ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26                                               

Rud-e Hasan-e Olya

Rud-e Hasan-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Tiong-iong Koān Shaban Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 389 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ani-ye Sofla

Ani-ye Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Germi Kūn Tiong-iong Koān Ani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 550 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gasht-e Gurab

Gasht-e Gurab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Fuman Kūn Tiong-iong Koān Gasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 386 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 104 hō͘ jîn-ke.

                                               

Wisła

                                               

Presidio (Texas)

                                               

Lignières-en-Vimeu

                                               

Saint-Léger-Triey

Tī Saint-Léger-Triey ê sì-ûi ū Marandeuil, Lamarche-sur-Saône, Cirey-lès-Pontailler, Drambon, Étevaux, kap Pontailler-sur-Saône téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Van Horn (Texas)

                                               

Rouy-le-Petit

                                               

Labalme

                                               

La Neuville-Saint-Pierre

                                               

Vauchelles-les-Quesnoy

Tī Vauchelles-les-Quesnoy ê sì-ûi ū Abbeville, Bellancourt, Caours, Épagne-Épagnette, Neufmoulin, kap Saint-Riquier téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Parfouru-sur-Odon

Tī Parfouru-sur-Odon ê sì-ûi ū Épinay-sur-Odon, Noyers-Bocage, Tournay-sur-Odon, Villers-Bocage, Villy-Bocage, kap Noyers-Missy téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Thoiry (Ain)

                                               

Montreuil-aux-Lions

                                               

Frévin-Capelle

                                               

Messimy-sur-Saône

                                               

Manneville-sur-Risle

                                               

Bozoó

                                               

Tramaced

                                               

Huélamo

                                               

Dubėnai

Dubėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Šaukėnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 105 ê lâng tòa.

                                               

Gulbiniškiai (Marijampolė)

Gulbiniškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Marijampolė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 105 ê lâng tòa.

                                               

Pašakiai

Pašakiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Radviliškis Koān Skėmiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 105 ê lâng tòa.

                                               

Quintanapalla

                                               

Sotosalbos

                                               

Aldarovo

Aldarovo sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Alsheyevsky Koān ê chi̍t ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū jîn-kháu 105 lâng. Hia ū 3 tiâu ke-lō͘.

                                               

Cham-e Heydar (Mamulan)

Cham-e Heydar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Mamulan Koān Mamulan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 105 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Telyashevo

Telyashevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Abzelilovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 105 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Tashly-Yelga

Tashly-Yelga sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Baltachevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 105 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Allahiabad

Allahiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Qasr-e Qand Kūn Tiong-iong Koān Holunchekan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 105 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 19 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh Rud (Kerman)

Deh Rud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Anbarabad Kūn Tiong-iong Koān Amjaz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 618 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 105 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kandsar (Kelachay)

Kandsar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Kelachay Koān Machian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 105 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 33 hō͘ jîn-ke.

                                               

Boneh Sukhteh (Kerman)

Boneh Sukhteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rabor Kūn Hanza Koān Javaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 105 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Morad Chal

Morad Chal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Chalus Kūn Kelardasht Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 105 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mohammadi (Bushehr)

Mohammadi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Ganaveh Kūn Rig Koān Rudhaleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 465 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 105 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dangi (Iran)

Dangi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Salas-e Babajani Kūn Tiong-iong Koān Zamkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 105 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baqerabad (Eslamabad-e Gharb)

Baqerabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Eslamabad-e Gharb Kūn Homeyl Koān Harasam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 105 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hureh (Khuzestan)

Hureh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Tiong-iong Koān Rud Zard Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 105 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 18 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aq Bash

Aq Bash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Kowsar Kūn Tiong-iong Koān Sanjabad-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 105 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pey Rud

Pey Rud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Jolgeh-e Mazhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 105 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 33 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad-e Olya (Hamadan)

Ahmadabad-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Khezel Koān Khezel-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 105 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh Sorkh (Razavi Khorasan)

Deh Sorkh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Tabadkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 415 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 105 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zuran (Sai Azerbaijan)

Zuran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Sardasht Kūn Tiong-iong Koān Baryaji Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 595 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 105 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kahnuj (Ravar)

Kahnuj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Ravar Kūn Tiong-iong Koān Ravar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 376 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 105 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shurestan (Razavi Khorasan)

Shurestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Kalat Kūn Zavin Koān Zavin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 484 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 105 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jaghin (Rudan)

Jaghin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Jaghin Koān Gabrik Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 491 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 105 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad (Isfahan)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Jarqavieh Olya Koān Ramsheh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 304 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 105 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Ferdows)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Ferdows Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 377 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 105 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dahandeh

Dahandeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Tiong-iong Koān Kasma Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 323 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 105 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →