ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 25                                               

Rumeh

Rumeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Nehbandan Kūn Tiong-iong Koān Meyghan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 341 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaranqu

Qaranqu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Chaldoran Kūn Tiong-iong Koān Baba Jik Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 538 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Layen

Layen sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Kamyaran Kūn Muchesh Koān Sursur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 420 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Namak Rudbar

Namak Rudbar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Tiong-iong Koān Malfejan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 384 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Yasavol (Markazi)

Yasavol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Komijan Kūn Tiong-iong Koān Esfandan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 386 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Amirabad (Kamyaran)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Kamyaran Kūn Muchesh Koān Amirabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 398 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gerdeh (Ardabil)

Gerdeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Namin Kūn Tiong-iong Koān Gerdeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 379 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Taqiabad (Khusf)

Taqiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Jolgeh-e Mazhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 325 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalayeh (Rudbar-e Alamut)

Kalayeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Rudbar-e Alamut Koān Alamut-e Pain Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 269 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Alan-e Sofla

Alan-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Gol Tappeh Koān Gol Tappeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 497 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pol-e Now

Pol-e Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Khorramshahr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 488 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cheshmeh Sefid (Dalahu)

Cheshmeh Sefid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Dalahu Kūn Tiong-iong Koān Howmeh-ye Kerend Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 432 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zamkan-e Olya

Zamkan-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Salas-e Babajani Kūn Tiong-iong Koān Zamkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 561 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 103 hō͘ jîn-ke.

                                               

Piła

                                               

Nouvion-le-Vineux

Tī Nouvion-le-Vineux ê sì-ûi ū Chevregny, Chivy-lès-Étouvelles, Étouvelles, Laval-en-Laonnois, Lierval, kap Presles-et-Thierny téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

La Neuville-en-Beine

Tī La Neuville-en-Beine ê sì-ûi ū Annois, Beaumont-en-Beine, Cugny, Flavy-le-Martel, Ugny-le-Gay, kap Villequier-Aumont téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Kimball (Nebraska)

                                               

Čedasai

Čedasai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Rokiškis Koān Rokiškis Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 196 ê lâng tòa.

                                               

Auberville-la-Manuel

Tī Auberville-la-Manuel ê sì-ûi ū Veulettes-sur-Mer, Malleville-les-Grès, Saint-Martin-aux-Buneaux, kap Butot-Vénesville téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Tsakir

Tsakir sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Buryatia Kiōng-hô-kok Zakamensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 846 ê lâng tòa. Hia ū 17 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Châtillon-la-Palud

Tī Châtillon-la-Palud ê sì-ûi ū Chalamont, Crans, Saint-Maurice-de-Rémens, Villette-sur-Ain, kap Villieu-Loyes-Mollon téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Alytus (kaimas)

Alytus sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Alovė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 429 ê lâng tòa.

                                               

Žiūrai

Žiūrai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Molėtai Koān Luokesos Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 104 ê lâng tòa.

                                               

Ližiai

Ližiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Klaipėda Koān Endriejavas Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 104 ê lâng tòa.

                                               

Darreh Bid (Kuhrang)

Darreh Bid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Zarrin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 104 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 18 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad (Selseleh)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Selseleh Kūn Tiong-iong Koān Doab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 104 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jafarabad (Behabad)

Jafarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Behabad Kūn Tiong-iong Koān Sabzdasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 104 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 31 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zagheh-ye Akbarabad

Zagheh-ye Akbarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Sarband Koān Malmir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 104 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chiabaleh

Chiabaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tiong-iong Koān Kuhdasht-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 104 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 18 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dashbolagh (Ahar)

Dashbolagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Tiong-iong Koān Vargahan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 104 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ezzatabad (Gilan)

Ezzatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Rahimabad Koān Eshkevar-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 104 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kushkari

Kushkari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Dalahu Kūn Tiong-iong Koān Ban Zardeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 507 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh-e Qasem

Deh-e Qasem sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Tiong-iong Koān Baladarband Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 104 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah-e Bagh (Qaleh Ganj)

Chah-e Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Qaleh Ganj Kūn Tiong-iong Koān Qaleh Ganj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 515 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qazi Mahalleh (Gilan)

Qazi Mahalleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Kelachay Koān Machian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 331 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mahmudabad (Kermanshah)

Mahmudabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Tiong-iong Koān Miyan Darband Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 416 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jazmeh

Jazmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Abyek Kūn Tiong-iong Koān Kuhpayeh-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 379 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kazemabad (Zeydabad)

Kazemabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Zeydabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 412 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tappeh (Germi)

Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Germi Kūn Tiong-iong Koān Ani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 459 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Vari

Qaleh Vari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sarpol-e Zahab Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Zahab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 569 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hesar (Takestan)

Hesar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Ziaabad Koān Dodangeh-ye Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 388 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bijar Bagh

Bijar Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Lahijan Kūn Tiong-iong Koān Layl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 336 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Arabshah (Takab)

Arabshah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Takab Kūn Tiong-iong Koān Ansar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 538 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dowlatabad (Ravansar)

Dowlatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Ravansar Kūn Tiong-iong Koān Dowlatabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 398 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Arteh

Arteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Bazoft Koān Bazoft Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 641 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pa Rudbar

Pa Rudbar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Amarlu Koān Jirandeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 427 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajji Qareh

Hajji Qareh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong-iong Koān Gorganbuy Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 549 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shah Kola

Shah Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Dabudasht Koān Dabuy-ye Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 401 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Aqa

Qaleh Aqa sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Lenjan Kūn Bagh-e Bahadoran Koān Zirkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 370 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Seyf-e Sofla

Seyf-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Marivan Kūn Khav kap Mirabad Koān Khav kap Mirabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 547 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →