ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 347                                               

Burdon

Burdon sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân Tang-pak Eng-lân Tōa-khu Tyne and Wear Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Tyne and Wear ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Sabanchi

Sabanchi sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Aurgazinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 8 ê lâng tòa.

                                               

Malaya Ivanovka

Malaya Ivanovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Aurgazinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 12 ê lâng tòa.

                                               

Durasovo

Durasovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Belebeyevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 5 ê lâng tòa.

                                               

Sultanovka

Sultanovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Davlekanovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 12 ê lâng tòa.

                                               

Nikitinka

Nikitinka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Yermekeyevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Krasny Klyuch

Krasny Klyuch sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Mishkinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 3 ê lâng tòa.

                                               

Verkhnetroitskoye

Verkhnetroitskoye sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Bakalinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 16 ê lâng tòa.

                                               

Khoroshovka

Khoroshovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Yermekeyevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 5 ê lâng tòa.

                                               

Novaya Mikhaylovka

Novaya Mikhaylovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Salavatsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Preobrazhenka

Preobrazhenka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Iglinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 15 ê lâng tòa.

                                               

Aitovo

Aitovo sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Bizhbulyaksky Koān ê chi̍t ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū jîn-kháu 1176 lâng. Hia ū 22 tiâu ke-lō͘.

                                               

Knyazevo

Knyazevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Arkhangelsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 20 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 10 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Khalilovo

Khalilovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Abzelilovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1117 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 15 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Makarovo

Makarovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Aurgazinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 9 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Sukkulovo

Sukkulovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Dyurtyulinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 825 ê lâng tòa. Hia ū 11 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Kuznetsovka

Kuznetsovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Arkhangelsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 13 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Kazayak

Kazayak sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Iglinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 878 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 14 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Yanybayevo

Yanybayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Belokataysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 844 ê lâng tòa. Hia ū 13 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Korneyevka

Korneyevka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Meleuzovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1018 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 11 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Kovardy

Kovardy sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Gafuriysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 818 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 9 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Meteli

Meteli sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Duvansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1080 ê lâng tòa. Hia ū 10 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Goncharovka

Goncharovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Fyodorovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1020 ê lâng tòa. Chit-ê só͘-chāi ū 11 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Subkhankulovo

Subkhankulovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Tuymazinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 5598 ê lâng tòa. Hia ū 20 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Kugarchi

Kugarchi sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Zianchurinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 856 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 8 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Zirgan

Zirgan sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Meleuzovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 4125 ê lâng tòa. Hia ū 35 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Mansurovo

Mansurovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Birsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 10 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Naumovka

Naumovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Sterlitamaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 2935 ê lâng tòa. Hia ū 27 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Tazlarovo

Tazlarovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Zianchurinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1119 ê lâng tòa. Hia ū 25 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Nugush

Nugush sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Meleuzovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1190 ê lâng tòa. Hia ū 35 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Yumaguzino

Yumaguzino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Kugarchinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 4564 ê lâng tòa. Hia ū 37 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Savaleyevo

Savaleyevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Karmaskalinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1013 ê lâng tòa. Hia ū 22 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Shelkanovo

Shelkanovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Belebeyevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 11 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Yumashevo

Yumashevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Baymaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1006 ê lâng tòa. Hia ū 16 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Gusevo

Gusevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Abzelilovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1102 ê lâng tòa. Chit-ê só͘-chāi ū 7 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Yermolkino

Yermolkino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Belebeyevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 625 ê lâng tòa. Hia ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Ban Dan Kūn

                                               

Na Pho Kūn

                                               

Nong Hong Kūn

                                               

Univ

                                               

Kodaky

                                               

Kozova

                                               

Horishnii

                                               

Checheliivka

                                               

Leontovycheve

                                               

Pomichna (selo)

                                               

Deriivka

                                               

Vysotske

                                               

Dubie

                                               

Nahirtsi

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →