

Marathon Kūn (Wisconsin)

Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Lincoln Kūn, Langlade Kūn, Shawano Kūn, Waupaca Kūn, Portage Kūn, Wood Kūn, Clark Kūn, Taylor Kūn, Portage Kūn.

                                               

Shawano Kūn (Wisconsin)

Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Menominee Kūn, Oconto Kūn, Brown Kūn, Outagamie Kūn, Waupaca Kūn, Portage Kūn, Marathon Kūn, Langlade Kūn, Portage Kūn.

                                               

Baré (Cameroon)

Baré-Bakem sī Cameroon Extrême-Nord Chiu Moungo Koān ê chi̍t ê chū-lo̍h. Baré-Bakem devera Moungo ye, ku padîşahê wî Ekandjoum Joseph bû padîşahê paşîn ê paşîniya bav û kalên berî kolonbûnê.

                                               

Arg (Iran)

Arg sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Neyriz Kūn Qatruyeh Koān Rizab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 189 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 45 hō͘ jîn-ke.

                                               

Morghab (Iran)

Morghab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Baft Kūn Tiong-iong Koān Kiskan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abdun (Iran)

Abdun sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Tiong-iong Koān Jolgah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 43 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Fazeli (Iran)

Fazeli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Lamerd Kūn Tiong-iong Koān Chah Varz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 137 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 33 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darbas (Iran)

Darbas sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Tiong-iong Koān Jolgah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 28 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kateh (Iran)

Kateh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Khafr Koān Gel Berenji Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.309 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 294 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mata (Iran)

Mata sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Anbarabad Kūn Esmaili Koān Esmaili Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 79 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 16 hō͘ jîn-ke.

                                               

Marun (Iran)

Marun sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Darab Kūn Rostaq Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 52 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Balyan (Iran)

Balyan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Tiong-iong Koān Balyan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.727 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 577 hō͘ jîn-ke.

                                               

Harm (Iran)

Harm sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Juyom Koān Harm Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.759 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 342 hō͘ jîn-ke.

                                               

Horgan (Iran)

Horgan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Neyriz Kūn Tiong-iong Koān Horgan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 100 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Barus (Iran)

Barus sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Khafr Koān Rahgan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 563 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 115 hō͘ jîn-ke.

                                               

Daz (Iran)

Daz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Jiroft Kūn Sarduiyeh Koān Sarduiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Main (Iran)

Main sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Dorudzan Koān Abarj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 765 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 148 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gharbi (Iran)

Gharbi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Khafr Koān Gel Berenji Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.100 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 258 hō͘ jîn-ke.

                                               

Babai (Iran)

Babai sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Eqlid Kūn Hasanabad Koān Hasanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 495 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 112 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khadang (Iran)

Khadang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Jiroft Kūn Tiong-iong Koān Eslamabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 262 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 53 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zarin (Iran)

Zarin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Jiroft Kūn Jebalbarez Koān Saghder Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 85 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 22 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sharqi (Iran)

Sharqi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Khafr Koān Gel Berenji Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 772 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 217 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bir (Iran)

Bir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Khafr Koān Khafr Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 381 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 82 hō͘ jîn-ke.

                                               

Senan (Iran)

Senan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Shibkaveh Koān Fedashkuyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.854 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 429 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajat (Iran)

Hajat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Jiroft Kūn Sarduiyeh Koān Sarduiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baker (Iran)

Baker sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Darab Kūn Rostaq Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 224 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 67 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qandil (Iran)

Qandil sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Chenar Shahijan Koān Somghan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 394 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 99 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kakan (Iran)

Kakan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān Pol Beh Bala Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 529 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 112 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kamaraj (Iran)

Kamaraj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Kamarej and Konartakhteh Koān Kamarej Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.389 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 292 hō͘ jîn-ke.

                                               

Esmaili (Iran)

Esmaili sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bardsir Kūn Tiong-iong Koān Kuh Panj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 50 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12 hō͘ jîn-ke.

                                               

Naameh (Iran)

Naameh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Lamerd Kūn Tiong-iong Koān Chah Varz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 174 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 38 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gorgi (Iran)

Gorgi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Rostam Kūn Tiong-iong Koān Rostam-e Do Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 52 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gurak (Iran)

Gurak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mamasani Kūn Doshman Ziari Koān Doshman Ziari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 179 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 39 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chamani (Iran)

Chamani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Dorudzan Koān Ramjerd-e Do Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 910 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 222 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jehad (Iran)

Jehad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Senderk Koān ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 43 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darbari (Iran)

Darbari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Charusa Koān Tayebi-ye Sarhadi-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Iran Shahi

Iran Shahi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Khaveh-ye Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.416 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 337 hō͘ jîn-ke.

                                               

Taj (Iran)

Taj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bashagard Kūn Gowharan Koān Kukherd Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 128 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Medad (Iran)

Medad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Chelo Koān Chelo Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tala (Iran)

Tala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Sardasht Koān Seyyedvaliyeddin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 44 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sadeq (Iran)

Sadeq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shush Kūn Shavur Koān Ahudasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 145 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 22 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kuban (Iran)

Kuban sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Masal Kūn Shanderman Koān Shanderman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 15 hō͘ jîn-ke.

                                               

Adal (Iran)

Adal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Kunani Koān Zirtang Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 77 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 17 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aftab (Iran)

Aftab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Tehran Kūn Aftab Koān Aftab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →