ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 215                                               

Sam-kau Tìn-káng Hái-an-kiong

                                               

Jī-lîm Jîn-hô-kiong

                                               

Tiông-hi-mn̂g

Tiông-hi-mn̂g, ì-sù sī sēng-sè heng-liông kong-hui phó͘-chiàu, thó͘-miâ Sió-lâm-mn̂g, sī kó͘-chá Tâi-pak-siâⁿ ê chi̍t ê siâⁿ-mn̂g.

                                               

Tē-it hu-jîn

                                               

Hol

Hol sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Hol. Choân siâⁿ jîn-kháu 4.438 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1858.4 pêng-hong kong-lí.

                                               

Sola

Sola sī Nô͘-ui Rogaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Sola. Choân siâⁿ jîn-kháu 21.446 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 69.53 pêng-hong kong-lí.

                                               

Larvik

Larvik sī Nô͘-ui Vestfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Larvik. Choân siâⁿ jîn-kháu 41.723 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 534.66 pêng-hong kong-lí.

                                               

Åmot

Åmot sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Rena. Choân siâⁿ jîn-kháu 4.329 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1339.87 pêng-hong kong-lí.

                                               

Stavanger

Stavanger sī Nô͘-ui Rogaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Stavanger. Choân siâⁿ jîn-kháu 119.586 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 71.4 pêng-hong kong-lí.

                                               

Sande

Sande sī Nô͘-ui Vestfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Sande. Choân siâⁿ jîn-kháu 7.999 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 178.28 pêng-hong kong-lí.

                                               

Drammen

Drammen sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Drammen. Choân siâⁿ jîn-kháu 60.145 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 137.46 pêng-hong kong-lí.

                                               

Sarpsborg

Sarpsborg sī Nô͘-ui Østfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Sarpsborg. Choân siâⁿ jîn-kháu 51.053 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 405.61 pêng-hong kong-lí.

                                               

Tromsø

Tromsø sī Nô͘-ui Troms Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Tromsø. Choân siâⁿ jîn-kháu 65.286 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 2566.26 pêng-hong kong-lí.

                                               

Bodø

Bodø sī Nô͘-ui Nordland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Bodø. Choân siâⁿ jîn-kháu 46.049 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1392.08 pêng-hong kong-lí.

                                               

Trondheim

Trondheim sī Nô͘-ui Sør-Trøndelag Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Trondheim. Choân siâⁿ jîn-kháu 165.191 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 342.24 pêng-hong kong-lí.

                                               

Arendal

Arendal sī Nô͘-ui Aust-Agder Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Arendal. Choân siâⁿ jîn-kháu 40.701 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 269.86 pêng-hong kong-lí.

                                               

Kristiansand

Kristiansand sī Nô͘-ui Vest-Agder Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Kristiansand. Choân siâⁿ jîn-kháu 78.919 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 276.78 pêng-hong kong-lí.

                                               

Steinkjer

Steinkjer sī Nô͘-ui Nord-Trøndelag Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Steinkjer. Choân siâⁿ jîn-kháu 20.672 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1564.26 pêng-hong kong-lí.

                                               

Leikanger

Leikanger sī Nô͘-ui Sogn og Fjordane Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Hermansverk. Choân siâⁿ jîn-kháu 2.179 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 180.02 pêng-hong kong-lí.

                                               

Aure

Aure sī Nô͘-ui Møre og Romsdal Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Aure. Choân siâⁿ jîn-kháu 3.530 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 644.18 pêng-hong kong-lí.

                                               

Molde

Molde sī Nô͘-ui Møre og Romsdal Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Molde. Choân siâⁿ jîn-kháu 24.294 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 362.6 pêng-hong kong-lí.

                                               

Berg

Berg sī Nô͘-ui Troms Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Skaland. Choân siâⁿ jîn-kháu 937 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 294.02 pêng-hong kong-lí.

                                               

Tinn

Tinn sī Nô͘-ui Telemark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Rjukan. Choân siâⁿ jîn-kháu 6.066 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 2044.94 pêng-hong kong-lí.

                                               

Flakstad

Flakstad sī Nô͘-ui Nordland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Ramberg. Choân siâⁿ jîn-kháu 1.441 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 178.07 pêng-hong kong-lí.

                                               

Lenvik

Lenvik sī Nô͘-ui Troms Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Finnsnes. Choân siâⁿ jîn-kháu 11.160 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 892.51 pêng-hong kong-lí.

                                               

Elverum

Elverum sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Elverum. Choân siâⁿ jîn-kháu 19.465 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1229.32 pêng-hong kong-lí.

                                               

Strand

Strand sī Nô͘-ui Rogaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Jørpeland. Choân siâⁿ jîn-kháu 10.894 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 218.17 pêng-hong kong-lí.

                                               

Lier

Lier sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Lierbyen. Choân siâⁿ jîn-kháu 22.700 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 301.27 pêng-hong kong-lí.

                                               

Sund

Sund sī Nô͘-ui Hordaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Skogsvåg. Choân siâⁿ jîn-kháu 5.795 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 99.69 pêng-hong kong-lí.

                                               

Re

Re sī Nô͘-ui Vestfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Revetal. Choân siâⁿ jîn-kháu 8.443 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 224.6 pêng-hong kong-lí.

                                               

Os

Os sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Os. Choân siâⁿ jîn-kháu 2.047 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1040.45 pêng-hong kong-lí.

                                               

Gran

Gran sī Nô͘-ui Oppland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Jaren. Choân siâⁿ jîn-kháu 13.189 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 758.24 pêng-hong kong-lí.

                                               

Bø sī Nô͘-ui Telemark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Bø. Choân siâⁿ jîn-kháu 5.436 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 263.11 pêng-hong kong-lí.

                                               

Nome

Nome sī Nô͘-ui Telemark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Ulefoss. Choân siâⁿ jîn-kháu 6.601 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 429.67 pêng-hong kong-lí.

                                               

Nes

Nes sī Nô͘-ui Akershus Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Årnes. Choân siâⁿ jîn-kháu 18.510 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 637.34 pêng-hong kong-lí.

                                               

Vang

Vang sī Nô͘-ui Oppland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Vang. Choân siâⁿ jîn-kháu 1.582 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1505.24 pêng-hong kong-lí.

                                               

Grue

Grue sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Kirkenær. Choân siâⁿ jîn-kháu 5.078 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 837.18 pêng-hong kong-lí.

                                               

Lom

Lom sī Nô͘-ui Oppland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Fossbergom. Choân siâⁿ jîn-kháu 2.407 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1968.58 pêng-hong kong-lí.

                                               

Hof

Hof sī Nô͘-ui Vestfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Hof. Choân siâⁿ jîn-kháu 3.066 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 163.13 pêng-hong kong-lí.

                                               

Askim

Askim sī Nô͘-ui Østfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Askim. Choân siâⁿ jîn-kháu 14.472 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 69.14 pêng-hong kong-lí.

                                               

Asker

Asker sī Nô͘-ui Akershus Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Asker. Choân siâⁿ jîn-kháu 52.922 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 100.71 pêng-hong kong-lí.

                                               

Alta

Alta sī Nô͘-ui Finnmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Alta. Choân siâⁿ jîn-kháu 18.272 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 3849.44 pêng-hong kong-lí.

                                               

Ål

Ål sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Ål. Choân siâⁿ jîn-kháu 4.686 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1171.29 pêng-hong kong-lí.

                                               

Fet

Fet sī Nô͘-ui Akershus Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Fetsund. Choân siâⁿ jîn-kháu 9.963 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 176.36 pêng-hong kong-lí.

                                               

Sandnes

Sandnes sī Nô͘-ui Rogaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Sandnes. Choân siâⁿ jîn-kháu 62.037 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 304.54 pêng-hong kong-lí.

                                               

Sel

Sel sī Nô͘-ui Oppland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Otta. Choân siâⁿ jîn-kháu 6.005 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 904.7 pêng-hong kong-lí.

                                               

Marker

Marker sī Nô͘-ui Østfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Ørje. Choân siâⁿ jîn-kháu 3.463 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 412.91 pêng-hong kong-lí.

                                               

Hole

Hole sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Vik. Choân siâⁿ jîn-kháu 5.622 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 197.64 pêng-hong kong-lí.

                                               

Tolga

Tolga sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Tolga. Choân siâⁿ jîn-kháu 1.697 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1122.64 pêng-hong kong-lí.

                                               

Grane

Grane sī Nô͘-ui Nordland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Trofors. Choân siâⁿ jîn-kháu 1.537 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 2008.52 pêng-hong kong-lí.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →