ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 206                                               

Eshkanan

Eshkanan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Lamerd Kūn Eshkanan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.115 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.516 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khesht

Khesht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Khesht Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.508 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.257 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chahardangeh

Chahardangeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Eslamshahr Kūn Chahardangeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 49.950 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.791 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kelardasht

Kelardasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Chalus Kūn Kelardasht Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.401 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.361 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eyvanki

Eyvanki sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Garmsar Kūn Eyvanki Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.518 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.760 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rudboneh

Rudboneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Lahijan Kūn Rudboneh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.441 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.079 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hashtgerd

Hashtgerd sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Savojbolagh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 55.640 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū hō͘ jîn-ke.

                                               

Kakhk

Kakhk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.625 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.252 hō͘ jîn-ke.

                                               

Golbaf

Golbaf sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Golbaf Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.205 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.039 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chaharbagh

Chaharbagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Savojbolagh Kūn Chaharbagh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 48.828 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.448 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hamidiyeh

Hamidiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ahvaz Kūn Hamidiyeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 22.057 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.949 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abbasabad (Mazandaran)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Abbasabad Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.482 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.195 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kelarabad

Kelarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Abbasabad Kūn Kelarabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.267 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.515 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kiakola

Kiakola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Simorgh Kūn Kiakola Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.040 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.980 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chatrud

Chatrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Chatrud Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.860 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.378 hō͘ jîn-ke.

                                               

Marvast

Marvast sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Khatam Kūn Marvast Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.379 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.966 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aslan Duz

Aslan Duz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Aslan Duz Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.348 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 862 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khur (Isfahan)

Khur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Khur kap Biabanak Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.126 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.754 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jandaq

Jandaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Khur kap Biabanak Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.665 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.162 hō͘ jîn-ke.

                                               

Manzariyeh

Manzariyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahreza Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.164 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.621 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dehaqan

Dehaqan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Dehaqan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 17.945 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.664 hō͘ jîn-ke.

                                               

Masal

Masal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Masal Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 17.901 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.986 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lowshan

Lowshan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.032 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.584 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tuyserkan

Tuyserkan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 50.455 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 16.291 hō͘ jîn-ke.

                                               

Juybar

Juybar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Juybar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 32.924 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7.052 hō͘ jîn-ke.

                                               

Omidiyeh

Omidiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Omidiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 67.427 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Babolsar

Babolsar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babolsar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 59.966 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24.666 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abrisham

Abrisham sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Falavarjan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 22.429 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.324 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bolbanabad

Bolbanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Dehgolan Kūn Bolbanabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.193 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 943 hō͘ jîn-ke.

                                               

Negar

Negar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bardsir Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.600 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.583 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baghestan

Baghestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Shahriar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 83.934 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.810 hō͘ jîn-ke.

                                               

Garmdarreh

Garmdarreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Karaj Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 22.726 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.329 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nir (Ardabil)

Nir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Nir Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.873 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.264 hō͘ jîn-ke.

                                               

Farmahin

Farmahin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Farahan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.756 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.072 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qotbabad

Qotbabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Kordian Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.476 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.581 hō͘ jîn-ke.

                                               

Natanz

Natanz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Natanz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 14.122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.411 hō͘ jîn-ke.

                                               

Firuzabad (Fars)

Firuzabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Firuzabad Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 65.417 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.888 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zirab

Zirab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Savadkuh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 16.191 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.764 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khosrowshah

Khosrowshah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Tabriz Kūn Khosrowshah Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 21.972 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.619 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ardestan

Ardestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Ardestan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 15.744 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.077 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nimvar

Nimvar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.507 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.580 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mahdasht

Mahdasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Karaj Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 62.910 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.760 hō͘ jîn-ke.

                                               

Soghad

Soghad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.582 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.000 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abadeh

Abadeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 59.116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14.184 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nushin

Nushin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Nazlu Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.380 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.626 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gonabad

Gonabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 40.773 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.389 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sonqor

Sonqor sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sonqor Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 44.256 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11.377 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chaqabol

Chaqabol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Rumeshkhan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.125 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.037 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaemiyeh

Qaemiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Chenar Shahijan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 26.918 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.054 hō͘ jîn-ke.

                                               

Golzar (Kerman)

Golzar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bardsir Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.445 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.164 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →