ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 211                                               

Qasr-e Shirin

Qasr-e Shirin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Qasr-e Shirin Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 18.473 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.893 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pol-e Dokhtar

Pol-e Dokhtar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 26.352 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.131 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Tall

Qaleh Tall sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.698 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.704 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gonbad-e Kavus

Gonbad-e Kavus sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gonbad-e Kavus Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 151.910 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30.710 hō͘ jîn-ke.

                                               

Astaneh-ye Ashrafiyeh

Astaneh-ye Ashrafiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astaneh-ye Ashrafiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 44.941 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.558 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eslamabad-e Gharb

Eslamabad-e Gharb sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Eslamabad-e Gharb Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 90.559 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20.956 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sarpol-e Zahab

Sarpol-e Zahab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sarpol-e Zahab Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 45.481 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū hō͘ jîn-ke.

                                               

Bandar-e Gaz

Bandar-e Gaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 20.742 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.679 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gujan

Gujan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong-iong Koān Mizdej-e Olya Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2015 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.179 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.289 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hasht Bandi

Hasht Bandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Tukahur Koān Mehran Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.718 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13.345 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bandar-e Emam Khomeyni

Bandar-e Emam Khomeyni sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Mahshahr Kūn Bandar-e Emam Khomeyni Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 78.353 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14.681 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sain Qaleh

Sain Qaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Abhar Kūn Tiong-iong Koān Qareh Poshtelu-e Pain Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2030 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.989 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.896 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tazian-e Pain

Tazian-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Tiong-iong Koān Fin Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.263 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.446 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qasr-e Qand

Qasr-e Qand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Qasr-e Qand Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 11.605 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.586 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aran o Bidgol

Aran o Bidgol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Aran va Bidgol Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 65.404 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 15.556 hō͘ jîn-ke.

                                               

Buin va Miandasht

Buin va Miandasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Buin va Miandasht Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.889 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.537 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gorgab (Isfahan)

Gorgab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahin Shahr kap Meymeh Kūn Tiong-iong Koān Borkhar-e Gharbi Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.690 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.252 hō͘ jîn-ke.

                                               

Safiabad (Pak Khorasan)

Safiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Esfarayen Kūn" Bam kap Safiabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.427 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 885 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dogonbadan

Dogonbadan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Gachsaran Kūn" Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 96.728 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 18.264 hō͘ jîn-ke.

                                               

Behshahr

{{Infobox Iranian villages | name = Behshahr | native_name = Pang-bô͘:Nq Behshahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Behshahr Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 94.702 ê lâng tòa, ...

                                               

Gerash

{{Infobox Iranian villages | name = Gerash | native_name = گراش Gerash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Gerash Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 34.469 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.2 ...

                                               

Ramsar (Mazandaran)

{{Infobox Iranian villages | name = Ramsar | native_name = Pho-su-gí: رامسر ‎‎ Ramsar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Ramsar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 35.997 ê lâng tò ...

                                               

Sin-tek-chhī Chhī-tiúⁿ

                                               

Sin-tek-chhī Gī-hōe

                                               

Ko-hiông-chhī Chhī-tiúⁿ

                                               

Sin-chng Kok-bîn Ūn-tōng Tiong-sim

                                               

Sam-tiông Kok-bîn Ūn-tōng Tiong-sim

                                               

Thô͘-siâⁿ Kok-bîn Ūn-tōng Tiong-sim

                                               

Lô͘-chiu Kok-bîn Ūn-tōng Tiong-sim

                                               

Pang-kiô Kok-bîn Ūn-tōng Tiong-sim

                                               

Se̍k-chí Kok-bîn Ūn-tōng Tiong-sim

                                               

Sam-eng Kok-bîn Ūn-tōng Tiong-sim

                                               

Tâi-lâm-chhī Chhī-tiúⁿ

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Lâm-mn̂g Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Lâm-mn̂g Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Lâm-mn̂g Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Lâm-ô͘ Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Lâm-ô͘ Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Lâm-ô͘ Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu ê ko-tiong.

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Io̍k-sêng Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Io̍k-sêng Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Io̍k-sêng Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Lâm-káng-khu ê ko-tiong.

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Sêng-chèng Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Sêng-chèng Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Sêng-chèng Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Lâm-káng-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Pak-tâu Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Pak-tâu Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Pak-tâu Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Tiong-lūn Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Tiong-lūn Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Tiong-lūn Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Siông-san-khu ê ko-tiong.

                                               

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Thài-pak Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Thài-pak Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Thài-pak Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu ê ko-tiong.

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Thian-bú Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Thian-bú Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Thian-bú Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Sū-lîm Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Sū-lîm Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Sū-lîm Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Tun-hoà Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Tun-hoà Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Tun-hoà Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Siông-san-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Chio̍h-pâi Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Chio̍h-pâi Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Chio̍h-pâi Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Tāi-tông Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Tāi-tông Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Chhī-li̍p Tāi-tông, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu ê ko-tiong.

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Se-siông Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Se-siông Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Se-siông Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Siông-san-khu ê ko-tiong.

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Hô-pêng Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Hô-pêng Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Hô-pêng Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu ê ko-tiong.

                                               

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Bî-koh Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Bî-koh Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Bî-koh, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu ê su-li̍p tiong-ha̍k.

                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Êng-kiô Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Êng-kiô Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Êng-kiô Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

                                               

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Tāi-tông Ko-kip Tiong-ha̍k

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →