ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 210                                               

Khoshk-e Bijar

Khoshk-e Bijar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Khoshk-e Bijar Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.245 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.000 hō͘ jîn-ke.

                                               

Landeh

Landeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Landeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.772 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.991 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bandar Khamir

Bandar Khamir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Khamir Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 15.320 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.441 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zayandeh Rud

Zayandeh Rud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Lenjan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.463 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.715 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bagh-e Bahadoran

Bagh-e Bahadoran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Lenjan Kūn Bagh-e Bahadoran Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.279 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.432 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baharan Shahr

Baharan Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Falavarjan Kūn Pir Bakran Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 11.284 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.911 hō͘ jîn-ke.

                                               

Barf Anbar

Barf Anbar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Fereydunshahr Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.382 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.257 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ferunabad

Ferunabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pakdasht Kūn Tiong-iong Koān Ferunabad Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 21.682 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.027 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad-e Mostowfi

Ahmadabad-e Mostowfi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Eslamshahr Kūn Ahmadabad-e Mostowfi Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 14.077 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.781 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tazeh Shahr

Tazeh Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Salmas Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.629 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.783 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abadeh Tashk

Abadeh Tashk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Neyriz Kūn Abadeh Tashk Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.379 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.614 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saadat Shahr

Saadat Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Pasargad Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 17.131 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8.813 hō͘ jîn-ke.

                                               

Takab

Takab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Takab Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 49.677 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.078 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jowzam

Jowzam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.436 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.495 hō͘ jîn-ke.

                                               

Karzin

Karzin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Qir kap Karzin Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.841 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.651 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khursand

Khursand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.252 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.663 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nasrabad (Razavi Khorasan)

Nasrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Nasrabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.460 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.599 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bayg

Bayg sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Bayg Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.545 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.106 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qir

Qir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Qir kap Karzin Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 20.010 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.722 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kadkan

Kadkan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Kadkan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.719 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 840 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tazehabad

Tazehabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Salas-e Babajani Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 14.701 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.661 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bileh Savar

Bileh Savar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 16.188 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.251 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahr-e Pir

Shahr-e Pir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Izadkhvast Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.927 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.549 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Ganj

Qaleh Ganj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Qaleh Ganj Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.169 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.638 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ajab Shir

Ajab Shir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ajab Shir Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 33.606 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.767 hō͘ jîn-ke.

                                               

Robat Karim

Robat Karim sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Robat Karim Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 105.393 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 16.675 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahin Dezh

Shahin Dezh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Shahin Dezh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 43.131 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8.671 hō͘ jîn-ke.

                                               

Meymeh

Meymeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahin Shahr kap Meymeh Kūn Meymeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.651 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.790 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nushabad

Nushabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Aran va Bidgol Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 11.838 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.859 hō͘ jîn-ke.

                                               

Salehabad (Razavi Khorasan)

Salehabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Salehabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.625 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.877 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khatunabad

Khatunabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.471 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 900 hō͘ jîn-ke.

                                               

Now Kandeh

Now Kandeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Now Kandeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.650 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.058 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kaj (Chaharmahal kap Bakhtiari)

Kaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Ardal Kūn Tiong-iong Koān Poshtkuh Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.227 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 800 hō͘ jîn-ke.

                                               

Talkh Ab (Markazi)

Talkh Ab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Farahan Kūn Khenejin Koān Talkh Ab Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.681 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.162 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sisakht

Sisakht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Dana Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.855 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.528 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mah Neshan

Mah Neshan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Mahneshan Kūn Tiong-iong Koān Khararud Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2026 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.487 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lasht-e Nesha

Lasht-e Nesha sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Lasht-e Nesha Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.539 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.270 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ab Bar

Ab Bar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Tarom Kūn Tiong-iong Koān Soltaniyeh Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.091 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.358 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad-e Katul

Aliabad-e Katul sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aliabad Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 52.838 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11.676 hō͘ jîn-ke.

                                               

Karafs

Karafs sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Razan Kūn Qorveh-e Darjazin Koān Darjazin-e Olya Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.041 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 951 hō͘ jîn-ke.

                                               

Emad Deh

Emad Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray-ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.235 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.523 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajjiabad (Hormozgan)

Hajjiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Tiong-iong Koān Tiab Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 28.977 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.719 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sojas

Sojas sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Khodabandeh Kūn Sojas Rud Koān Qareh Poshtelu-e Pain Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2032 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.037 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.345 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Qazi (Hormozgan)

Qaleh Qazi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Qaleh Qazi Koān Isin Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.286 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.000 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gurab Zarmikh

Gurab Zarmikh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Mirza Kuchek Janghli Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.840 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.097 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nik Shahr

Nik Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Nik Shahr Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 17.732 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.365 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bandar Lengeh

Bandar Lengeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Lengeh Kūn Tiong-iong Koān Behdasht Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 30.435 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.589 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mobarakabad (Qir kap Karzin)

Mobarakabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Qir kap Karzin Kūn Tiong-iong Koān Mobarakabad Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.707 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 880 hō͘ jîn-ke.

                                               

Suran (Sistan kap Baluchestan)

Suran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Sib and Suran Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.580 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.886 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahr-e Babak

Shahr-e Babak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 51.620 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.401 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →