ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 190                                               

Pulad Kuh

Pulad Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Chalus Kūn Kelardasht Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tineh

Tineh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Larijan Koān Larijan-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deraz Lat

Deraz Lat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Tonekabon Kūn Khorramabad Koān Baladeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sir Bagh

Sir Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Bandpey-ye Sharqi Koān Firuzjah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rudbar Mahalleh

Rudbar Mahalleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Neka Kūn Hezarjarib Koān Estakhr-e Posht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ziarat Sar

Ziarat Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Savadkuh Kūn Tiong-iong Koān Rastupey Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kenar Rud

Kenar Rud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Ramsar Kūn Tiong-iong Koān Sakht Sar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Vosta Kola (Amol)

Vosta Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Dabudasht Koān Dasht-e Sar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.092 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 988 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kamangar Kola (Amol)

Kamangar Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Tiong-iong Koān Harazpey-ye Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.293 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 853 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jam Khaneh

Jam Khaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Miandorud Kūn Tiong-iong Koān Kuhdasht-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.847 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.188 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darreh Kenar

Darreh Kenar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Larijan Koān Larijan-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darreh Dom

Darreh Dom sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Ramsar Kūn Tiong-iong Koān Jennat Rudbar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deraz Zamin

Deraz Zamin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Ramsar Kūn Tiong-iong Koān Jennat Rudbar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mian Rudbar

Mian Rudbar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nur Kūn Tiong-iong Koān Mian Band Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 42 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad-e Mir

Aliabad-e Mir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nowshahr Kūn Tiong-iong Koān Kheyrud Kenar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.065 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 816 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qazi Hiong

Qazi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Maneh kap Samalqan Kūn Samalqan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.812 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.734 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 12 ê chng-thâu.

                                               

Aq Bagh

Aq Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Faruj Kūn Khabushan Koān Hesar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Borj-e Aqa

Borj-e Aqa sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Jajrom Kūn Tiong-iong Koān Miyan Dasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shur-e Sofla

Shur-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Esfarayen Kūn Tiong-iong Koān Milanlu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nasirabad (Qazvin)

Nasirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Tarom Sofla Koān Khandan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Soleymanabad (Qazvin)

Soleymanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Rudbar-e Alamut Koān Alamut-e Bala Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kamalabad (Qazvin)

Kamalabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Gharbi Koān Rudbar-e Mohammad-e Zamani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aminabad (Qazvin)

Aminabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Gharbi Koān Rudbar-e Mohammad-e Zamani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 38 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

                                               

Yengejeh (Qazvin)

                                               

Qeshlaq (Qazvin)

Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Abyek Kūn Tiong-iong Koān Ziaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.315 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.146 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kateh Posht

Kateh Posht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Gharbi Koān Rudbar-e Shahrestan Hiong ê chng-thâu.

                                               

Qarah Dash (Qazvin)

Qarah Dash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Tiong-iong Koān Qaqazan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chubdar

                                               

Ain (Iran)

Ain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Rudbar-e Alamut Koān Moallem Kalayeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Alin (Iran)

Alin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Gharbi Koān Rudbar-e Shahrestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hasanabad (Rudbar-e Alamut)

Hasanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Rudbar-e Alamut Koān Alamut-e Pain Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

                                               

Asadi (Iran)

Asadi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Kuhin Koān Ilat-e Qaqazan-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gabri (Iran)

Gabri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Kuhin Koān Ilat-e Qaqazan-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 44 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mazraeh-ye Sofla

Mazraeh-ye Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Rudbar-e Alamut Koān Moallem Kalayeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalayeh (Alamut-e Gharbi)

Kalayeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Gharbi Koān Rudbar-e Mohammad-e Zamani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Vanash-e Pain

Vanash-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Rudbar-e Alamut Koān Alamut-e Pain Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dashtabi-ye Gharbi Hiong

Dashtabi-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Dashtabi Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.370 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.753 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 22 ê chng-thâu.

                                               

Basharyat-e Gharbi Hiong

Basharyat-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Abyek Kūn Basharyat Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.566 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.556 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

                                               

Afshariyeh Hiong

Afshariyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Khorramdasht Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.173 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.549 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Ak Hiong

Ak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Esfarvarin Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 834 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.484 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Ebrahimabad Hiong

Ebrahimabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Ramand Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.081 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.028 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Ramand-e Jonubi Hiong

Ramand-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Ramand Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.296 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.339 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Amirabad (Buin Zahra)

                                               

Khorramabad Hiong

Khorramabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Esfarvarin Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.545 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.459 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Mazraeh-ye Hakimabad

Mazraeh-ye Hakimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Tiong-iong Koān Zahray-ye Bala Hiong ê chng-thâu.

                                               

Qaleh Hashem Hiong

Qaleh Hashem Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Shal Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.303 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.873 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

                                               

Ahmadabad (Avaj)

                                               

Angosht

                                               

Afshar Mohammad

                                               

Ziaran

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →