ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24                                               

Aliabad (Sarbisheh)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Sarbisheh Kūn Tiong-iong Koān Momenabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 400 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajjiabad (Zarandieh)

Hajjiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Tiong-iong Koān Kuhsar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 412 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lar (Tang Azerbaijan)

Lar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Sufian Koān Rudqat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 530 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Musaabad-e Sofla

Musaabad-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Rumeshkhan Kūn Suri Koān Rumiani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 492 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ishgah (Lahijan)

Ishgah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Lahijan Kūn Tiong-iong Koān Baz Kia Gurab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 373 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Soltanabad (Alborz)

Soltanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Savojbolagh Kūn Chaharbagh Koān Chahardangeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 431 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qazi (Garmkhan)

Qazi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Bojnord Kūn Garmkhan Koān Garmkhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 443 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darzab (Iran)

Darzab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bajestan Kūn Tiong-iong Koān Bajestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 347 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lajran

Lajran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Garmsar Kūn Tiong-iong Koān Lajran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 382 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khoshk Rud (Gilan)

Khoshk Rud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Lasht-e Nesha Koān Jirhandeh-ye Lasht-e Nesha Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 339 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khalafabad (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Khalafabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Boyer-Ahmad Kūn Tiong-iong Koān Sarrud-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 538 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Khan (Sai Azerbaijan)

Qarah Khan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Mahabad Kūn Tiong-iong Koān Mokriyan-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 637 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Now Kola (Qaem Shahr)

Now Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Qaem Shahr Kūn Tiong-iong Koān Balatajan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 427 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 102 hō͘ jîn-ke.

                                               

Quemigny-sur-Seine

Tī Quemigny-sur-Seine ê sì-ûi ū Meulson, Baigneux-les-Juifs, Aignay-le-Duc, Ampilly-les-Bordes, Beaunotte, Bellenod-sur-Seine, Duesme, kap Magny-Lambert téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Soussey-sur-Brionne

Tī Soussey-sur-Brionne ê sì-ûi ū Beurizot, Martrois, Boussey, Éguilly, Gissey-le-Vieil, Grosbois-en-Montagne, kap Uncey-le-Franc téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Julien-lès-Montbéliard

Tī Saint-Julien-lès-Montbéliard ê sì-ûi ū Raynans, Arcey, Dung, Échenans, Issans, Présentevillers, kap Sainte-Marie téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Naujoji (Zujūnai)

Naujoji sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Zujūnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Vémars

Tī Vémars ê sì-ûi ū Saint-Witz, Plailly, Mauregard, Moussy-le-Neuf, Chennevières-lès-Louvres, Épiais-lès-Louvres, kap Villeron téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Varois-et-Chaignot

Tī Varois-et-Chaignot ê sì-ûi ū Saint-Julien, Quetigny, Couternon, Bretigny, Orgeux, Ruffey-lès-Echirey, kap Saint-Apollinaire téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Jean-du-Cardonnay

Tī Saint-Jean-du-Cardonnay ê sì-ûi ū Le Houlme, Malaunay, Maromme, Notre-Dame-de-Bondeville, Pissy-Pôville, Roumare, kap La Vaupalière téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Waltenheim-sur-Zorn

Tī Waltenheim-sur-Zorn ê sì-ûi ū Wingersheim, Hohfrankenheim, Mommenheim, Mutzenhouse, Schwindratzheim, kap Wingersheim-les-Quatre-Bans téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Dalakhay

Dalakhay sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Buryatia Kiōng-hô-kok Zakamensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 427 ê lâng tòa. Hia ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Trakai (Ignalina)

Trakai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Ignalina Koān Kazitiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

                                               

Košiai

Košiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Šilalė Koān Bijotai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 103 ê lâng tòa.

                                               

Dambrava

Dambrava sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Prienai Koān Išlaužo Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 103 ê lâng tòa.

                                               

Buckūnai

Buckūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Lazdijai Koān Seiriai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 103 ê lâng tòa.

                                               

Bendrės

Bendrės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Miroslav Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 103 ê lâng tòa.

                                               

Pyanda

Pyanda sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Arkhangelsk Chiu Vinogradovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 103 ê lâng tòa.

                                               

Seyfabad (Jiroft)

Seyfabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Jiroft Kūn Sarduiyeh Koān Gevar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sukhteh

Sukhteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Chelo Koān Chelo Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abjaz (Lali)

Abjaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Lali Kūn Tiong-iong Koān Sadat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 18 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chal-e Balutak

Chal-e Balutak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Abezhdan Koān Kushk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 18 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hesari

Hesari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Esfarayen Kūn Tiong-iong Koān Ruin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Salehabad (Shahrud)

Salehabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Shahrud Kūn Tiong-iong Koān Dehmolla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajjiabad (Mahallat)

Hajjiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khondab Kūn Tiong-iong Koān Khondab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darbid-e Sofla

Darbid-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Selseleh Kūn Firuzabad Koān Qalayi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shur Tang

Shur Tang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Izeh Kūn Tiong-iong Koān Holayjan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 19 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nokhowd Darreh

Nokhowd Darreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Takab Kūn Tiong-iong Koān Karaftu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 19 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadvand (Lorestan)

Ahmadvand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Mirbag-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bid Karz

Bid Karz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mamasani Kūn Mahvarmilani Koān Mishan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 463 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dehuyeh (Estahban)

Dehuyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Estahban Kūn Tiong-iong Koān Ij Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 462 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalateh-ye Rahman

Kalateh-ye Rahman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Fariman Kūn Qalandarabad Koān Qalandarabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dash Bolagh (Zanjan)

Dash Bolagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Qareh Poshtelu Koān Zanjanrud-e Bala Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mard-e Khoda

Mard-e Khoda sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Dana Kūn Kabgian Koān Kabgian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20 hō͘ jîn-ke.

                                               

Firuzabad-e Bala

Firuzabad-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Meyami Kūn Tiong-iong Koān Forumad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 103 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 31 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rafiabad (Kerman)

Rafiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Narmashir Kūn Rud Ab Koān Rud Ab-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 413 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qandi

Qandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Seydun Koān Seydun-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 498 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kandovan (Meyaneh)

Kandovan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Meyaneh Kūn Kandovan Koān Kandovan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 424 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gach

Gach sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Sheshtomad Koān Beyhaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 294 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Posht Sara

Posht Sara sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Shaft Kūn Tiong-iong Koān Jirdeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 411 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →