ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 23                                               

Golriz

Golriz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Dargaz Kūn Tiong-iong Koān Takab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 101 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Selakjan (Rudsar)

Selakjan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Tiong-iong Koān Reza Mahalleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 101 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jan Kermanshah)

Jan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Ravansar Kūn Tiong-iong Koān Hasanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 101 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Balutak

Balutak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mamasani Kūn Doshman Ziari Koān Doshman Ziari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 393 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cheshmeh Sabz

Cheshmeh Sabz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Baft Kūn Tiong-iong Koān Gughar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 353 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Guranabad

Guranabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Sumay-ye Beradust Koān Beradust Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 101 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 17 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cheshmeh Pahn (Hamadan)

Cheshmeh Pahn sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Tork-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 101 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kali Kali

Kali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Sirvan Kūn Karezan Koān Karezan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 524 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Emam (Zanjan)

Emam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Tiong-iong Koān Zarrineh Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 525 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rud Sar (Rezvanshahr)

Rud Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rezvanshahr Kūn Tiong-iong Koān Gil Dulab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 311 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gusheh (Markazi)

Gusheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khomeyn Kūn Tiong-iong Koān Rostaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 398 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sendan

Sendan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Sarab Kūn Tiong-iong Koān Aghmiyun Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 389 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bondar (Minab)

Bondar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Senderk Koān Mehran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 449 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lilas

Lilas sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Khezel Koān Solgi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 358 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baqerabad (Isfahan)

Baqerabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Bon Rud Koān Gavkhuni Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 408 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bal Rud

Bal Rud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Boyer-Ahmad Kūn Margown Koān Zilayi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 452 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sang-e Sefid (Markazi)

Sang-e Sefid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Zalian Koān Nahr-e Mian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 431 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Aghaj (Meshgin Shahr)

Qarah Aghaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Moradlu Koān Yaft Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 586 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ojaq Kandi (Khoda Afarin)

Ojaq Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Khoda Afarin Kūn Tiong-iong Koān Bastamlu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 513 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khiaban

Khiaban sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Taybad Kūn Miyan Velayat Koān Dasht-e Taybad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 395 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pir Baba Ali

Pir Baba Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Qorveh Kūn Tiong-iong Koān Panjeh Ali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 480 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 101 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sannikovo

Sannikovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Pervomaysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 2720 ê lâng tòa. Hia ū 101 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Tarnowo Podgórne Kong-siā

                                               

Barnag

                                               

Petersburg (Texas)

                                               

Carville-Pot-de-Fer

Tī Carville-Pot-de-Fer ê sì-ûi ū Anvéville, Harcanville, Héricourt-en-Caux, Oherville, Robertot, Routes, kap Veauville-lès-Quelles téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Buffalo Springs (Texas)

                                               

Hayes Center (Nebraska)

                                               

Colby (Kansas)

                                               

Tribune (Kansas)

                                               

Castillon-en-Auge

Tī Castillon-en-Auge ê sì-ûi ū Boissey, Coupesarte, Sainte-Marguerite-de-Viette, Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, kap Vieux-Pont-en-Auge téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Villebois-Lavalette

Tī Villebois-Lavalette ê sì-ûi ū Blanzaguet-Saint-Cybard, Gardes-le-Pontaroux, Gurat, Magnac-Lavalette-Villars, kap Ronsenac téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Grigorovo

Grigorovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Alexandrovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 102 ê lâng tòa.

                                               

Mykoliškės

Mykoliškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Rukainiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 102 ê lâng tòa.

                                               

Alsiai

Alsiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Joniškis Koān Skaistgiris Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 102 ê lâng tòa.

                                               

Akstinai

Akstinai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Raseiniai Koān Pagojukai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 102 ê lâng tòa.

                                               

Ryzhkovo

Ryzhkovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Beryozovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 102 ê lâng tòa.

                                               

Kavalčiukai

Kavalčiukai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Simnas Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 102 ê lâng tòa.

                                               

Shah Qoli (Lorestan)

Shah Qoli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Zagheh Koān Zagheh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qazi-ye Sofla

Qazi-ye Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Bojnord Kūn Garmkhan Koān Garmkhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 21 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pain Rostam

Pain Rostam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Qaem Shahr Kūn Tiong-iong Koān Balatajan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Esmaeelabad (Zahedan)

Esmaeelabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Tiong-iong Koān Cheshmeh Ziarat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dowlatabad (Larestan)

Dowlatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Tiong-iong Koān Darz and Sayeban Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 21 hō͘ jîn-ke.

                                               

Talkhab-e Sofla

Talkhab-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān Poshtkuh-e Rostam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 21 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eslamabad (1)

Eslamabad) sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Manujan Kūn Tiong-iong Koān Qaleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kanespi (Beradust)

Kanespi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Sumay-ye Beradust Koān Beradust Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 15 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gavdaneh

Gavdaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Manj Koān Manj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 21 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pineda de la Sierra

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Ibeas de Juarros, Villasur de Herreros, Rábanos, Valmala, Santa Cruz del Valle Urbión, Barbadillo de Herreros, Riocavado de la Sierra, San Millán de Lara, Tinieblas de la Sierra, Villamiel de la Sierra.

                                               

Shahrak-e Badr

Shahrak-e Badr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Dehloran Kūn Musian Koān Dasht-e Abbas Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 17 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darreh Sari

Darreh Sari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Buin va Miandasht Kūn Tiong-iong Koān Karchambu-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 22 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →