ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 193                                               

Gowhar (Sistan kap Baluchestan)

Gowhar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Tiong-iong Koān Hudian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Amir (Sistan kap Baluchestan)

Amir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rostam (Sistan kap Baluchestan)

Rostam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah-e Baluch (Sistan kap Baluchestan)

Chah-e Baluch sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Jolgeh-ye Chah Hashem Koān Jolgeh-ye Chah Hashem Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jî ...

                                               

Deh-e Ali Khan (Sistan kap Baluchestan)

Deh-e Ali Khan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Margan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kahurak (Iranshahr)

                                               

Taradan

                                               

Anaran (Khash)

                                               

Hakimabad (Zahedan)

Hakimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Mirjaveh Koān Hormak Hiong ê chng-thâu.

                                               

Joori (Zahedan)

                                               

Mowtowr-e Abdol

Mowtowr-e Abdol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Nazil Hiong ê chng-thâu.

                                               

Nayib

Nayib sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu.

                                               

Ebrahimabad (Khash)

Ebrahimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu.

                                               

Amirabad (Zahedan)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Tiong-iong Koān Cheshmeh Ziarat Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mowtowr-e Habib

Mowtowr-e Habib sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Tiong-iong Koān Karvandar Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mowtowr-e Ali

Mowtowr-e Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Iranshahr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu.

                                               

Chah-e Qorban (Bazman)

Chah-e Qorban sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Iranshahr Kūn Bazman Koān Bazman Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mowtowr-e Gargij

Mowtowr-e Gargij sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu.

                                               

Kheirabad (Zahedan)

Kheirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Tiong-iong Koān Cheshmeh Ziarat Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mowtowr-e Dar Mohammad (Iranshahr)

Mowtowr-e Dar Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Iranshahr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu.

                                               

Chah-e Mohammad (Khash)

Chah-e Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mowtowr-e Pirdad

Mowtowr-e Pirdad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Tiong-iong Koān Dalgan Hiong ê chng-thâu.

                                               

Deh-e Reza (Khash)

                                               

Mowtowr-e Esmailabad

Mowtowr-e Esmailabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu.

                                               

Chah-e Shah Mohammad

Chah-e Shah Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Corrin Koān Shuru Hiong ê chng-thâu.

                                               

Chah-e Vali Mohammad (Zahedan)

Chah-e Vali Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Corrin Koān Shuru Hiong ê chng-thâu.

                                               

Chah-e Rahim (Zahedan)

Chah-e Rahim sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Tiong-iong Koān Cheshmeh Ziarat Hiong ê chng-thâu.

                                               

Kantan

Kantan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Konarak Kūn Zarabad Koān Zarabad-e Sharqi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mowtowr-e Hasanabad

Mowtowr-e Hasanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Bampur Kūn Tiong-iong Koān Bampur-e Sharqi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mowtowr-e Mahmud Zehi

Mowtowr-e Mahmud Zehi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Bampur Kūn Tiong-iong Koān Bampur-e Gharbi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mowtowr-e Khoda Bakhsh

Mowtowr-e Khoda Bakhsh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Jolgeh-ye Chah Hashem Koān Jolgeh-ye Chah Hashem Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mowtowr-e Mirza Naruyi

Mowtowr-e Mirza Naruyi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Jolgeh-ye Chah Hashem Koān Jolgeh-ye Chah Hashem Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mohammadabad (Gowhar Kuh)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu.

                                               

Emamabad (Zahedan)

Emamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Mirjaveh Koān Ladiz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sar Kand

Sar Kand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Irandegan Koān Kahnuk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jan Mohammad (Zahedan)

Jan Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Corrin Koān Ladiz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Malek Mohammadabad

Malek Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Palizi (Zahedan)

Palizi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Tiong-iong Koān Cheshmeh Ziarat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jan Mohammad (Iran)

Jan Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Mirjaveh Kūn Tiong-iong Koān Ladiz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bazar Pir Mohammad

Bazar Pir Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Chabahar Kūn Tiong-iong Koān Pir Sohrab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah-e Abdollah

Chah-e Abdollah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Corrin Koān Cheshmeh Ziarat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah-e Saadat

Chah-e Saadat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Tiong-iong Koān Kuh Sefid Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mowtowr-e Abdal

Mowtowr-e Abdal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Jolgeh-ye Chah Hashem Koān Jolgeh-ye Chah Hashem Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ ...

                                               

Jangal (Khash)

Jangal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Irandegan Koān Irandegan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nukabad (Iranshahr)

Nukabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Iranshahr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.983 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.085 hō͘ jîn-ke.

                                               

Karimabad (Gowhar Kuh)

Karimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mashin

Mashin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Taftan-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ziarat Konar

Ziarat Konar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Irandegan Koān Kahnuk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rakhshani (Hirmand)

Rakhshani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 33 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eslamabad (Gowhar Kuh)

Eslamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →