ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 38                                               

Louannec

                                               

Tourville-sur-Arques

Tī Tourville-sur-Arques ê sì-ûi ū Anneville-sur-Scie, Arques-la-Bataille, Aubermesnil-Beaumais, Offranville, Saint-Aubin-sur-Scie, kap Sauqueville téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Les Terres-de-Chaux

Tī Les Terres-de-Chaux ê sì-ûi ū Feule, Dampjoux, Bief, Fleurey, Valoreille, Belleherbe, Froidevaux, Péseux, kap Solemont téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Baudette (Minnesota)

                                               

Domptin

                                               

Vega de Villalobos

                                               

Xodos

                                               

Berčiūnai (Panevėžys)

Berčiūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Panevėžys Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 117 ê lâng tòa.

                                               

Vilkiškiai

Vilkiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Pasvalys Koān Pumpėnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 117 ê lâng tòa.

                                               

Saelices de Mayorga

                                               

Hornillos de Cerrato

                                               

Katlėriai

Katlėriai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Anykščiai Koān Skiemoniai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 117 ê lâng tòa.

                                               

Salmeroncillos

                                               

Rodionovskaya

Rodionovskaya sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Arkhangelsk Chiu Vinogradovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 117 ê lâng tòa.

                                               

Takht-e Chaman

Takht-e Chaman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Eqlid Kūn Hasanabad Koān Ahmadabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajjiabad (Bazman)

Hajjiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Iranshahr Kūn Bazman Koān Bazman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 19 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ovchinnikovo

Ovchinnikovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Valuysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 117 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Alexandrovka (Volokonovsky Koān, Belgorod Chiu)

Alexandrovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Volokonovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 117 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Mahmudabad (Shazand)

Mahmudabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Tiong-iong Koān Kuhsar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Palkaneh (Kermanshah)

Palkaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Osmanvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Masjedlu (Ardabil)

Masjedlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Hir Koān Fuladlui Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 21 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mosaferabad

Mosaferabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Rudkhaneh Koān Piveshk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Sangar

Qaleh Sangar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Abezhdan Koān Kushk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saluk

Saluk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong-iong Koān Kuh Sardeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aq Dash (Tang Azerbaijan)

Aq Dash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Tabriz Kūn Tiong-iong Koān Esperan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 33 hō͘ jîn-ke.

                                               

Amirabad (Bam)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bam Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 421 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 117 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kelineh

Kelineh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sarpol-e Zahab Kūn Tiong-iong Koān Howmeh-ye Sarpol Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kushk Dar

Kushk Dar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Gharbi Koān Rudbar-e Shahrestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 31 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahrak-e Nur

Shahrak-e Nur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān Sardasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 22 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eslamabad (Kiar)

Eslamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Tiong-iong Koān Kiar-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 33 hō͘ jîn-ke.

                                               

Larijan-e Sofla

Larijan-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Khoda Afarin Kūn Tiong-iong Koān Keyvan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 32 hō͘ jîn-ke.

                                               

Istgah-e Rah Ahan-e Shush

Istgah-e Rah Ahan-e Shush sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shush Kūn Tiong-iong Koān Hoseynabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 117 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 22 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tappeh (Gilan)

Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong-iong Koān Gel-e Sefid Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 392 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 117 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dar Kuh

Dar Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Qeshm Kūn Shahab Koān Dar Pahn Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 550 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 117 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kazemabad (Rafsanjan)

Kazemabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Tiong-iong Koān Eslamiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 472 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 117 hō͘ jîn-ke.

                                               

Doveyseh (Sanandaj)

Doveyseh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sanandaj Kūn Tiong-iong Koān Sarab Qamish Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 515 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 117 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Nur)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nur Kūn Chamestan Koān Mianrud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 440 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 117 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abu Fazel

Abu Fazel sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bavi Kūn Veys Koān Veys Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 841 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 117 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jarandaq

Jarandaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Ziaabad Koān Dodangeh-ye Olya Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 449 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 117 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qodratabad (Narmashir)

Qodratabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Narmashir Kūn Tiong-iong Koān Azizabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 603 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 117 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bolukan

Bolukan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Meyaneh Kūn Torkamanchay Koān Barvanan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 537 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 117 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sian-e Sofla

Sian-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khomeyn Kūn Tiong-iong Koān Hamzehlu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 422 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 117 hō͘ jîn-ke.

                                               

La Habra Heights (California)

                                               

Mission Viejo (California)

                                               

West Clarkston-Highland (Washington)

                                               

Clarkston Heights-Vineland (Washington)

                                               

Garden Grove (California)

                                               

Moreno Valley (California)

                                               

Irwindale (California)

                                               

San Antonio Heights (California)

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →