ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 37                                               

Antanavas (Vilnius)

Antanavas sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Maišiagala Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

                                               

Thenissey

                                               

San Andreas (California)

                                               

Pianu

                                               

La Haye-le-Comte

                                               

La Méaugon

                                               

Rebolledo de la Torre

                                               

Miškalaukis

Miškalaukis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Čekiškė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 116 ê lâng tòa.

                                               

Castillejo de Robledo

                                               

Valdenebro

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Rioseco de Soria, Valderrodilla, Bayubas de Arriba, Bayubas de Abajo, Quintanas de Gormaz.

                                               

Sohrevard Hiong

Sohrevard Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Khodabandeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 116 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 531 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Stepkovo

Stepkovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Alexandrovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 116 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Razina

Razina sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Kudymkarsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 116 ê lâng tòa. Hia ū 8 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Meneses de Campos

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Montealegre de Campos, Medina de Rioseco, Belmonte de Campos, Castil de Vela, Capillas, Boada de Campos, Villerías de Campos.

                                               

Khur Ab

Khur Ab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Farashband Kūn Dehram Koān Dehram Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mowtowr-e Fajr

Mowtowr-e Fajr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Tiong-iong Koān Esmailabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 19 hō͘ jîn-ke.

                                               

Asadabad-e Chenar

Asadabad-e Chenar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Mirbag-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20 hō͘ jîn-ke.

                                               

Karimovo

Karimovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Bizhbulyaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 116 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Gholam Mohammad Sarani

Gholam Mohammad Sarani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dinarabad (Tehran)

Dinarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Tehran Kūn Aftab Koān Khalazir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Garmab (Kermanshah)

Garmab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sahneh Kūn Dinavar Koān Kanduleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Moluk

Moluk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Kaleybar Kūn Tiong-iong Koān Yeylaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Band-e Beni

Band-e Beni sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Neka Kūn Tiong-iong Koān Peyrajeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dastgerd (Sarbisheh)

Dastgerd sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Sarbisheh Kūn Tiong-iong Koān Momenabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sang Darreh

Sang Darreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Behshahr Kūn Yaneh Sar Koān Ashrestaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 33 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kagelestan

Kagelestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Besharat Koān Pishkuh-e Zalaqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalateh Shirin

Kalateh Shirin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Golbajar Koān Bizaki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 32 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zakaria (Iran)

Zakaria sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Torqabeh Koān Torqabeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zaman Put

Zaman Put sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Tiong-iong Koān Dughayi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah-e Sam

Chah-e Sam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Tiong-iong Koān Esmailabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gurab (Rasht)

Gurab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 413 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 116 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qahrabad

Qahrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Saqqez Kūn Tiong-iong Koān Sara Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 561 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 116 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dar-e Bala

Dar-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pishva Kūn Tiong-iong Koān Pishva Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 544 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 116 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Su (Lorestan)

Qarah Su sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Borujerd Kūn Tiong-iong Koān Shirvan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 452 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 116 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeysevand (Kermanshah)

Qeysevand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Tiong-iong Koān Razavar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 532 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 116 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kahriz (Khorramabad)

Kahriz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Tiong-iong Koān Dehpir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 525 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 116 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tikdar (Kerman)

Tikdar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Chatrud Koān Kavirat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 469 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 116 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajji Arab

Hajji Arab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Tiong-iong Koān Sagezabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 550 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 116 hō͘ jîn-ke.

                                               

Manuchehr (Iran)

Manuchehr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Razan Kūn Qorveh-e Darjazin Koān Darjazin-e Olya Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 622 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 116 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh-e Mohammad

Deh-e Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Tabas Kūn Dastgerdan Koān Dastgerdan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 374 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 116 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Darmian)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Darmian Kūn Gazik Koān Tabas-e Masina Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 515 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 116 hō͘ jîn-ke.

                                               

San Jacinto (California)

                                               

Oulchy-la-Ville

Tī Oulchy-la-Ville ê sì-ûi ū Billy-sur-Ourcq, Breny, Montgru-Saint-Hilaire, Oulchy-le-Château, Le Plessier-Huleu, Rozet-Saint-Albin, kap Saint-Rémy-Blanzy téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Spring Valley (California)

                                               

Commarin

                                               

Rancho San Diego (California)

                                               

Thorey-sur-Ouche

                                               

Anglesqueville-la-Bras-Long

Tī Anglesqueville-la-Bras-Long ê sì-ûi ū Sainte-Colombe, Ermenouville, Fultot, Gonzeville, Hautot-lAuvray, kap Héberville téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Chevigny-Saint-Sauveur

Tī Chevigny-Saint-Sauveur ê sì-ûi ū Couternon, Crimolois, Fauverney, Quetigny, Sennecey-lès-Dijon, Bressey-sur-Tille, Dijon, Magny-sur-Tille, kap Neuilly-lès-Dijon téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Trugny

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →