ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 207                                               

Ilkhchi

Ilkhchi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Osku Kūn Ilkhchi Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 16.574 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.014 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sohrevard

Sohrevard sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Khodabandeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2031 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.991 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.356 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rabor

Rabor sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rabor Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.263 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.734 hō͘ jîn-ke.

                                               

Estahban

Estahban sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Estahban Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 36.410 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.714 hō͘ jîn-ke.

                                               

Semirom

Semirom sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Semirom Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 26.942 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.593 hō͘ jîn-ke.

                                               

Izadkhast

Izadkhast sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.910 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.803 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khanuk

Khanuk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Zarand Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.628 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 854 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mianrud

Mianrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.888 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gotvand

Gotvand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Gotvand Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 24.216 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.422 hō͘ jîn-ke.

                                               

Arzuiyeh

Arzuiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Arzuiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.868 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.286 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bardsir

Bardsir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bardsir Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 25.152 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7.391 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hurand

Hurand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Hurand Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.658 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.423 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zazeran

Zazeran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Falavarjan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.962 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.003 hō͘ jîn-ke.

                                               

Malayer

Malayer sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 170.237 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 40.750 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khomeyn

Khomeyn sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khomeyn Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 72.882 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 17.399 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mehriz

Mehriz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Mehriz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 34.237 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.954 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ramshir

Ramshir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ramshir Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 25.009 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.604 hō͘ jîn-ke.

                                               

Damaneh

Damaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Faridan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.366 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.156 hō͘ jîn-ke.

                                               

Karkevand

Karkevand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Mobarakeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.058 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.891 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mohammadabad (Isfahan)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Jarqavieh Sofla Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.032 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.093 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kuhbanan

Kuhbanan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kuhbanan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.761 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.623 hō͘ jîn-ke.

                                               

Neka

Neka sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Neka Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 60.991 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11.941 hō͘ jîn-ke.

                                               

Absard

Absard sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Damavand Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.648 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.438 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khondab

Khondab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khondab Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.810 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.787 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baharestan (Isfahan)

Baharestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 79.023 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.769 hō͘ jîn-ke.

                                               

Soltanabad (Razavi Khorasan)

Soltanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.932 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.232 hō͘ jîn-ke.

                                               

Arsanjan

Arsanjan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Arsanjan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 17.706 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.397 hō͘ jîn-ke.

                                               

Siahkal

Siahkal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 19.924 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.343 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nurabad (Lorestan)

Nurabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 65.547 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.232 hō͘ jîn-ke.

                                               

Firuzeh

Firuzeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Firuzeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.884 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.288 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nashtifan

Nashtifan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.176 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.485 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khorramabad (Mazandaran)

Khorramabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Tonekabon Kūn Khorramabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 11.542 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.784 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mirabad (Sai Azerbaijan)

Mirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Sardasht Kūn Vazineh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.000 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 820 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sufian

Sufian sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Sufiyan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.963 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.427 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sorkheh

Sorkheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Sorkheh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.951 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.686 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jowzdan

Jowzdan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Najafabad Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.998 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.561 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shadegan

Shadegan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shadegan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 48.642 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8.600 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mahallat

Mahallat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 43.245 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 35.319 hō͘ jîn-ke.

                                               

Surmaq

Surmaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.050 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 917 hō͘ jîn-ke.

                                               

Javanrud

Javanrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Javanrud Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 54.354 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9.591 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zibashahr

Zibashahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Mobarakeh Kūn Garkan-e Jonubi Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.200 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.466 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hosseinabad

Hosseinabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shush Kūn Shavur Koān Shavur Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.833 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.294 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sefid Sang

Sefid Sang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Fariman Kūn Qalandarabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zangiabad

Zangiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.568 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.598 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pir Bakran

Pir Bakran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Falavarjan Kūn Pir Bakran Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.469 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.934 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dezhkord

Dezhkord sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Eqlid Kūn Sedeh Koān Dezhkord Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.924 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 975 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chahar Borj

Chahar Borj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Miandoab Kūn Marhemetabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.406 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.937 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nurabad (Fars)

Nurabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mamasani Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 117.000 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11.006 hō͘ jîn-ke.

                                               

Varzaqan

Varzaqan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Varzaqan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.348 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 930 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sardrud

Sardrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Tabriz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 29.739 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.903 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →