ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 195                                               

Sina Hiong

Sina Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Varzaqan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.377 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.549 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 28 ê chng-thâu.

                                               

Soluk Hiong

Soluk Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Hashtrud Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 885 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.277 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 13 ê chng-thâu.

                                               

Shiramin

Shiramin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Azarshahr Kūn Howmeh Koān Shiramin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.280 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 909 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khandaq

Khandaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Shadian Koān Charuymaq-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Yalquz Aghaj (Marand)

Yalquz Aghaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Marand Kūn Tiong-iong Koān Koshksaray Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.208 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 820 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sughanchi

Sughanchi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Tiong-iong Koān Varqeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dizaj (Osku)

Dizaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Osku Kūn Tiong-iong Koān Bavil Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.990 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 818 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ali Beyglu (Meyaneh)

Ali Beyglu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Meyaneh Kūn Kandovan Koān Kandovan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tarancheh

Tarancheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Tiong-iong Koān Vargahan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Oshdalaq

Oshdalaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Tiong-iong Koān Goyjah Bel Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dowlatabad (Marand)

Dowlatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Marand Kūn Tiong-iong Koān Dowlatabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.864 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 976 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nazarlu

Nazarlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Sufian Koān Mishu-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.984 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.169 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Qeshlaq

Qarah Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Tiong-iong Koān Qeshlaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bala Sang

Bala Sang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Kaleybar Kūn Tiong-iong Koān Misheh Pareh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tazeh Kand (Heris)

Tazeh Kand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Heris Kūn Tiong-iong Koān Baruq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Quri Gol

Quri Gol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Tiong-iong Koān Vargahan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qazi Jahan

Qazi Jahan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Azarshahr Kūn Howmeh Koān Qazi Jahan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.128 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 874 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mazraeh-ye Jahangir

Mazraeh-ye Jahangir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Hurand Koān Dikleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 39 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kor-e Sofla

Kor-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Kaleybar Kūn Tiong-iong Koān Peyghan Chayi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 31 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pir Eshaq

Pir Eshaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Marand Kūn Tiong-iong Koān Harzandat-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Alvar-e Sofla

Alvar-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Tabriz Kūn Tiong-iong Koān Aji Chay Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.567 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 846 hō͘ jîn-ke.

                                               

Harzand Station

Harzand Station sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Marand Kūn Tiong-iong Koān Harzandat-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dash Bashi

Dash Bashi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Khoda Afarin Kūn Minjavan Koān Minjavan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Yusefabad (Tehran)

                                               

Jafarabad (Tehran)

Jafarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Damavand Kūn Rudehen Koān Abali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dowlatabad (Tehran)

Dowlatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Malard Kūn Tiong-iong Koān Akhtarabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Asgarabad (Tehran)

Asgarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Varamin Kūn Javadabad Koān Behnamarab-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Amirabad (Tehran)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Malard Kūn Tiong-iong Koān Bibi Sakineh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.042 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.212 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad (Tehran)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Varamin Kūn Javadabad Koān Behnamarab-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aftab Hiong

Aftab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Tehran Kūn Aftab Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.520 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 14.847 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Behnamvasat-e Jonubi Hiong

Behnamvasat-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Varamin Kūn Javadabad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.514 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.152 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 22 ê chng-thâu.

                                               

Tarand Hiong

Tarand Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pishva Kūn Jalilabad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.478 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.717 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Hesar-e Amir Hiong

Hesar-e Amir Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pakdasht Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 11.125 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 45.082 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Razakan Hiong

Razakan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Shahriar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 6.293 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 25.395 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Jalilabad Hiong

Jalilabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pishva Kūn Jalilabad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.765 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.432 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Jamalabad Hiong

Jamalabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pakdasht Kūn Sharifabad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.361 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 12.718 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Valiabad Hiong

Valiabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Qarchak Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 6.380 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 27.430 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Ghaniabad Hiong

Ghaniabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Ray Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 16.890 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 67.933 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Ferunabad Hiong

Ferunabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pakdasht Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.084 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 17.065 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Deh Abbas Hiong

Deh Abbas Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Eslamshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 5.635 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 22.826 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Mazraeh-ye Mehrdasht

Mazraeh-ye Mehrdasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Malard Kūn Tiong-iong Koān Akhtarabad Hiong ê chng-thâu.

                                               

Jajrud Hiong

Jajrud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pardis Kūn Jajrud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.183 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.576 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Firuzbahram Hiong

Firuzbahram Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Eslamshahr Kūn Chahardangeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.780 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.882 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Karasht Hiong

Karasht Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pardis Kūn Bumehen Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.258 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.534 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Filestan Hiong

Filestan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pakdasht Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.642 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 14.622 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Pishva Hiong

Pishva Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pishva Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 881 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.692 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Behnampazuki-ye Jonubi Hiong

Behnampazuki-ye Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Varamin Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.121 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 12.940 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Vahnabad Hiong

Vahnabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Robat Karim Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.368 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.509 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Ahmadabad-e Mostowfi Hiong

Ahmadabad-e Mostowfi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Eslamshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.510 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 14.154 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Saidabad Hiong (Pardis Kūn)

Saidabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pardis Kūn Jajrud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.612 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.763 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →