ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20                                               

蕨貓

Koè-niau ná-chhiūⁿ sī koeh-niau chiah tio̍h. --Kiatgak 03:03, 12 Cha̍p-goe̍h 2006 Goa si toe Tai-Jit Tai-ek-pan sia--e. --A-giau ti Hiong-kang Tâi-ji̍t sī siá koè-niau bô m̄-tio̍h. Chóng--sī chit ê sû ū chin chē lâng kám-kak eng-kai sī koeh-niau ...

                                               

薰草

關係鴉片薰,請看鴉片。 薰草 指歸佇薰草屬的植物佮怹的焦葉仔,薰草自本佇南/北美洲有地揣,另外伊的名是 南靈草 。 焦薰葉四常予人提來做薰食,食法包括噗紙 薰枝、枝仔薰、捲薰,欶薰吹抑水薰吹,抑有用噗的、含的、鼻的。 薰草內面含尼古丁nicotine,是一種不止 ...

                                               

動物

動物 是一類生物,屬於動物界,一般來講,動物由多細胞組合起來的,因有法度振動,毋過無像植物有才調利用光來合成食物;伊’人需要消化別的生物才會通生存落去。 通俗語言一般共人類排除佇動物之外,動物嘛定用來做精牲的同義詞,總是對生物學的觀點來看,人嘛是一 ...

                                               

交配

Tām-po̍h-á ì-kiàn: "Sèng-kau" sī khah tiong-sèng ê kòng-hoat. Tsāi-tōe ê Bân-lâm-gú kóng-tsòe "sio-kàn", "saⁿ-sái", "saⁿ-kho ". M̄-koán sī lâng, a̍h-sī é-káu cheng-siⁿ, lóng ē-tit án-ne kóng. Lán ū-tang-sî-á ē kā "sio-kàn /saⁿ-sái /saⁿ-kho " tòng ...

                                               

?鰕虎科 花鮡Scartelaos gigas, Scartelaos histophorus 苦花 鮸仔 紅魽Seriola dumerili ?鰺科 烏毛 舵魚科 這科內的魚一般攏叫臭肚 籃仔魚科 這科內的魚一般攏叫烏魚 鯔科Mugilidae 塗魠 Scomberomorus commerson 鯖科 鰱魚 Hypophthalmichthys molitrix, Silver ...

                                               

冥王星

Possible New Moons NASAs Pluto-Kuiper Belt Mission - launching in early 2006. Pluto/Neptune crossings David H. Freedman, "When is a Planet Not a Planet?", Atlantic Monthly, February 1998. StudyWorks! Online: Is Pluto a Planet? - summarizes the pr ...

                                               

土星

土星 是太陽系的一粒行星,對太陽遐算過來是佇第六位,是太陽系第二大的行星,干焦木星閣較大,土星是一粒氣體行星。 土星的形扁扁,赤道佮極地的直徑精差欲有10% 120.536公里對108.728公里,這是因為伊自轉的速度緊,液體的成份懸,別粒氣體行星oan-nā有相相同的形 ...

                                               

天王星

Keck pictures of Uranus show best view from the ground -- Press release with some photographs showing rings, satellites and clouds NASAs Uranus fact sheet

                                               

太陽系

Ū sî-chūn asteroid kah planetoid hō lâng tòng-chò sī kāng-khoán mi̍h tông-gī-sû. en:Minor planet chit-phiⁿ jīn-ûi asteroid èng-kai kong sī 1-khoán minor planet = planetoid, m̄-koh chhin-chhiūⁿ bô it-tēng ê tēng-gī thang khu-hun asteroid kah kî-th ...

                                               

木星

Bagenal, F. & Dowling, T. E. & McKinnon, W. B. Eds. 2004. Jupiter: The planet, satellites, and magnetosphere. Cambridge: Cambridge University Press.

                                               

水星

BepiColombo, ESAs Mercury Mission NASAs Mercury fact sheet SolarViews.Com Messenger, NASAs Mercury Mission Atlas of Mercury - NASA

                                               

海王星

MPCs List Of Neptune Trojans NASAs Neptune fact sheet

                                               

火星

Vladimir A. Krasnopolsky, Jean-Pierre Maillard, Tobias C. Owen, "Detection of Methane in the Martian Atmosphere: Evidence for Life" William Sheehan, The Planet Mars: A History of Observation and Discovery, The University of Arizona Press, Tucson, ...

                                               

矮惑星

Hoat-kiàn goá gō͘-kái IAU kóng--ê the neighbourhood around its orbit" ê ì-sù. Goá ē chhì kái chiàⁿ, chhiáⁿ sûn khoàⁿ. A-giâu 19:03, 25 Peh-goe̍h 2006 Chham-khó en:Clearing the neighbourhood. A-giâu 19:10, 25 Peh-goe̍h 2006 UTC

                                               

金星

金星 是離日頭第二遠的惑星 ,伊是地球形惑星,大細佮結構攏真親像地球 ,有人講伊是地球的"姊妹惑星",惑星的軌道 攏是長篙圓 ,毋過金星的上圓,伊的離心率無到1%。 金星並地球較倚日頭,見看就佮日頭仝向,著暗頭仔抑袂天光彼幾點鐘才看會著,金星的牽長角極加是 ...

                                               

真菌

真菌 抑 菌類 、 菇類 ,是菇參一寡生物的總合,屬佇真核生物,也就是拉丁名號做 Fungi 的一个界,佇身體外口消化食物,才閣共營養素 的分子吸收入去細胞裡,菇和細菌佇大份的生態系是生物死體的分解者,真濟菇和別種生物有重要的共生關係,植物和菇的菌根共生現象 ...

                                               

臺灣國際造船公司

臺灣國際造船公司 簡稱 臺船 ,是臺灣上大的造船公司,總公司佇高雄市,佇高雄市參雞籠市有造傳廠。 臺船的前身是1937年成立的"臺灣船渠株式會社"Taiwan Senkyo Kabusikigaisya,1946年參兩間公司合併,成立"臺灣機械造船公司",後來閣分割做"臺灣機械"參"臺灣造船" ...

                                               

Padvariai

Padvariai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Kretinga Koān Kretinga Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1308 ê lâng tòa.

                                               

Grigaičiai

Grigaičiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Šatrininkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1325 ê lâng tòa.

                                               

Ufimsky (Khaybullinsky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Ufimsky sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Khaybullinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1329 ê lâng tòa. Hia ū 14 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Vilainiai

Vilainiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kėdainiai Koān Vilainiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1330 ê lâng tòa.

                                               

Parfyonovo

Parfyonovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Topchikhinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1349 ê lâng tòa. Hia ū 25 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Velžys

Velžys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Velžio Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1355 ê lâng tòa.

                                               

Žemaičių Naumiestis

Žemaičių Naumiestis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Šilutė Koān Zemaicių Naumiestis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1373 ê lâng tòa.

                                               

Shahrak-e Emam (Neyriz)

Shahrak-e Emam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Neyriz Kūn Qatruyeh Koān Rizab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.746 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 578 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ghiasi

Ghiasi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Darab Kūn Tiong-iong Koān Fasarud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 518 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 139 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shurabad (Fahraj)

Shurabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Fahraj Kūn Negin Kavir Koān Chahdegal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 426 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kushk (Kerman)

Kushk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Anbarabad Kūn Jebalbarez-e Jonubi Koān Nargesan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jafarabad (Neyriz)

Jafarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Neyriz Kūn Tiong-iong Koān Rostaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 496 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 131 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah Sefid

Chah Sefid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mamasani Kūn Mahvarmilani Koān Mishan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chak Fars)

Chak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Gerash Kūn Arad Koān Arad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 156 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bar Cheshmeh

Bar Cheshmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Farashband Kūn Tiong-iong Koān Aviz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 150 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bam Badami

Bam Badami sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mamasani Kūn Tiong-iong Koān Jowzar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jahan Shahi (Kerman)

Jahan Shahi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bardsir Kūn Tiong-iong Koān Kuh Panj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gahrab

Gahrab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Shibkaveh Koān Miyan Deh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 762 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 168 hō͘ jîn-ke.

                                               

Quzlu (Germi)

Quzlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Germi Kūn Tiong-iong Koān Ani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 222 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 47 hō͘ jîn-ke.

                                               

Neyriz Integrated Quarry

Neyriz Integrated Quarry sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Neyriz Kūn Abadeh Tashk Koān Hana Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 9 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Azad Khani

Azad Khani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mohr Kūn Asir Koān Dasht-e Laleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shiraz Industrial Estate

Shiraz Industrial Estate sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Shiraz Kūn Tiong-iong Koān Qarah Bagh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 375 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 140 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahrak-e Golestan

Shahrak-e Golestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Shiraz Kūn Tiong-iong Koān Derak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 37.364 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9.634 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh-e Hut

Deh-e Hut sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kahnuj Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 949 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 178 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mazraeh-ye Fathabad

Mazraeh-ye Fathabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Seyyedan Koān Rahmat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Afghan Refugee Camp

Afghan Refugee Camp sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bardsir Kūn Tiong-iong Koān Mashiz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 7.679 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.545 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahrak-e Shomali

Shahrak-e Shomali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Qir kap Karzin Kūn Efzar Koān Efzar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.587 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 337 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahrak-e Ghadir

Shahrak-e Ghadir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Shiraz Kūn Tiong-iong Koān Siyakh Darengun Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.016 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 210 hō͘ jîn-ke.

                                               

Asaluyeh

Asaluyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13.557 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 875 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pay-e Rah

Pay-e Rah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Chelo Koān Chelo Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Palangiabad (Nosratabad)

Palangiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Nosratabad Koān Cheshmeh Ziarat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eslamabad (Qom)

Eslamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Tiong-iong Koān Qomrud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 452 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajjiabad (Marvast)

Hajjiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Khatam Kūn Marvast Koān Harabarjan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →