ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191                                               

Aminabad (Buin Zahra)

Aminabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Dashtabi Koān Dashtabi-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalayeh (Abyek)

Kalayeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Abyek Kūn Tiong-iong Koān Ziaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ak (Takestan)

Ak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Esfarvarin Koān Ak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.484 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 834 hō͘ jîn-ke.

                                               

Najmabad (Qom)

                                               

Baqerabad (Qom)

Baqerabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Tiong-iong Koān Qahan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kahak Hiong

Kahak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Kahak Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.696 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.590 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Kiab

Kiab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Khalajastan Koān Qanavat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abdolabad-e Pain

Abdolabad-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Jafarabad Koān Jafarabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sar Daq Hiong

Sar Daq Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bajestan Kūn Yunesi Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 853 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.509 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Bala Joveyn Hiong

Bala Jowayin Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Jowayin Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.272 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 17.090 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

                                               

Abardeh Hiong

Abardeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Shandiz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.318 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.866 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Mast Ali (Iran)

Mast Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Jolgeh Rokh Koān Mian Rokh Hiong ê chng-thâu.

                                               

Toroq (Mashhad)

Toroq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Ahmadabad Koān Sarjam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23.491 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.943 hō͘ jîn-ke.

                                               

Barzanun

Barzanun sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Sarvelayat Koān Barzanun Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.571 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 864 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kusan

Kusan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Golbajar Koān Bizaki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Now Deh (Mashhad)

Now Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Tus Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20.771 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.244 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hokmabad

Hokmabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Jowayin Kūn Atamalek Koān Hokmabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.419 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 919 hō͘ jîn-ke.

                                               

Safiabad (Zaveh)

Safiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Zaveh Kūn Tiong-iong Koān Safaiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.305 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 986 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eshaqabad (Nishapur)

Eshaqabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Zeberkhan Koān Eshaqabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.810 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 988 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh Now (Gonabad)

Deh Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān Kakhk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Seyyedabad (Chenaran)

Seyyedabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong-iong Koān Chenaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.870 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.206 hō͘ jîn-ke.

                                               

Karim Khan (Iran)

Karim Khan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Golbajar Koān Bizaki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bakhtabad

Bakhtabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Golbajar Koān Bizaki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gardan

Gardan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Binalud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 9 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abbasabad (Chenaran)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong-iong Koān Chenaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dahan Qaleh

Dahan Qaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bardaskan Kūn Anabad Koān Doruneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Garmab (Firuzeh)

Garmab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Firuzeh Kūn Taghenkoh Koān Taghenkoh-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.220 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 968 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ru Sang

Ru Sang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bajestan Kūn Tiong-iong Koān Jazin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Now (Nishapur)

Qaleh Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Darbqazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Now Deh (Sabzevar)

Now Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Rud Ab Koān Kuh Hamayi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 38 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh Sang

Deh Sang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Mazul Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Poshteh Abbas

Poshteh Abbas sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Rud Ab Koān Frughan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khvajeh Vali

Khvajeh Vali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong-iong Koān Chenaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sefid Bala

Sefid Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Taybad Kūn Tiong-iong Koān Pain Velayat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cheshmeh Ali (Fariman)

Cheshmeh Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Fariman Kūn Tiong-iong Koān Fariman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 28 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mahmudabad (Torbat-e Heydarieh)

Mahmudabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Tiong-iong Koān Bala Velayat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hasan-e Aliabad

Hasan-e Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Fariman Kūn Tiong-iong Koān Sang Bast Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalateh-ye Azim

Kalateh-ye Azim sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Tiong-iong Koān Dughayi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kheyrabad-e Sharqi

Kheyrabad-e Sharqi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Tiong-iong Koān Dughayi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 40 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gowd Chah

Gowd Chah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Tiong-iong Koān Qasabeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Robat-e Jaz

Robat-e Jaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Tiong-iong Koān Robat-e Jaz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.951 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 821 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zibad

Zibad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān Zibad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.243 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.701 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chaki (Sai Azerbaijan)

                                               

Margan (Sai Azerbaijan)

                                               

Kelisa (Sai Azerbaijan)

Kelisa sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Khoy Kūn Safayyeh Koān Sokmanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tappeh (Sai Azerbaijan)

Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Tiong-iong Koān Torkaman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khalifeh (Sai Azerbaijan)

Khalifeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Mahabad Kūn Tiong-iong Koān Mokriyan-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Meydan (Sai Azerbaijan)

Meydan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Chaldoran Kūn Tiong-iong Koān Chaldoran-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sufiabad (Sai Azerbaijan)

Sufiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Chaldoran Kūn Dashtaki Koān Avajiq-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Industrial Estate (Sai Azerbaijan)

Industrial Estate sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Shahin Dezh Kūn Tiong-iong Koān Mahmudabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →