ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 209                                               

Ardak

Ardak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Dashtabi Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.043 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.262 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shal

Shal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Shal Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 15.290 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.348 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mahmudabad (Sai Azerbaijan)

Mahmudabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Shahin Dezh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.866 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.507 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dobiran

Dobiran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.809 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dust Mohammad

Dust Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.621 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.328 hō͘ jîn-ke.

                                               

Seydun

Seydun sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Seydun Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.650 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 962 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mamulan

Mamulan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Mamulan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.656 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.725 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shandiz

Shandiz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Shandiz Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.987 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.706 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dehaj

Dehaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Dehaj Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.045 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.600 hō͘ jîn-ke.

                                               

Torqabeh

Torqabeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Torqabeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 20.998 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.668 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khusheh Mehr

Khusheh Mehr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Kūn Benajuy-ye Sharqi Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.633 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 882 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mansuriyeh (Khuzestan)

Mansuriyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Behbahan Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.441 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.149 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khoshkrud (Markazi)

Khoshkrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Zarandieh Kūn Tiong-iong Koān Khoshkrud Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.246 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.249 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sefiddasht

Sefiddasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Borujen Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.471 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.333 hō͘ jîn-ke.

                                               

Golmakan (Razavi Khorasan)

Golmakan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Golbahar Koān Golmakan Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.373 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.620 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bampur

Bampur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Bampur Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.217 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.664 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shalamzar

Shalamzar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.899 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.671 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dowlatabad (Razavi Khorasan)

Dowlatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Zaveh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.329 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.334 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zaboli

Zaboli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Mehrestan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.245 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.560 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bafq

Bafq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Bafq Kūn Tiong-iong Koān Bafruiyeh Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 45.453 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7.919 hō͘ jîn-ke.

                                               

Harsin

Harsin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Harsin Kūn Tiong-iong Koān Laks Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 44.146 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.001 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gahvareh

Gahvareh -گهواره sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Dalahu Kūn Gahvareh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.050 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.147 hō͘ jîn-ke.

                                               

Enaj

Enaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khondab Kūn Qareh Chay Koān Enaj Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.464 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.400 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rudan

Rudan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Tiong-iong Koān Rudbar Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 36.121 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.302 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zehak

Zehak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zehak Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.357 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.297 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jask

Jask sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Jask Kūn Tiong-iong Koān Fin Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 16.860 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.406 hō͘ jîn-ke.

                                               

Javersiyan

Javersiyan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khondab Kūn Qareh Chay Koān Javersiyan Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.993 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.275 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mazraeh (Golestan)

Mazraeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aliabad Kūn Tiong-iong Koān Katul Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.009 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.085 hō͘ jîn-ke.

                                               

Taqanak

Taqanak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.170 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.433 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bastak

Bastak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bastak Kūn Tiong-iong Koān Ruydar Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.959 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.765 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hafshejan

Hafshejan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 21.352 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.655 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ardal

Ardal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Ardal Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.113 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.767 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gowdin

Gowdin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kangavar Kūn Tiong-iong Koān Gowdin Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.629 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 867 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lordegan

Lordegan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 40.528 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.459 hō͘ jîn-ke.

                                               

Teymurlu (Azarshahr)

Teymurlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Azarshahr Kūn Gugan Koān Teymurlu Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.375 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.460 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gahru

Gahru sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.263 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.464 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sheshdeh

Sheshdeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Sheshdeh and Qarah Bulaq Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.960 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.283 hō͘ jîn-ke.

                                               

Titkanlu

Titkanlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Faruj Kūn Khabushan Koān Titkanlu Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.835 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 950 hō͘ jîn-ke.

                                               

Farsan

Farsan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 30.504 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8.400 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khorramdarreh

Khorramdarreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Khorramdarreh Kūn Tiong-iong Koān Taham Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2025 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 55.368 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.562 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajjiabad (Fars)

Hajjiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 21.675 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.195 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khezerlu

Khezerlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ajab Shir Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.746 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.078 hō͘ jîn-ke.

                                               

Basht

Basht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Basht Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.764 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.022 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ziarat (Pak Khorasan)

Ziarat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Shirvan Kūn Tiong-iong Koān Ziarat Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.179 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.013 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zarrin Shahr

Zarrin Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Lenjan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 55.817 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 15.154 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pareh Sar

Pareh Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rezvanshahr Kūn Pareh Sar Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.016 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.027 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bar (Razavi Khorasan)

Bar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Firuzeh Kūn Tiong-iong Koān Firuzeh Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.765 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 968 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Aghaj

Qarah Aghaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 936 hō͘ jîn-ke.

                                               

Malekan

Malekan ملكان) sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Malekan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 27.431 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.356 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dehdasht

Dehdasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 57.036 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9.628 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →