ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 198                                               

Amirabad (Soltaniyeh)

                                               

Chuqur

                                               

Keshabad

                                               

Amirabad (Anguran)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Mahneshan Kūn Anguran Koān Qezel Gechilu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq (Abhar)

Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Abhar Kūn Soltaniyeh Koān Qareh Poshtelu-e Bala Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hasanabad-e Jadid

Hasanabad-e Jadid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Mahneshan Kūn Tiong-iong Koān Oryad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nemunaitis (Alytus)

Nemunaitis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Alytus Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2001 nî ê sî-chūn ū? ê lâng tòa.

                                               

Arminai I (Alytus)

Arminai I sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Alytus Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Netiesos (Alytus)

Netiesos sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Raitininkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 0 ê lâng tòa.

                                               

Noškūnai (Alytus)

Noškūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Raitininkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

                                               

Viečiūnai

Viečiūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Druskininkai Chū-tī-thé Viečiūnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1.708 ê lâng tòa.

                                               

Neravai

Neravai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Druskininkai Chū-tī-thé Viečiūnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 965 ê lâng tòa.

                                               

Paberžės

Paberžės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Raitininkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2001 nî ê sî-chūn ū 0 ê lâng tòa.

                                               

Sakalai (Kaunas)

Sakalai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Ringaudai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Sprindiškės (Kaunas)

Sprindiškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Garliava Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 0 ê lâng tòa.

                                               

Vaitkūnai (Kaunas)

Vaitkūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Vilkija Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

                                               

Mastaičiai

Mastaičiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Alšėnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1279 ê lâng tòa.

                                               

Ringaudai

Ringaudai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Ringaudai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2861 ê lâng tòa.

                                               

Užliedžiai

Užliedžiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Užliedžiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1250 ê lâng tòa.

                                               

Ramučiai

Ramučiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Karmėlava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2372 ê lâng tòa.

                                               

Voškoniai

Voškoniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Domeikava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 880 ê lâng tòa.

                                               

Noreikiškės

Noreikiškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Ringaudai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 926 ê lâng tòa.

                                               

Radikiai

Radikiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Domeikava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 625 ê lâng tòa.

                                               

Jonučiai

Jonučiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Alšėnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 863 ê lâng tòa.

                                               

Kėžiai

Kėžiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kėdainiai Koān Vilainiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Varpėnai (Jonava)

Varpėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Jonava Koān Šilų Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 0 ê lâng tòa.

                                               

Vainotiškiai

Vainotiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kėdainiai Koān Dotnuva Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 909 ê lâng tòa.

                                               

Lepšynė

Lepšynė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kėdainiai Koān Vilainiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Didžioji Trakiškė (Marijampolė)

Didžioji Trakiškė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Marijampolė Sasnava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Lekėčiai

Lekėčiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Lekėčiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 848 ê lâng tòa.

                                               

Skardupiai (Šakiai)

Skardupiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Šakiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Liepalotai (Šakiai)

Liepalotai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Šakiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

                                               

Šiurpiškiai

Šiurpiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Kiduliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 9 ê lâng tòa.

                                               

Lukšiai (kaimas)

Lukšiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Lukšiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Laužai (Panevėžys)

Laužai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Karsakiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Garšviai (Panevėžys)

Garšviai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Krekenava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Padagai (Panevėžys)

Padagai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Karsakiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Grubos (Rokiškis)

Grubos sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Rokiškis Koān Rokiškis Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Jasiškis

Jasiškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Kupiškis Koān Alizava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

                                               

Račiupėnai

Račiupėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Kupiškis Koān Kupiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1040 ê lâng tòa.

                                               

Ažubalis (Kupiškis)

Ažubalis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Kupiškis Koān Kupiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Žiukai

Žiukai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Pasvalys Koān Joniškėlis Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Kuciūnai

Kuciūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Biržai Koān Papilis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê só͘-chāi tī 2011 nî ê sî-chūn ū 0 ê lâng tòa.

                                               

Dukurniai

Dukurniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Biržai Koān Papilis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê só͘-chāi tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

                                               

Jokūbiškis

Jokūbiškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Biržai Koān Nemunėlis Radviliškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê só͘-chāi tī 2011 nî ê sî-chūn ū 0 ê lâng tòa.

                                               

Bartašiškis

Bartašiškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Kupiškis Koān Alizava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2001 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

                                               

Sodalė (Tauragė)

Sodalė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Tauragė Koān Tauragė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Kalniškiai (Tauragė)

Kalniškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Tauragė Koān Tauragė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Cigelnė (Tauragė)

Cigelnė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Tauragė Koān Skaudvilė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Lybiškiai (Tauragė)

Lybiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Tauragė Koān Gaure Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →