ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 32                                               

Deh-e Kan

Deh-e Kan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rigan Kūn Tiong-iong Koān Gonbaki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Seyyed Musa

Seyyed Musa sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shush Kūn Tiong-iong Koān Ben Moala Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 21 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qasemabad (Damghan)

Qasemabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Damghan Kūn Amirabad Koān Qohab-e Rastaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 37 hō͘ jîn-ke.

                                               

Moghar

Moghar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Tiong-iong Koān Vargahan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rud Ab-e Bala

Rud Ab-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Anbarabad Kūn Jebalbarez-e Jonubi Koān Garmsar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 567 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajjiabad-e Mir Hoseyni

Hajjiabad-e Mir Hoseyni sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Anbarabad Kūn Tiong-iong Koān Aliabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 533 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah-e Ziarat

Chah-e Ziarat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Faryab Kūn Tiong-iong Koān Hur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 496 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eyvanki Industrial Estate

Eyvanki Industrial Estate sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Garmsar Kūn Eyvanki Koān Eyvanki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 328 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chenaqchi

Chenaqchi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Khoda Afarin Kūn Tiong-iong Koān Keyvan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chenar (Kerman)

Chenar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān Meymand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 34 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rig Cheshmeh (Minudasht)

Rig Cheshmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Minudasht Kūn Tiong-iong Koān Qaleh Qafeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 32 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chahar Taq-e Bala

Chahar Taq-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Aradan Kūn Kohanabad Koān Kohanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 36 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mowrd (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Mowrd sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Charusa Koān Tayebi-ye Sarhadi-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mohammadabad-e Pain (Sistan kap Baluchestan)

Mohammadabad-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Mirjaveh Kūn Tiong-iong Koān Ladiz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gol Zard-e Malmir

Gol Zard-e Malmir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Sarband Koān Hendudur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 39 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalateh-ye Gaz

Kalateh-ye Gaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Joghatai Kūn Helali Koān Pain Jovin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eslamabad (Ardabil)

Eslamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Nir Kūn Tiong-iong Koān Dursun Khvajeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 567 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shurab-e Hajji

Shurab-e Hajji sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Qorveh Kūn Serishabad Koān Qaslan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 484 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Najafabad (Bijar)

Najafabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Tiong-iong Koān Najafabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 477 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Katak (Khuzestan)

Katak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Chelo Koān Lalar and Katak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 638 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Talkhab (Zanjanrud)

Talkhab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Zanjanrud Koān Qanibeyglu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 461 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dowlatabad (Nishapur)

Dowlatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Mazul Hiong ê chng-thâu. Tī 2011 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 414 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dowlatabad (Firuzeh)

Dowlatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Mazul Hiong ê chng-thâu. Tī 2011 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 415 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khaneh Sar (Mazandaran)

Khaneh Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Neka Kūn Tiong-iong Koān Mehravan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 463 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mushan (Iran)

Mushan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Zeberkhan Koān Zeberkhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 346 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Borun Qeshlaq

Borun Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Mahneshan Kūn Tiong-iong Koān Karasf Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 429 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Liru

Liru sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong-iong Koān Nilkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 461 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pain Shad Deh

Pain Shad Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Lahijan Kūn Tiong-iong Koān Lafmejan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 282 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sar Qaleh (Lordegan)

Sar Qaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān Milas Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 561 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pir Sohrab

Pir Sohrab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Chabahar Kūn Tiong-iong Koān Pir Sohrab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 675 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tang-e Sorkh

Tang-e Sorkh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Boyer-Ahmad Kūn Tiong-iong Koān Sarrud-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 455 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khvosh-e Bala

Khvosh-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Fazl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 419 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nahr-e Anbar

Nahr-e Anbar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Dehloran Kūn Musian Koān Nahr-e Anbar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 776 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Albu Afri

Albu Afri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dasht-e Azadegan Kūn Tiong-iong Koān Howmeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 758 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 110 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bligny-le-Sec

Tī Bligny-le-Sec ê sì-ûi ū Poncey-sur-lIgnon, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Seine-lAbbaye, Salmaise, Turcey, Villotte-Saint-Seine, Source-Seine, kap Champagny téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

La Chapelle-du-Bourgay

Tī La Chapelle-du-Bourgay ê sì-ûi ū Le Bois-Robert, La Chaussée, Sainte-Foy, Saint-Germain-dÉtables, kap Torcy-le-Petit téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Cheignieu-la-Balme

Tī Cheignieu-la-Balme ê sì-ûi ū La Burbanche, Contrevoz, Innimond, Ordonnaz, Pugieu, Rossillon, kap Virieu-le-Grand téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Texarkana (Arkansas)

                                               

National City (California)

                                               

Échigey

                                               

Sainte-Olive

                                               

Silly-la-Poterie

                                               

Gonneville-la-Mallet

Tī Gonneville-la-Mallet ê sì-ûi ū Anglesqueville-lEsneval, Beaurepaire, Saint-Jouin-Bruneval, Saint-Martin-du-Bec, Turretot, kap Villainville téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Kurumkan

Kurumkan sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Buryatia Kiōng-hô-kok Kurumkansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 5.465 ê lâng tòa.

                                               

Saint-Germain-de-Montgommery

                                               

Pleumeur-Bodou

                                               

Houlbec-près-le-Gros-Theil

                                               

Rasova

                                               

Vonges

                                               

Kistamási

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →