ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 208                                               

Dehgolan

Dehgolan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Dehgolan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 45.386 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9.920 hō͘ jîn-ke.

                                               

Borujen

Borujen sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Borujen Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 57.071 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.828 hō͘ jîn-ke.

                                               

Safiabad (Khuzestan)

Safiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.879 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.893 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jenah

Jenah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bastak Kūn Jenah Koān Byaban Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.910 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.322 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gandoman

Gandoman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Borujen Kūn Gandoman Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.291 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.388 hō͘ jîn-ke.

                                               

Naghan

Naghan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Naghan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.125 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.210 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bakharz

Bakharz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bakharz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.044 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.661 hō͘ jîn-ke.

                                               

Boshruyeh

Boshruyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Boshruyeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 16.426 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.638 hō͘ jîn-ke.

                                               

Faruj

Faruj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Faruj Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.061 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.639 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baladeh (Fars)

Baladeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Jereh and Baladeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.972 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 856 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khusf

Khusf sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.716 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 929 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hasanabad (Isfahan)

Hasanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Jarqavieh Olya Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.478 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.197 hō͘ jîn-ke.

                                               

Parsabad

Parsabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Parsabad Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 93.387 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 17.638 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sureshjan

Sureshjan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.308 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.604 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zarnaq

Zarnaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Heris Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.343 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.132 hō͘ jîn-ke.

                                               

Vayqan

Vayqan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.678 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.273 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bonab

Bonab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Bonab Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 85.274 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 19.922 hō͘ jîn-ke.

                                               

Heris

Heris sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Heris Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.515 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.359 hō͘ jîn-ke.

                                               

Koshksaray

Koshksaray sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Marand Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.060 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.858 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sarab (Tang Azerbaijan)

Sarab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Sarab Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 45.031 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11.045 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kaleybar

Kaleybar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Kaleybar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.324 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.397 hō͘ jîn-ke.

                                               

Asadiyeh

Asadiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Darmian Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.460 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 969 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bafruiyeh

Bafruiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Meybod Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.939 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.578 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kariz (Razavi Khorasan)

Kariz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Taybad Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 11.102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.988 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rud Ab

Rud Ab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Rud Ab Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.028 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 883 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ruydar

Ruydar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Khamir Kūn Ruydar Koān Bondar Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.558 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.236 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ramhormoz

Ramhormoz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ramhormoz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 74.285 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.966 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kolvanaq

Kolvanaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Heris Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.465 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.456 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nehbandan

Nehbandan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Nehbandan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 18.304 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.817 hō͘ jîn-ke.

                                               

Soltaniyeh

Soltaniyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Abhar Kūn Soltaniyeh Koān Sonbolabad Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2033 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.638 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.649 hō͘ jîn-ke.

                                               

Salman Shahr

Salman Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Abbasabad Kūn Salman Shahr Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.656 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.605 hō͘ jîn-ke.

                                               

Konartakhteh

Konartakhteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Kamaraj and Konartakhteh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.081 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.477 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tankaman

Tankaman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tankaman Koān Tankaman Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.654 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.226 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tonekabon

Tonekabon تنكابن) sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Tonekabon Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 55.434 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13.087 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shabestar

Shabestar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 22.181 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.824 hō͘ jîn-ke.

                                               

Boldaji

Boldaji sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Borujen Kūn Boldaji Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 11.980 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.598 hō͘ jîn-ke.

                                               

Firuraq

Firuraq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Khoy Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.190 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.048 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rostamabad (Gilan)

Rostamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.746 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.234 hō͘ jîn-ke.

                                               

Miandoab

Miandoab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Miandoab Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 134.425 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 38.704 hō͘ jîn-ke.

                                               

Galleh Dar

Galleh Dar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mohr Kūn Galleh Dar Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.448 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.995 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hashtrud

Hashtrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Hashtrud Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 20.572 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.493 hō͘ jîn-ke.

                                               

Poldasht

Poldasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Poldasht Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 11.472 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.377 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dowlatabad (Isfahan)

Dowlatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Borkhar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 40.945 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8.661 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sarayan

Sarayan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Sarayan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.795 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.933 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jaleq

Jaleq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Saravan Kūn Jaleq Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 18.098 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.594 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ayask

Ayask sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Sarayan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.143 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.639 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aligudarz

Aligudarz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 89.268 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 18.115 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sardasht (Sai Azerbaijan)

Sardasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Sardasht Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 68.165 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8.224 hō͘ jîn-ke.

                                               

Oshnavieh

Oshnavieh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Oshnavieh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 39.801 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.000 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abgarm

Abgarm sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Abgarm Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.336 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.345 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →