ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 31                                               

Panhani

Panhani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Nehbandan Kūn Tiong-iong Koān Meyghan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 109 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Naimiyeh (Khuzestan)

Naimiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Khorramshahr Kūn Minu Koān Jazireh-ye Minu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 109 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Arzuiyeh)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Arzuiyeh Kūn Tiong-iong Koān Arzuiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 478 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Golshah

Golshah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 109 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baba Bahram

Baba Bahram sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Malavi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 109 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shur Tappeh (Iran)

Shur Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Shadian Koān Charuymaq-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 109 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 19 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mazraeh-ye Hasan (Yazd)

Mazraeh-ye Hasan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong-iong Koān Khvormiz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 109 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 35 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dar Gol

Dar Gol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bashagard Kūn Gafr and Parmon Koān Gafr and Parmon Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 109 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah-e Mohammad Hajji

Chah-e Mohammad Hajji sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mohr Kūn Galleh Dar Koān Fal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 648 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kashantu

Kashantu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Harsin Kūn Bisotun Koān Cham Chamal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 449 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Patak (Ilam)

Patak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Dehloran Kūn Musian Koān Nahr-e Anbar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 556 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mohammadabad-e Afshar

Mohammadabad-e Afshar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Savojbolagh Kūn Chaharbagh Koān Ramjin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 466 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Ferdows)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Ferdows Koān Ferdows Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 399 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bagh (Pak Khorasan)

Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Shirvan Kūn Qushkhaneh Koān Qushkhaneh-ye Bala Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 492 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dustan

Dustan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Salmas Kūn Kuhsar Koān Shepiran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 609 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nowbijar

Nowbijar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Lahijan Kūn Tiong-iong Koān Layalestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 360 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bulamaji (Zanjan)

Bulamaji sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Tiong-iong Koān Shivanat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 421 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ashk (Iran)

Ashk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Darmian Kūn Tiong-iong Koān Darmian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 569 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hesar-e Pain

Hesar-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Damavand Kūn Tiong-iong Koān Tarrud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 421 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kareh (Isfahan)

Kareh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Dehaqan Kūn Tiong-iong Koān Musaabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 371 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sahebdad

Sahebdad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Pain Jam Koān Zam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 506 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajji Pamoq

Hajji Pamoq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Dehgolan Kūn Tiong-iong Koān Howmeh-ye Dehgolan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 463 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aq Bolagh-e Sofla

Aq Bolagh-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Khoy Kūn Safayyeh Koān Sokmanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 679 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 109 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rud-e Ayuk Dar Kheyari

Rud-e Ayuk Dar Kheyari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Dishmok Koān Bahmayi-ye Sarhadi-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 605 ê lâng tòa, chóng-kiōng ...

                                               

Cussey-les-Forges

Tī Cussey-les-Forges ê sì-ûi ū Vals-des-Tilles, Marey-sur-Tille, Vernois-lès-Vesvres, Avot, Foncegrive, Grancey-le-Château-Neuvelle, kap Chalancey téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Villers-sous-Ailly

Tī Villers-sous-Ailly ê sì-ûi ū Ailly-le-Haut-Clocher, Bouchon, Brucamps, Long, Mouflers, kap Vauchelles-lès-Domart téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Mont-de-Vougney

Tī Mont-de-Vougney ê sì-ûi ū Orgeans-Blanchefontaine, Battenans-Varin, Maîche, Mancenans-Lizerne, kap Saint-Julien-lès-Russey téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Kasčiukai (Šiauliai)

Kasčiukai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Kužiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Vaišnoriai (Šiauliai)

Vaišnoriai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Kužiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2001 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Blagny-sur-Vingeanne

Tī Blagny-sur-Vingeanne ê sì-ûi ū Beaumont-sur-Vingeanne, Mirebeau-sur-Bèze, Oisilly, Champagne-sur-Vingeanne, kap Noiron-sur-Bèze téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Victor-sur-Ouche

Tī Saint-Victor-sur-Ouche ê sì-ûi ū Barbirey-sur-Ouche, Saint-Jean-de-Bœuf, La Bussière-sur-Ouche, Gergueil, kap Gissey-sur-Ouche téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Vaast-sur-Seulles

Tī Saint-Vaast-sur-Seulles ê sì-ûi ū Anctoville, Hottot-les-Bagues, Juvigny-sur-Seulles, Monts-en-Bessin, Vendes, kap Villy-Bocage téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Victor-de-Cessieu

Tī Saint-Victor-de-Cessieu ê sì-ûi ū Cessieu, Sainte-Blandine, Saint-Jean-de-Soudain, Sérézin-de-la-Tour, Succieu, kap Torchefelon téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Jassans-Riottier

Tī Jassans-Riottier ê sì-ûi ū Beauregard, Frans, Saint-Bernard, Saint-Didier-de-Formans, Anse, kap Villefranche-sur-Saône téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Kizhinga

Kizhinga sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Buryatia Kiōng-hô-kok Kizhinginsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 6.373 ê lâng tòa.

                                               

Anužiai

Anužiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Pagėgiai Stoniškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 110 ê lâng tòa.

                                               

Bagaslaviškis

Bagaslaviškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Gelvonai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 110 ê lâng tòa.

                                               

Rusonys

Rusonys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaišiadorys Koān Rumšiškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 110 ê lâng tòa.

                                               

Žemaitėliai

Žemaitėliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Rukainiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 110 ê lâng tòa.

                                               

Anykščiai (viensėdis)

Anykščiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Anykščiai Koān Anykščiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 110 ê lâng tòa.

                                               

Maderuelo

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Castillejo de Robledo, Langa de Duero, Languilla, Aldealengua de Santa María, Alconada de Maderuelo, Campo de San Pedro, Moral de Hornuez, Valdevacas de Montejo, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Santa Cr ...

                                               

Hemmat

Hemmat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Darab Kūn Rostaq Koān Rostaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cheshmeh Ab

Cheshmeh Ab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Lali Kūn Tiong-iong Koān Sadat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ab Hamam

Ab Hamam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Golgir Koān Tolbozan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Maslovka

Maslovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Valuysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 110 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Kalejak

Kalejak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Anbarabad Kūn Jebalbarez-e Jonubi Koān Nargesan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 637 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abbasabad (Marvdasht)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong-iong Koān Majdabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 505 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Sonqor)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sonqor Kūn Kolyai Koān Satar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shineh (Kurdistan)

Shineh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sanandaj Kūn Tiong-iong Koān Naran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tutaki

Tutaki sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Tiong-iong Koān Tutaki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →