ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 199                                               

Užkalniai (Tauragė)

Užkalniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Tauragė Koān Skaudvilė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Debliai (Tauragė)

Debliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Tauragė Koān Mažonai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Butkaičiai (Jurbarkas)

Butkaičiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Jurbarkas Koān Girdžiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 52.0 ê lâng tòa.

                                               

Pabebirvys

Pabebirvys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Jurbarkas Koān Šimkaičiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 19.0 ê lâng tòa.

                                               

Fermos

Fermos sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Jurbarkas Koān Eržvilkas Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7.0 ê lâng tòa.

                                               

Kuturiai

Kuturiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Jurbarkas Koān Jurbarkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 57.0 ê lâng tòa.

                                               

Pabebirvys (Šimkaičiai)

Pabebirvys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Jurbarkas Koān Šimkaičiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2001 nî ê sî-chūn ū 0.0 ê lâng tòa.

                                               

Pavirvytė (Telšiai)

Pavirvytė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Telšiai Koān Upyna Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Nešukuočiai (Telšiai)

Nešukuočiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Telšiai Koān Ryškėnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

                                               

Juodeikiai (Telšiai)

Juodeikiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Telšiai Koān Tryškiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Plateliai (kaimas)

Plateliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Plungė Koān Plateliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 5 ê lâng tòa.

                                               

Mačiūkiai

Mačiūkiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Plungė Koān Plateliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

                                               

Martyniškis (Utena)

Martyniškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Tauragnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Ukrainka

                                               

Šarkiškės (Zarasai)

Šarkiškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Zarasai Koān Zarasai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Bugai

Bugai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Zarasai Koān Antazave Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

                                               

Rasimai

                                               

Zabločiai

Zabločiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Zarasai Koān Suvieko Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Medinos (Kurkliai)

Medinos sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Anykščiai Koān Viesintai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

                                               

Vidugiris (Vilnius)

Vidugiris sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Bezdoniai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Grabijolai (Vilnius)

Grabijolai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Dūkštai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Zakariškės (Vilnius)

Zakariškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Dūkštai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 5 ê lâng tòa.

                                               

Aukštadvaris (Vilnius)

Aukštadvaris sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Avižieniai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Smilgiai (Vilnius)

Smilgiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Paberžė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

                                               

Brižiai (Vilnius)

Brižiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Buivydžiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Puziriškės (Vilnius)

Puziriškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Sužionys Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Rimšiškės (Vilnius)

Rimšiškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Sužionys Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Stankai

Stankai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Sužionys Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

                                               

Roda

Roda sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Juodšiliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Budninkai

Budninkai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Maišiagala Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Rūdupys

Rūdupys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Švenčionys Koān Labanoras Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Joniškė (Švenčionys)

Joniškė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Švenčionys Koān Švenčionys Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Kurniškė (Švenčionys)

Kurniškė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Švenčionys Koān Švenčionėliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Juozapava (Širvintos)

Juozapava sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Širvintos Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2016 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

                                               

Juozapava (Zibalai)

Juozapava sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Zibalai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

                                               

Ignalina (Trakai)

Ignalina sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Trakai Koān Trakai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Bilotai (Širvintos)

Bilotai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Širvintos Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Rusokai

Rusokai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Musninkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 5 ê lâng tòa.

                                               

Dubeliai

Dubeliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Širvintos Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Navasiolkai (Širvintos)

Navasiolkai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Širvintos Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Lapšiai (Širvintos)

Lapšiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Širvintos Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Svietiškiai

Svietiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Musninkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Dembuvka (Širvintos)

Dembuvka sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Širvintos Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Pagojus (Širvintos)

Pagojus sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Širvintos Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Lipina

Lipina sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Švenčionys Koān Pabradė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2001 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

                                               

Gojus (Trakai)

Gojus sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Trakai Koān Trakai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Cegelnė (Širvintos)

Cegelnė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Širvintos Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

                                               

Daušiškiai (Šiauliai)

Daušiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Šiauliai Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Mielaičiai (Šiauliai)

Mielaičiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Bubiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2001 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Maldeniai (Šiauliai)

Maldeniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Gruzdžiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 9 ê lâng tòa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →