ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 196                                               

Maviz Hiong

Maviz Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Shahriar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.499 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.199 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

                                               

Hamedanak Hiong

Hamedanak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Baharestan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 7.780 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 32.894 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

                                               

Emamzadeh Abu Taleb Hiong

Emamzadeh Abu Taleb Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Robat Karim Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.251 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.921 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

                                               

Shokrabad (Varamin)

                                               

Hezar Dasht

                                               

Danesh Hiong

Danesh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Qods Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.225 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.799 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

                                               

Kabud Darreh

                                               

Hoseynabad (Varamin)

                                               

Qasemabad (Varamin)

                                               

Qeshlaq-e Jitu Hiong

Qeshlaq-e Jitu Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Qarchak Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.512 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.687 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

                                               

Sorkh Hesar

                                               

Lavasan-e Bozorg

Lavasan-e Bozorg sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Shemiranat Kūn Lavasanat Koān Lavasan-e Bozorg Hiong ê chng-thâu.

                                               

Qeshlaq-e Malard

Qeshlaq-e Malard sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Malard Kūn Tiong-iong Koān Malard Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.340 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 838 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jalilabad (Pishva)

Jalilabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pishva Kūn Jalilabad Koān Jalilabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.520 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.322 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hamedanak

Hamedanak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Baharestan Kūn Tiong-iong Koān Hamedanak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 9.261 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.200 hō͘ jîn-ke.

                                               

Filestan

Filestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pakdasht Kūn Tiong-iong Koān Filestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.476 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.121 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saidabad (Shahriar)

Saidabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Shahriar Kūn Tiong-iong Koān Saidabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13.215 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.401 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tirak

Tirak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Damavand Kūn Rudehen Koān Abali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 6 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nasirabad (Varamin)

Nasirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Varamin Kūn Javadabad Koān Behnamarab-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saidabad-e Jajrud

Saidabad-e Jajrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pardis Kūn Jajrud Koān Saidabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.082 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.419 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sar Chaman

Sar Chaman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Firuzkuh Kūn Tiong-iong Koān Poshtkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Valiabad (Qarchak)

Valiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Qarchak Kūn Tiong-iong Koān Valiabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.663 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 849 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Eslamshahr)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Eslamshahr Kūn Tiong-iong Koān Ahmadabad-e Mostowfi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Manjilabad

Manjilabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Robat Karim Kūn Tiong-iong Koān Manjilabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.062 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 817 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq-e Jitu

Qeshlaq-e Jitu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Qarchak Kūn Tiong-iong Koān Qeshlaq-e Jitu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 7.346 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.689 hō͘ jîn-ke.

                                               

Amirabad (Yazd)

                                               

Senjedak (Yazd)

                                               

Hojjatabad (Yazd)

Hojjatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Yazd Kūn Zarach Koān Banestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kheyrabad (Yazd)

Kheyrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Yazd Kūn Tiong-iong Koān Harabarjan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.794 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.596 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Yazd)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Yazd Kūn Zarach Koān Kezab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mansurabad (Yazd)

Mansurabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Yazd Kūn Zarach Koān Kezab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dasht Deh (Yazd)

Dasht Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Yazd Kūn Zarach Koān Asfyj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zeynal (Yazd)

                                               

Khezrabad (Yazd)

                                               

Zarrin (Yazd)

                                               

Bandar (Yazd)

Bandar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Ardakan Kūn Kharanaq Koān Shirkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chenarak (Yazd)

Chenarak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong-iong Koān Pishkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 9 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Anjireh (Yazd)

Anjireh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Meybod Kūn Tiong-iong Koān Mehrabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aminabad (Yazd)

Aminabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Meybod Kūn Tiong-iong Koān Allahabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Neyuk

                                               

Chah-e Seyyed

                                               

Aliabad (Khezrabad)

                                               

Aliabad (Aqda)

                                               

Ahmadabad (Taft)

                                               

Havang

                                               

Fathabad (Saduq)

                                               

Aliabad (Pishkuh)

                                               

Abbasabad (Abarkuh)

                                               

Bagh-e Seyyed

                                               

Dehnow-e Dasht

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →