ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 194                                               

Gol Shir

Gol Shir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Tiong-iong Koān Karvandar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gol Mir (Hirmand)

Gol Mir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Margan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 36 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baha ol Din

Baha ol Din sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Irandegan Koān Kahnuk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajji Nabi

Hajji Nabi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Jahanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sina Chu

Sina Chu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Chabahar Kūn Tiong-iong Koān Pir Sohrab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lahijan Hiong (Tang Azerbaijan Séng)

Lahijan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Tabriz Kūn Khosrowshahr Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.713 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 14.052 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Kuhestan Hiong (Tang Azerbaijan Séng)

Kuhestan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ajab Shir Kūn Qaleh Chay Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.211 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.810 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Sufi (Tang Azerbaijan)

                                               

Kahlik (Tang Azerbaijan)

                                               

Dastjerd Hiong (Tang Azerbaijan Séng)

Dastjerd Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Azarshahr Kūn Gugan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.289 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.944 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Tazeh Kand Hiong (Tang Azerbaijan Séng)

Tazeh Kand Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Tabriz Kūn Khosrowshahr Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.944 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.156 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Aliabad Hiong (Tang Azerbaijan Séng)

Aliabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Hashtrud Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.231 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.595 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 18 ê chng-thâu.

                                               

Lahijan (Tang Azerbaijan)

Lahijan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Tabriz Kūn Khosrowshahr Koān Lahijan Hiong ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.430 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.663 hō͘ jîn-ke.

                                               

Owch Bolagh (Tang Azerbaijan)

Owch Bolagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Shadian Koān Charuymaq-e Jonubesharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ali Kandi (Tang Azerbaijan)

Ali Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Tiong-iong Koān Charuymaq-e Jonubegharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Dash (Tang Azerbaijan)

Qarah Dash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Shadian Koān Charuymaq-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ujan-e Sharqi Hiong

Ujan-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Bostanabad Kūn Tekmeh Dash Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.791 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.595 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

                                               

Kolah Boz-e Gharbi Hiong

Kolah Boz-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Meyaneh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.020 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.121 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

                                               

Ardalan Hiong

Ardalan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Sarab Kūn Mehraban Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.459 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.371 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Mishu-e Jonubi Hiong

Mishu-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Sufian Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.621 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.276 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Aji Chay Hiong

Aji Chay Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Tabriz Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 7.942 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 33.818 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Benajuy-ye Shomali Hiong

Benajuy-ye Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Bonab Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.798 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 12.086 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Sharabian Hiong

Sharabian Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Sarab Kūn Mehraban Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.005 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.378 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Yengejeh Hiong

Yengejeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Azarshahr Kūn Howmeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.553 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.264 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Chehregan Hiong

Chehregan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Tasuj Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.037 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.509 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Shiramin Hiong

Shiramin Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Azarshahr Kūn Howmeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.126 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.862 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Jazireh Hiong

Jazireh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Osku Kūn Ilkhchi Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.047 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.574 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Shebli Hiong

Shebli Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Bostanabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.955 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.674 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Gonbar Hiong

Gonbar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Osku Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.554 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.315 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Qebleh Daghi Hiong

Qebleh Daghi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Azarshahr Kūn Howmeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.016 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.342 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Sard-e Sahra Hiong

Sard-e Sahra Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Tabriz Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.234 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 12.756 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Guney-ye Gharbi Hiong

Guney-ye Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Tasuj Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.295 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.867 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Ersi Hiong

Ersi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Jolfa Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.408 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.779 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Sahand Hiong

Sahand Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Osku Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.625 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.480 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Zonuzaq Hiong

Zonuzaq Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Marand Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 836 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.327 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Bavil Hiong

Bavil Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Osku Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.879 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.708 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Benajuy-ye Sharqi Hiong

Benajuy-ye Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Bonab Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.934 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 12.179 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Darreh Qeshlaq-e Olya

Darreh Qeshlaq-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Tiong-iong Koān Vargahan Hiong ê chng-thâu.

                                               

Qazi Jahan Hiong

Qazi Jahan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Azarshahr Kūn Howmeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.576 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.853 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Guney-ye Sharqi Hiong

Guney-ye Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.947 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.357 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Khezerlu Hiong

Khezerlu Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ajab Shir Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.033 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.435 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Teymurlu Hiong

Teymurlu Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Azarshahr Kūn Gugan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.075 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.723 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

                                               

Kandul

                                               

Seyyedli (38°30′ N 47°24′ E) (Ahar)

                                               

Seyyed Boneh

                                               

Ajami (Meyaneh)

                                               

Shahrak Hiong

Shahrak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Azarshahr Kūn Mamqan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 1 ê chng-thâu.

                                               

Sari Daraq (Kaleybar)

Sari Daraq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Kaleybar Kūn Tiong-iong Koān Peyghan Chayi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Kor-e Olya

Kor-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Kaleybar Kūn Tiong-iong Koān Peyghan Chayi Hiong ê chng-thâu.

                                               

Tazeh Kand (Khoda Afarin)

Tazeh Kand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Khoda Afarin Kūn Minjavan Koān Dizmar-e Sharqi Hiong ê chng-thâu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →